Aktuality / Novinky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1.4.2020 10:10:27 | Petr Šedivý

Podle posledních informací by vyhláška k přijímacím zkouškám měla být ve sbírce do 10. května 2020.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Vážení rodiče,

rádi bychom vás seznámili se změnami, které souvisí s přijímacím řízením.

 

Termín jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT.

 

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Náhradní termín zůstává pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

 

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


Školní přijímací zkouška – mají ji pouze některé školy

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

 

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení, zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 5 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Případné dotazy: Mgr. Eva Marešová, 775 911 186, maresevabn@seznam.cz

 

Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

Zpět Tisk
TOPlist