Aktuality / Novinky

 

 

ZMĚNY OD 30.11.2020

24.11.2020 21:02:03 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 dochází k dalším úpravám provozu školy.

Celý 1. stupeň a 9. ročník zahajuje prezenční výuku.

6. - 8. ročník zahajuje střídavou výuku po týdnu
týden od 30.11. zahajují třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.B a 8.C
týden od 7.12. zahajují třídy 7.A, 7.B, 7.C a 8.A
Žáci, kteří v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně účastní výuky distanční.

Vyučování probíhá podle standardního rozvrhu s drobnými změnami z důvodů nemožnosti dělit a kombinovat třídy (např. na cizí jazyky) v rámci zachování homogenity skupin.

Z důvodů nutnosti zachování homogenity skupin bude školní družina k dispozici nadále pouze pro 1. a 2. ročník.

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby vstupující do školní budovy mají povinnost používat roušky po celou dobu pobytu ve škole a školní družině.

Podrobné informace týkající se konkrétních tříd poskytnou třídní učitelé v rámci online třídních schůzek 26.11.2020, případně v náhradním s nimi dohodnutém termínu.

Všeobecné informace k opatřením MŠMT a MZČR

Školní stravování
Žáci v době prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny.
V době distanční výuky je třeba v případě zájmu o odběr oběd individuálně přihlásit.
Podrobné informace ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dovolte, abych za celou Jiráskovku prohlásil, že už se na vás fakt těšíme! Bez dětí je ve škole tak nějak divno...

Petr Šedivý, ředitel školy

 

 

 

Celý článek

ZMĚNY OD 18.11.2020

12.11.2020 09:36:09 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od středy 18.11.2020 dochází k přechodu od distanční k prezenční výuce v 1. a 2. ročníku. V prvních dnech bude výuka realizována bez půlených hodin, tzn. ve středu se sejdeme všichni na první vyučovací hodinu. Od pondělí 23.11. bude výuka probíhat podle rozvrhu (včetně půlených hodin a SPP, zpěv a sportovní činnosti budou nahrazeny jinou náplní).

Věnujte prosím pozornost epidemiologickým opatřením, především je nutné, aby děti měly roušky, a to i v průběhu vyučování. Úplné znění naleznete zde: MŠMT

Současně bude zahájena činnost školní družiny v plném rozsahu.

Rovněž provoz školní jídelny bude obnoven. Všechny děti z 1. a 2. ročníku budou mít obědy automaticky přihlášeny, pokud o oběd nemáte zájem, je třeba ho odhlásit. Veškeré aktuální informace a podrobnosti ke stravování sledujte na webu jídelny: ŠKOLNÍ JÍDELNA

Moc se na první navrátilce těšíme a zároveň si budeme přát, aby co nejdříve přibývali další.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Distanční výuka pokračuje

2.11.2020 07:45:29 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

jistě sledujete dění, již jsem avizoval pedagogickému sboru před víkendem a následně se očekávaně potvrdilo, nouzový stav pokračuje, s ním i distanční výuka ve stejném režimu, případně dle dalších dílčích pokynů třídních učitelů. Opatření jsou prodloužena do 20. 11. 2020, v případě změn budeme informovat zde.

Možnost stravování je nadále omezena pouze na školní jídelnu Karlov.

INFO:

http://www.jidelnakarlov.cz/

http://www.sjbnjiraskova.cz/

Celý článek

STRAVOVÁNÍ - AKTUALIZACE

19.10.2020 08:38:00 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

podle aktuální informace z města je možno přihlásit oběd vašemu dítěti ve školní jídelně Na Karlově. Je třeba tak učinit dnes (19.10.) do 15.00 hodin, kontakt http://www.jidelnakarlov.cz/.

INFO RADNICE

Petr Šedivý

Celý článek

ŠKOLNÍ JÍDELNA UZAVŘENA

18.10.2020 18:45:41 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od pondělí 19. 10. 2020 je uzavřena školní jídelna, případné řešení možnosti náhradního stravování sledujte na webu http://www.sjbnjiraskova.cz/.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

OPATŘENÍ OD 14.10.2020

13.10.2020 10:00:46 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od zítřka 14. 10. 2020 je rozhodnutím vlády ČR škola uzavřena, žáci přechází na povinnou distanční výuku. Veškeré informace k distanční výuce dostanete od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů, vychází z tradičního rozvrhu, jen budou dodržovány doporučené objemy online výuky.

Nadále platí, že 26. a 27. 10. jsou dny volna, 28. 10. svátek a 29. a 30. 10. prázdniny. Plánovaný návrat 1. stupně do školy k prezenční výuce je 2. 11., o 2. stupni se zatím nehovořilo. Jakákoliv upřesnění či změny budu zveřejňovat zde.

Ošetřovné
Již nás zahrnuly telefonáty, podle našich informací tato věc nově nejde přes školu, postačí pouze vaše čestné prohlášení. https://www.cssz.cz/
INFO NA WEBU MĚSTA

Stravování
Informace o možnosti stravování naleznete zde: http://www.sjbnjiraskova.cz

Možnost docházky dětí zaměstnanců IZS (ORP Benešov) na ZŠ Karlov - informace a registrace na MÚ Benešov:
Mgr. Ivana Kárová
Mgr. Ilona Přenosilová

Pevné nervy všem přeje Petr Šedivý, ředitel školy

 

Celý článek

NOVÁ OPATŘENÍ

12.10.2020 22:49:19 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

tak jsme si to všechno vyslechli oficiálně, od středy 14. 10. 2020 je škola opět celá uzavřena. Již máme připravené postupy, během zítra (úterý) dostanou instrukce žáci od třídních učitelů, dále budu informovat zde na webu a podrobné informace obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů. Radost z toho nemáme asi nikdo, budeme si přát, aby se vše co nejdřív začalo vracet do normálu. Děkujeme předem za trpělivost a přejeme hodně zdraví a sil ke zvládnutí těžké doby.

