Aktuality / Novinky

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

23.3.2020 14:22:47 | Petr Šedivý

Milí budoucí prvňáčci!

Blíží se jeden z vašich prvních důležitých životních kroků, kdy poprvé půjdete do školy. K tomu je potřeba, abychom si vás na naší škole zapsali. Každý rok vás u zápisu vítáme osobně, trochu si tu společně pohrajeme, vy splníte nějaké úkoly a ještě si odnášíte malý dáreček. Bohužel, už asi víte od rodičů, že letos to musíme udělat trochu jinak. Všechny ty úřední věci vyřešíme zatím jenom s vašimi rodiči, ale až to situace dovolí, určitě se s vámi ještě budeme chtít vidět, než přijde ten váš velký den. Těšíme se na vás!

 

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis na naší škole bude realizován v souladu s mimořádnými opatřeními bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V závislosti na dalším vývoji situace bychom po ukončení těchto mimořádných opatření rádi uskutečnili i motivační část zápisu spojenou s osobním setkáním s vašimi dětmi v prostorách jejich budoucí školy. O této možnosti vás budeme informovat opět na webu školy. Zápis pro školní rok 2020-2021 se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

TERMÍN ZÁPISU: 14. - 30. 4. 2020 (do 12.00 hod)

NÁLEŽITOSTI
Na tomto místě budou umístěny potřebné dokumenty ke stažení a další podrobnější pokyny.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný zvolit nemohou. V uvedeném termínu zápisu bude možné žádost osobně podat v budově školy v době od 7 do 12 hodin.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto pří-padech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.


 

Zpět Tisk
TOPlist