Aktuality / Novinky

 

 

Sportovní hala - rozpisy

8.9.2016 09:50:27 | Petr Šedivý

Byly aktualizovány rozpisy ve sportovní hale na školní rok 2016-2017 ZDE

Celý článek

Přehled zájmových útvarů

8.9.2016 09:48:27 | Petr Šedivý

Byl aktualizován přehled zájmových útvarů pro školní rok 2016-2017 ZDE

Celý článek

Neležíme, nesedíme, běžíme - 11.9. 2016 Benešov

4.9.2016 20:24:04 | Jindřich Slunečko

Soutěž škol v rámci Benešovského běžeckého festivalu 2016 - 11. září - neděle

 

Celý článek

Logopedie

29.8.2016 20:19:32 | Hana Řezníčková

JAZYK – ZÁKLAD SROZUMITELNÉ KOMUNIKACE

Není  novinkou, že se v posledních letech zhoršuje řeč dětí předškolního věku a že jsou tyto potíže znát u zápisu dětí do 1. tříd.

Právě z tohoto důvodu nabízí naše základní škola již několik let možnost logopedické prevence pro děti s poruchou řeči.

Logopedická prevence je zcela zdarma. I v novém školním roce bude probíhat v pravidelných konzultačních hodinách, každé úterý od 14.00 – 18.00 hod v místnosti Pedagogického centra v budově školy (vstup z prostoru mezi budovou školy a sportovní halou). Na logopedickou prevenci je nutné se předem domluvit osobně, dále formou e-mailu nebo SMS zprávy.

Pomáháme s nápravou a výchovou řeči předškoláků a školáků i při jejich přípravě na čtení. Rodičům poskytujeme rady, jak s dětmi doma pracovat, jak pracovat s hlasem a  jak postupovat v nápravě jednotlivých hlásek.

Používáme logopedické pomůcky a knihy zaměřené na výchovu řeči, logopedickou prevenci a první čtení.

Nově od školního roku 2016/2017 využijeme i PC výukový program.

Odměnou pro nás jsou spokojení rodiče i jejich děti, které nápravu řeči zvládly. Těší nás, že posílíme jejich sebevědomí a dovednost lépe a správně vyslovovat jednotlivé hlásky. Děti vedeme k rozvoji slovní zásoby a správného vyjadřování, správné stavbě vět.

Nedílnou součástí naší logopedické prevence je i spolupráce s klinickými logopedy a dalšími odbornými pracovišti, např. ORL, PPP.

 

 

Mgr. Hana Řezníčková, učitelka 1.st.ZŠ Benešov, Jiráskova 888, speciální pedagog

Celý článek

Centrum sportu na Jiráskovce

29.8.2016 20:13:03 | Milena Prášková

Centrum sportu na Jiráskovce

 

Na Základní škole Benešov, Jiráskova 888 bylo již před třemi lety otevřeno Centrum sportu, ve kterém je sdružena kromě kmenové školy také ZŠ Na Karlově Benešov a Gymnázium Benešov.Centra sportu při školních sportovních klubech AŠSK ČR nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům kmenové školy a žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální, nebo personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou jen tsportovně nadané děti, nýbrž i děti, které neprovozují pravidelně sport. Prioritou centra sportu je zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost, nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. V minulém školním roce se nám podařilo takto zapojit 267 dětí.

Ve školním roce 2016/2017 připravujeme pro žáky 1. – 9. ročníku tyto sportovní kroužky: softbal, florbal, gymnastika, parkour, vybíjená, volejbal, balanční cvičení, jóga, sportovní hry. Realizační tým sportovních kroužků je ve složení: Mgr. Jindřich Slunečko, Mgr. Filip Zafouk, Mgr. Jana Brázdová, Mgr. Petr Šedivý, Mgr. Marcela Blažková, Mgr. Alexandra Bečváříková, Mgr. Zdeňka Varga, Mgr. Hana Řezníčková, Iveta Pechová, Mgr. Ilona Šedivá a Mgr. Libuše Masárová.

