Aktuality / Novinky

Koronavirus - informace, opatření, průběžně aktualizováno

2.3.2020 09:00:19 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

již v minulém týdnu jsme prostřednictvím apelu třídních učitelů a instalací letáčků připomněli našim žákům nutnost poctivě dodržovat základní hygienické návyky a přistoupili jsme k úklidu s použitím vhodných prostředků. V žádném případě nechceme vyvolávat paniku, ale informovanost, ohleduplnost a spolupráce je předpokladem pro zvládutí situace, jejíž vývoj lze jen těžko predikovat. Na tomto místě vám budeme předávat doporučení a opatření příslušných institucí, která mohou přispět ke snížení možnosti přenosu a omezení výskytu infekčního onemocnění.

Děkujeme za spolupráci, Petr Šedivý, ředitel školy

10. 3. Škola
Před chvílí jsem zde dopsal čerstvý příspěvek, vzápětí je všechno jinak. Stejně jako vy jsme se právě dozvěděli o opatřeních státu - zavření škol. Další informace a pokyny budeme zveřejňovat mimo jiné zde.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - AKTUÁLNĚ

Ministerstvo zdravotnictví ČR - AKTUÁLNĚ

Státní zdravotní ústav - AKTUÁLNĚ


10. 3. Škola

Den otevřených dveří
Za aktuálního vývoje situace je pohyb velkého množství dalších osob v prostorách školy nevhodný, proto den otevřených dveří příští týden minimálně prozatím neuskutečníme, děkujeme za pochopení.

Lyžařský výcvikový kurz
Množí se dotazy ze strany rodičů v souvislosti s konáním lyžařského kurzu. Prozatím není důvod jej nerealizovat, nadále se budeme řídit pokyny příslušných institucí.


7. 3. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

6. 3. Škola
Vážení rodiče, ve snaze předejít všem případným opatřením, které by mohly zasáhnout do chodu školy, vás za naši školu žádáme, abyste rozumně zvážili cestování s vašimi dětmi do postižených oblastí (zejména Itálie). V případě vycestování pak sledujte pokyny příslušných institucí. Děkujeme.

28. 2. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství
V případě, že se žáci školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

ZÁKLADNÍ PREVENCE

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání a kašlání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů

 

Zpět Tisk
TOPlist