Aktuality / Novinky

UZAVŘENÍ ŠKOLY - průběžná aktualizace

10.3.2020 12:47:01 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

přes žákovské průkazy vašich dětí jsme vás informovali, že od středy 11. 3. 2020 se rozhodnutím Bezpečnostní rady státu uzavírají všechny základní školy. Stejnou informaci obdržíte ještě prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Veškeré podrobné informace budeme na základě dalších pokynů průběžně zveřejňovat zde. Děkujeme za trpělivost.

ŠKOLA:

Zrušený zotavovací pobyt v Chorvatsku

Vážení rodiče,
celá zálohová částka vám byla v rámci online pokladny připsána zpět, tuto skutečnost si prosím zkontrolujte. Tímto je celá záležitost vyřešena.


Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
pomoc.pdf


Lyžařský kurz

Vážení a milí sedmáci a ostatní lyžníci,
po společně prožitém traumatu, kdy nám ta potvůrka znemožnila naplnit mezník v životě každého mladého člověka, mám pro vás povzbuzující zprávy. Podařilo se mi vyjednat náhradní termín lyžařského kurzu na příští jaro, v praxi to bude vypadat tak, že pojedeme dva turnusy za sebou (7. a 8. ročník) na naše obvyklé a oblíbené místo = Vébrovy boudy! Pro rodiče je jistě příznivé, že ve finanční rovině situaci nepocítí. Penězi vloženými jako zálohu na účet nadále disponujete, znovu je tam v rámci našich horských aktivit budete potřebovat na zálohu na turistický kurz, který předpokládáme realizovat standardně na začátku školního roku 2020-2021. Všichni si budeme přát, že v té době bude náš život v relativně normálních kolejích a nebudou již potřeba nějaká další opatření, která by tomuto našemu záměru bránila. Všechny další podrobné informace ke zmíněným akcím dostanete včas.

Zotavovací pobyt v Chorvatsku je pro tuto sezónu zrušen, probíhají jednání s cestovní kanceláří, informace dostanete neprodleně po uzavření těchto jednání.

SKOL!
Náčelník Šéďa


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Veškeré informace k přijímacím zkouškám najdete na našem webu v Aktualitách v samostatné sekci PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Veškeré informace k termínům a podrobné pokyny najdete na našem webu v Aktualitách v samostatné sekci k zápisu: ZÁPIS


Provoz kancelář omezen na 7- 12 h.

Školní psycholog je vám k dispozici na tel. č. 775603838


Ministerstvo zdravotnictví:
mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich-_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf

AKTUÁLNĚ na www.mzcr.cz
AKTUÁLNĚ na www.vlada.cz

Město Benešov:
mesto-benesov-opatreni.pdf

PÉČE O DĚTI V URČENÝCH ŠKOLÁCH

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení:

DĚTI 3-6 LET

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz

DĚTI 6-10 LET

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r., vedoucí OŠKS

 

 

ŠKOLA:

Organizace náhradní výuky

Jednotliví vyučující seznámili rodiče se způsobem realizace zasílání úkolů žákům a případné zpětné vazbě. Děkujeme všem za součinnost a trpělivost při řešení případných individuálních problémů.

V případě problémů s obsluhou aplikace můžete volat technickou podporu:
603 523 342 (Ing. Zuzana Zahradníčková)


Pedadagogicko-psychologická poradna - sdělení:

Vážení klienti,
od pondělí 16. 3. 2020 je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové žádosti o poskytnutí poradenské služby. Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, přeobjednáme a budeme je dle situace telefonicky kontaktovat.


Sportovní hala

Sportovní hala je od 13. 3. 2020 od 6.00 hod do odvolání uzavřena.
Rovněž se dnem 13. 3. 2020 do odvolání ruší pronájem všech ostatních prostor.

Zájmové kroužky

K dotazům na zájmové kroužky - jejich činnost je samozřejmě také do odvolání zrušena, patří do činnosti školy.


Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Tiskopis vystavuje výhradně škola v případě jejího uzavření z nařízení příslušného orgánu. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě v kanceláři školy.

INFO ČSSZ: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

AKTUÁLNĚ na www.cssz.cz

 

FORMULÁŘ PDF: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 


Školní jídelna

 

Obědy budou všem strávníkům z řad žáků odhlášeny hromadně.

 

Zpět Tisk
TOPlist