Činnost dětí v centru sportu podporuje projekt, který byl uzavřen na podzim 2015 s pojišťovnou VZP - Sportuj ve škole, znamená to, že děti pojištěné u této pojišťovny mají náklady na kroužek hrazeny v maximální výši 500,- Kč za kalendářní rok.

V rámci města Benešova pořádáme závody na In-line bruslích, gymnastice, atletice, turnaje v malé kopané, velké kopané, florbalu, Plavecko – běžecký pohár, plavání.

V rámci okresu Benešov a Středočeského kraje pořádáme turnaje ve florbale  – dnes Sportovní liga základních škol, vybíjená (zatím bez hlavního sponzora, McDonald´s Cupu.

Ve školním roce 2015/2016 jsme ve spolupráci se ZŠ Benešov, Dukelská 1818 uspořádali Mistrovství republiky ve florbale kategorie III. (r. nar. 2006 – r. 2004).

Dalšími sportovními úspěchy, kterými se jistě můžeme pochlubit jsou:

republiková finále – florbal 6., 7. třída

vybíjená dívky 4., 5. třída

vybíjená chlapci 4., 5. třída

krajská finále – florbal 8., 9. třída – 1. místo

florbal 4., 5. třída

minikopaná 6. – 9. třída

volejbal chlapci 8., 9. třída

a mnohočetná účast i úspěchy v okresních a oblastních finálích.

Kromě této soutěžní činnosti se snažíme pro naše žáky připravovat sportovní kurzy – lyžařský pro 7. ročník, turistický pro 8. ročník. V rámci projektů se pořádáme plavecký kurz a to v 1. – 5. ročníku. Specialitou naší školy jsou projekty bruslařských kurzů, které probíhají ve všech ročnících. Vedou je učitelé školy pod vedením hokejového trenéra Pravoše Nováka a Jindry Slunečka. Nově jsme se pustili do pořádání kurzů v In-line bruslení pro žáky 1. stupně.

Vedení školy ve spolupráci s vedením města Benešova významně podporuje nejen aktivity žáků v zájmových útvarech, ale i veškeré sportovní aktivity. Nejsou problémy s uvolňováním žáků na sportovní akce, které škola pořádá v rámci OR AŠSK. Nejedná se pouze o kola okrsková či okresní, ale i o pořádání krajských finále Středočeského kraje ve spolupráci s OR AŠSK Gymnázia Benešov.

 

Veškerou tuto činnost mapují webové stránky školy www.zsjiraskova.cz .

Celý článek

Preventivní program MP Benešov určený pro žáky ZŠ na rok 2016 – 2017

29.8.2016 10:20:48 | JITKA MOOSOVÁ

Městská policie Benešov

Preventivní program MP Benešov určený pro žáky ZŠ na rok 2016 – 2017

Žáci I. stupně základní školy se ve školním roce 2016/2017 zúčastní tohoto programu.

 

Jedná se o cílovou skupinu žáků prvních až pátých ročníků, kterým jsou věnovány vhodně volené preventivní přednášky zaměřené na „BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ“ a „DOPRAVNÍ VÝCHOVU“ s praktickou výukou na mobilním dopravním hřišti.

Celý dokument rozpracovaný po ročnících: mesto-benesov.pdf

Celý článek

Preventivní program pro 2. a 3. ročníky

29.8.2016 09:59:25 | JITKA MOOSOVÁ

Žáci 3. ročníků se v 1. pololetí školního roku zúčastní preventivního programu Prevence úrazů v dopravě – správný chodec

Program je hrazen z prostředků MÚ Benešov

Celý dokoment naleznete v tomto souboru: dv-2016-2.-a-3.-trida.pdf

 

 

Celý článek

Preventivní program pro 9. ročníky

29.8.2016 09:57:30 | JITKA MOOSOVÁ

ŽÁCI 9. A, B, C se 15. 9. 2016 zúčastní preventivního programu, který zajistil

MÚ Benešov

 

 

České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Policie ČR a ČD Cargo si dovolují pozvat Vaše žáky a studenty do speciálního Preventivní vlaku - bezpečná železnice. Preventivní vlak vyráží již po patnácté a ve dnech 13., 14. a 15. září jej můžete navštívit v železniční stanici Benešov u Prahy.

