Aktuality / Novinky

 

 

Třídní schůzky - ZMĚNA

18.11.2021 10:51:58 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zhoršující covidové situaci se třídní schůzky uskuteční distančně. Další pokyny obdržíte od jednotlivých třídních učitelů.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Třídní schůzky

5.11.2021 12:37:28 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

dne 25. 11. 2021 se od 16 hodin konají třídní schůzky SRPJŠ.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Opatření ve školství od 1.11.2021

1.11.2021 09:07:28 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

zde jsou k nahlédnutí další kroky v opatřeních ve školách, v případě nařízení karantény pro některou z dalších tříd dostanete případně podrobné aktuální pokyny od hygieny prostřednictvím třídního učitele.

priloha_961467864_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25.10.2021-a-1.11.2021-final.pdf

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

30.9.2021 15:29:24 | Petr Šedivý

V souvislosti s výskytem případu virové žloutenky typu A u jednoho žáka školy byla učiněna opatření stanovená Krajskou hygienickou stanicí. Rodiče žáků dotčeného třídního kolektivu byli o této skutečnosti a opatřeních vyrozuměni.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A ŘEDITELSKÉ VOLNO

13.9.2021 11:55:14 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

dne 23. 9. 2021 se od 16 hodin uskuteční třídní schůzky, upozorňujeme na nutnost použít ochranu dýchacích cest v souladu s aktuálními opatřeními. Třídy 3.A a 4.D budou mít třídní schůzku v úterý dne 21. 9. od 16 hodin. Třídní schůzky se již netýkají 1. ročníku (proběhly 2. 9.).

HV SRPJŠ se uskuteční před čtvrtečními schůzkami, upřesnění času a programu dostanete od paní Karáskové do konce tohoto týdne.

Na pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno, děti budou mít odhlášené obědy.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Školní jídelna - změny

31.8.2021 09:37:16 | Petr Šedivý

Věnujte pozornost změnám v odhlašování oběda z důvodu nemoci - aktuální informace na webu školní jídelny ZDE.

Celý článek

MŠMT k dezinformacím

27.8.2021 13:42:34 | Petr Šedivý

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách v plném znění ZDE

Celý článek

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

24.8.2021 14:47:44 | Petr Šedivý

 

Vážení rodiče,

 

věnujte prosím pozornost následujícím informacím k začátku školního roku 2021/2022.

 

 

TESTOVÁNÍ

 

Při nástupu do školy proběhne preventivní screeningové testování žáků v následujícím režimu:

 

1. den, 1. 9. 2021 2. - 9. ročník

2. den, 2. 9. 2021 1. ročník

 

Další termíny testování jsou společné pro všechny ročníky – 6. a 9. 9. 2021

(s výjimkou účastníků turistického kurzu z 8. ročníku, test proběhne 5. 9. před odjezdem)

 

Testování se žáci nemusí účastnit za splnění následujících podmínek:

 

a) řádně dokončené očkování

b) neuběhlo více než 180 dní od prodělané nemoci COVID-19

c) platný negativní test z odběrového místa

 

Pro všechny varianty je nutné předložit příslušný doklad.

 

Pokud dítě neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj žádná uvedená výjimka, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (včetně výuky), dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, zpívat, při konzumaci nápojů a pokrmů sedět v lavici s odstupem od ostatních. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

Žádám, abyste s předstihem informovali svoje třídní učitele o „Vaší“ variantě, aby ve škole šlo všechno už jako na drátkách, děkujeme.

Kontakty na nové třídní učitele níže:

(za uvedené příjmení vždy doplnit „@zsjiraskova.cz“)

1.A varga

1.B brazdova

1.C jiro

1.D lenroi

4.D jezkova

6.A mlakova

6.B parik

6.C cermakova

 


OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

 

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR (aktuálně děti roušku, dospělí respirátor).

 

Z povinnosti jsou vyjmuty:

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra…

osoby, které nemohou ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení) …

(úplné znění v materiálech MZČR a MŠMT, odkazy níže)

 


1. TŘÍDY

 

Část přivítání prvňáčků proběhne na hřišti před školou, v případě velmi nepříznivého počasí celé ve třídách, to však případně bez účasti rodičů. V obou variantách budou prvňáčci předáni rodičům znovu na hřišti v 9.15 hod.

Třídní schůzka pro rodiče 1. tříd v čtvrtek 2. 9. 2021 v 16 hodin (jeden zákonný zástupce s respirátorem)

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFO ZDE

 

 

Mimořádné opatření MZČR ZDE

Manuál MŠMT k provozu škol ZDE

 

 

Pokud možno s úsměvem, těšíme se na vás totiž!

 

Petr Šedivý, ředitel školy

 

Celý článek

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

23.8.2021 12:16:45 | Petr Šedivý

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2021/2022 už klepe na dveře, znovu nás neminou určitá opatření v souvislosti s covidem, především pak třídílné testování během prvních dvou týdnů. Zítra (24. 8.) máme poradu s pedagogickými pracovníky, kde potřebuji předat všechny organizační pokyny, následně po poradě zveřejním podrobné informace pro vás na tomto místě.

Oficiální dokumenty zde:
MŠMT
MZČR

Užijte si všichni zbytek prázdnin, těšíme se na viděnou.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

DĚKUJEME!

1.7.2021 11:11:26 | Petr Šedivý

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s předchozí výzvou a také díky Vašim učitelům se nám na pomoc tornádem postižené Moravě podařilo shromáždit částku 120.360,- Kč.

Peníze byly vloženy na účet Základní školy Hrušky.

Mockrát děkujeme a přejeme všem léto co nejvíce podle Vašich představ.

Vaše Jiráskovka

Celý článek

VÝZVA ŽÁKŮM A RODIČŮM

28.6.2021 08:45:01 | Petr Šedivý

Vážení rodiče, milí žáci,

náročný školní rok se chýlí ke svému konci, prázdniny už klepají na dveře, jistě se všichni těšíte na odpočinek a spoustu zážitků. Někteří naši přátelé a kamarádi však mají úplně jiné starosti, asi není těžké uhodnout, že máme na mysli ničivé tornádo na Moravě a postižené rodiny často bez střechy nad hlavou.

Každoročně od Vás na konci školního roku dostáváme množství květin a dárečků, kterých si velmi vážíme a máme z nich radost. Ještě větší radost byste nám však letos udělali, kdybyste nám pomohli pomoct jiným.

Pokud se k naší prosbě připojíte, vložte ve středu do obálky takovu částku, za kterou byste pozornost pro svoji paní učitelku nebo učitele pořídili. Tuto obálku pak svému třídnímu odevzdejte. Veškerou naši společnou pomoc pak za školu transparentně předáme potřebným.

Děkujeme, Vaše Jiráskovka

Celý článek

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI - INFORMACE

3.6.2021 12:41:14 | Petr Šedivý

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informační schůzka se koná dne 16. 6. 2021 v 16.00 hod v 1. patře vlevo, učebny č. 24, 25, 26 a 27. V souladu s opatřeními je stále nutné použít respirátor, zúčastněte se prosím pokud možno vždy jen jeden zákonný zástupce za dítě.

Děkujeme.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek
TOPlist