Petr Šedivý za Jiráskovku

Celý článek

OPATŘENÍ 12.-27.10.2020

9.10.2020 09:04:21 | Petr Šedivý

 

Vážení rodiče,

 

nová opatření proběhnou na naší škole následujícím způsobem.

 

Týden 12.-16. 10. 2020

6. a 7. ročník – prezenční výuka (ve škole, dle rozvrhu)

8. a 9. ročník – distanční výuka (doma)

 

Týden 19.-23. 10. 2020

6. a 7. ročník – distanční výuka (doma)

8. a 9. ročník – prezenční výuka (ve škole, dle rozvrhu)

 

Na další týden přidal pan ministr dva dny volna (26. a 27. 10.), takže ve spojení se svátkem a podzimními prázdninami se volno prodlouží na celý týden.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Žáci a jejich rodiče budou informováni třídními učiteli prostřednictvím Bakalářů o režimu distanční výuky.

(8. a 9. ročník do konce víkendu, 6. a 7. ročník v průběhu následujícího týdne)

 

Dle již připravených rozvrhů bude probíhat online výuka v systému Webex. Bude založena na rozvrhu prezenční výuky, ale samozřejmě ne v plném rozsahu (doporučení manuálu MŠMT). Konkrétní rozvrh online výuky i další formy distanční výuky pro každou třídu obdržíte od třídních učitelů.

 

Upozorňuji, že účast žáka na distanční výuce v jemu přístupné formě je ze zákona povinná.

 

Přejeme vám i nám, abychom tuto nelehkou dobu zvládli co nejlépe.

 

Petr Šedivý, ředitel školy

 

 

Informace ke školnímu stravování sledujte zde: http://www.sjbnjiraskova.cz

 

Celý článek

NOVÁ OPATŘENÍ

8.10.2020 19:10:08 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

jistě většinou sledujete dnes vyhlášená nová opatření, již v tuto chvíli pracujeme na jejich konkrétním nastavení na naší škole. V průběhu zítřejšího dne budeme informovat děti ve škole, rovněž je popíšu na tomto místě a dále budete detailně informováni vašimi třídními.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

ŘEDITELSKÉ VOLNO?

22.9.2020 12:47:17 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

všichni jsme zachytili z médií informaci o výzvě nového ministra zdravotnictví, která se týká případného ředitelského volna v pátek 25. 9. 2020. Postoj MŠMT zatím není znám, celá věc je nadále na rozhodnutí ředitelů škol. Vzhledem k množství dotazů, které nás v zápětí zavalily, vás informuji touto cestou. K této výzvě se prozatím nepřikláním, vědom si skutečnosti, že hodně z vás může mít starost se zaopatřením svých dětí. Samozřejmě nadále nepřetržitě sledujeme vývoj, v případě nutných změn budete neprodleně informováni.

S přáním hezkého dne Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

10.9.2020 14:15:49 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace budou plánované třídní schůzky realizovány distanční formou. Pro oba stupně se uskuteční v rozdílný čas, pokud by přesto došlo k "sourozenecké" kolizi, vyřešte to prosím individuální dohodou se svými třídními.

1. ročník - schůzky již proběhly

2. - 5. ročník: 15. 9. 2020 v 16 hod

6. - 9. ročník: 15. 9. 2020 v 17 hod

Vaši třídní vám emailem rozešlou link, na který v příslušný čas kliknete a tím se dostanete do společnosti rodičů vaší třídy (většina z vás už tento postup zažila v době distanční výuky s vašimi dětmi).

Jednání HV SRPJŠ bude po dohodě s paní Karáskovou řešeno emailem, kdy zpracujeme obsah jednání do písemné podoby. Po vaší odezvě a v případě potřeby diskuze bychom následně dohodli termín a pokračovali rovněž distanční formou.

Děkujeme všem za pochopení a přejeme hodně trpělivosti ve vracející se složitější době.

 

 

 

Celý článek

Pravidla od 10.9.2020

9.9.2020 15:07:07 | Zuzana Zahradníčková

Od 10. 9. je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov.

Ve škole budeme postupovat takto:

Žák si do školy přinese dvě roušky v igelitovém sáčku

Roušku si nasadí před vstupem do budovy školy

Po chodbách, v suterénu (u šaten) a u šatních skříněk se pohybuje v roušce

Zatím platí, že ve třídě si žák může roušku sundat

Při odchodu ze třídy na chodbu, WC, si roušku nasadí

Žáci omezí pohyb po chodbách, ze třídy vycházejí pouze na WC, za učitelem a v dalších nutných případech

Po skončení vyučování (při odvádění žáků do šaten) si opět žák nasadí roušku a sundá si ji před školou

Při vstupu do kanceláří také použije roušku

Ve školní jídelně se bude postupovat takto:

Žák přichází do jídelny v roušce

Tuto si ponechává v řadě na oběd

Polévku a pití si vyzvedává také v roušce

U stolu si roušku sundá

Talíře a skleničky odnáší k okénku  v roušce

S rouškou odchází ze školní jídelny

Ve sportovní hale - hodiny TV budeme postupovat takto:

-          Žák vchází do haly s rouškou

Roušku si sundá v šatně

Při odchodu do cvičebního prostoru si opět roušku nasadí

Roušku si sundá při výuce

Po skončení výuky si opět roušku nasadí, odchází do šaten (v šatnách bez roušky)

Z haly odchází opět v roušce

Celý článek
TOPlist