 

 

Za kým Preventivní vlak vyjíždí a proč?

 

Železniční síť České republiky patří k nejhustším v Evropě, což je chvályhodné. Bohužel to však s sebou přináší i jedno negativum – velké množství mimořádných událostí končících často i smrtí. A většina těchto tragédií vzniká zcela zbytečně, nekázní řidičů či chodců na železničních přejezdech, nesmyslným přebíháním trati, naskakováním do jedoucího vlaku nebo pohybem v místech, kde dochází k zásahu elektrickým proudem.

Je smutné, že oběťmi nerozvážného a hazardního chování na železnici jsou i mladí lidé, proto právě jim je určena tato preventivně-bezpečnostní akce.

 

 

 

 

Co návštěvníky v Preventivním vlaku čeká?

 

Prvním vagónem je speciální kino vůz určený k projekci filmů, takové kino na kolech. Diváci uvidí, jaké nebezpečí je může potkat na železnici, nebudou-li respektovat stanovená pravidla. Promítat budeme nový film Správy železniční dopravní cesty „To nedáš“, který vznikl za podpory Českých drah.

 

Ve druhém, konferenčním, voze budou návštěvníci moci diskutovat s odborníky, kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkají se s vyšetřovateli Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a Policie ČR. Vůz je vybaven moderní technikou, a tak nezůstane jenom u pouhých slov.

 

Na třetím stanovišti čeká na studenty hasičský vůz a hasiči, kteří předvedou ukázky své práce, ale i ukázky první pomoci. Zde se nebude povídat, co by kdyby, ale zde se bude konat.

 

Info o posledním Preventivním vlaku naleznete zde:

http://www.cd.cz/tiskove-centrum/bezpecnost-na-zeleznici/preventivni-vlak/-5509/

Účast je bezplatná, veškeré náklady hradí organizátoři a pro všechny účastníky jsou připraveny malé dárky.

Celý článek

Program VŠEOBECNÉ PREVENCE PRO ŽÁKY

26.8.2016 13:26:40 | JITKA MOOSOVÁ

Od června 2016 škola realizuje Program všeobecné prevence pro žáky 7-., 8., 9., ročníku.

Tento program je realizovány s přispěním Středočeského kraje. (více metodik – preventista)

Celý článek

Neležíme, nesedíme, běžíme - 11.9. 2016 Benešov

21.8.2016 08:14:09 | Jindřich Slunečko | Atletika

Soutěž škol v rámci Benešovského běžeckého festivalu 2016 - 11. září - neděle

 

Celý článek

Sběr papíru 2016 - 2017 pokračuje

27.6.2016 14:43:23 | Jindřich Slunečko | Sběr papíru Pata a Mata

Ve školním roce 2016 - 2017 sbíráme starý papír

 

Celý článek

CHORVATSKO NEWS

13.6.2016 16:47:53 | Petr Šedivý

Vážení přátelé, rodičové a kamarádi našich vyslanců u moře, zde budete moci sledovat pravidelné žhavé novinky.

1.den - procházka po městě a koupání


2.den - procházka po Biogradu a místní pláži, odpoledne hry

3. den - odpočinek u moře

4. den - v plánu večerní výlet do Zadaru

Výlet do Zadaru se podle čerstvých zpráv z Chorvatska opravdu vydařil, jak si ostatně můžete sami dobře všimnout na právě zaslané fotografii - rozjasněné tváře účastníků hovoří za vše, není třeba cokoliv dodávat....
... a pak si ještě všechny krásně zadrátkovaly


5. den

Podle dalších zpráv jsou děti hodné, koupou se, potápí, nakupují a soutěží. Dnes večer je čeká ubrousková metoda na kámen.


... tak prej ten vejlet do Zadaru byl vopravdu pěknej - už poslali lepčí vobrázek!

6. den

Všichni v pořádku, jen tam prý trochu fouká, ale to tady taky, že..

Tak všichni v pořádku doma, ale to už ti důležití vědí. Ještě 9 vstávání do školy a pak už hurá na prázdniny! Třeba pro změnu do Chorvatska...

Celý článek
TOPlist