Aktuality / Novinky

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

24.8.2021 14:47:44 | Petr Šedivý

 

Vážení rodiče,

 

věnujte prosím pozornost následujícím informacím k začátku školního roku 2021/2022.

 

 

TESTOVÁNÍ

 

Při nástupu do školy proběhne preventivní screeningové testování žáků v následujícím režimu:

 

1. den, 1. 9. 2021 2. - 9. ročník

2. den, 2. 9. 2021 1. ročník

 

Další termíny testování jsou společné pro všechny ročníky – 6. a 9. 9. 2021

(s výjimkou účastníků turistického kurzu z 8. ročníku, test proběhne 5. 9. před odjezdem)

 

Testování se žáci nemusí účastnit za splnění následujících podmínek:

 

a) řádně dokončené očkování

b) neuběhlo více než 180 dní od prodělané nemoci COVID-19

c) platný negativní test z odběrového místa

 

Pro všechny varianty je nutné předložit příslušný doklad.

 

Pokud dítě neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj žádná uvedená výjimka, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (včetně výuky), dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, zpívat, při konzumaci nápojů a pokrmů sedět v lavici s odstupem od ostatních. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

Žádám, abyste s předstihem informovali svoje třídní učitele o „Vaší“ variantě, aby ve škole šlo všechno už jako na drátkách, děkujeme.

Kontakty na nové třídní učitele níže:

(za uvedené příjmení vždy doplnit „@zsjiraskova.cz“)

1.A varga

1.B brazdova

1.C jiro

1.D lenroi

4.D jezkova

6.A mlakova

6.B parik

6.C cermakova

 


OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

 

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR (aktuálně děti roušku, dospělí respirátor).

 

Z povinnosti jsou vyjmuty:

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra…

osoby, které nemohou ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení) …

(úplné znění v materiálech MZČR a MŠMT, odkazy níže)

 


1. TŘÍDY

 

Část přivítání prvňáčků proběhne na hřišti před školou, v případě velmi nepříznivého počasí celé ve třídách, to však případně bez účasti rodičů. V obou variantách budou prvňáčci předáni rodičům znovu na hřišti v 9.15 hod.

Třídní schůzka pro rodiče 1. tříd v čtvrtek 2. 9. 2021 v 16 hodin (jeden zákonný zástupce s respirátorem)

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFO ZDE

 

 

Mimořádné opatření MZČR ZDE

Manuál MŠMT k provozu škol ZDE

 

 

Pokud možno s úsměvem, těšíme se na vás totiž!

 

Petr Šedivý, ředitel školy

 

Zpět Tisk
TOPlist