Aktuality / Novinky

ZÁPIS DO 1.TŘÍD - INFORMACE

29.3.2021 11:58:35 | Petr Šedivý

Milí budoucí prvňáčci!

Blíží se jeden z vašich prvních důležitých životních kroků, kdy poprvé půjdete do školy. K tomu je potřeba, abychom si vás na naší škole zapsali. Obyčejně vás u zápisu vítáme osobně, trochu si tu společně pohrajeme, vy splníte nějaké úkoly a ještě si odnášíte malý dáreček. Bohužel, už asi víte od rodičů, že letos to musíme udělat trochu jinak. Všechny ty úřední věci vyřešíme zatím jenom s vašimi rodiči, ale pokud to situace dovolí, rádi bychom se s vámi ještě viděli, než přijde ten váš velký den. Těšíme se na vás!

 

INFORMACE PRO RODIČE

Žádáme, nevhazujte vaše žádosti do schránky před školou, tato varianta není zaručená, máte na výběr dostatek jiných. Děkujeme za pochopení.

Číselný seznam přijatých bude zveřejněn u vchodu do školní budovy a na webových stránkách školy 17. 5. 2021.

Zápis na naší škole bude realizován v souladu s mimořádnými opatřeními bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V závislosti na dalším vývoji situace bychom po ukončení těchto mimořádných opatření rádi uskutečnili i motivační část zápisu spojenou s osobním setkáním s vašimi dětmi v prostorách jejich budoucí školy. O této možnosti vás budeme informovat opět na webu školy. Zápis pro školní rok 2021-2022 se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat s největší pravděpodobností tři první třídy.

TERMÍN ZÁPISU: 12. - 23. 4. 2021 (do 12.00 hod)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy - qtdmjnx
2e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou doporučeně - na obálku napsat ZÁPIS
4. osobní podání

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný zvolit nemohou. V uvedeném termínu zápisu bude možné žádost osobně podat v budově školy v době od 7 do 12 hodin.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

NÁLEŽITOSTI

K následujícím vyplněným formulářům přiloží zákonný zástupce kopii rodného listu (postačí neověřená).

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

formulář ke stažení Žádost o přijetí - zadost-o-prijeti-21-22.doc

formulář ke stažení Zápisní list - zapisni-list-21-22.doc

formulář ke stažení Přihláška do školní družiny - prihlaska-sd-21-22.doc

Po přijetí žádosti vám zašleme emailem registrační číslo. (Rozhodnutí o přijetí se realizuje zveřejněním číselného seznamu přijatých, termín zveřejnění bude upřesněn)


ŽÁDOST O ODKLAD

formulář ke stažení Žádost o odklad - zadost-o-odklad-21-22.doc

formulář ke stažení Zápisní list - zapisni-list-21-22.doc

K těmto formulářům přiloží zákonný zástupce:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
  • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Zpět Tisk
TOPlist