Aktuality / Novinky

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

29.8.2017 12:06:52 | Bohumil Bareš

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I

projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

 

Zpět Tisk
TOPlist