Aktuality / Novinky

 

 

ZMĚNY OD 17.5.2021

12.5.2021 09:41:52 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 se celá škola vrací k prezenční výuce bez rotace.

Oficiální informace zde: MŠMT

Všichni žáci mají přihlášené obědy.
Veškeré informace ke stravování na webu školní jídelny http://www.sjbnjiraskova.cz/

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - DODATEK

10.5.2021 09:02:19 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

aktuální informace k náhradnímu termínu zde: MŠMT

Celý článek

ZMĚNY OD 3.5.2021

30.4.2021 10:22:50 | Petr Šedivý

 

Vážení rodiče,

věnujte pozornost následujícím informacím v souvislosti se změnami v opatřeních od 3. 5. 2021.

1.stupeň pokračuje v nastaveném režimu s jedinou změnou, která se týká četnosti testování. Nadále bude stačit testování pouze pondělní.

2.stupeň zahajuje rotační výuku s testováním v pondělí i ve čtvrtek v avizovaném režimu následujícím:

Týden 3. – 7. 5. 2021 6. a 8. ročník

Týden 10. – 14. 5. 2021 7. a 9. ročník

Dále se budou cykly střídat až do případné další změny opatření.

Rozvrhy tříd jsou dostupné na webu školy: ROZVRHY

Pozn.
Pro prezenční rozvrh 6. a 8. ročníku je v tuto chvíli třeba použít volbu "příští týden", prezenční rozvrh 7. a 9. ročníku se stejným způsobem zobrazí až v pondělí 3. 5. Rozvrhy navíc obdrží žáci v tištěné podobě první den ve škole od třídních učitelů. Další komunikace s třídními učiteli.

Oficiální dokument MŠMT s odkazem na MZČR ZDE

Podrobné informace k dalším aspektům (např. ochrana dýchacích cest apod.) na tomto webu k opatřením od 12. 4. 2021 ZDE

Veškeré informace ke stravování na webu školní jídelny http://www.sjbnjiraskova.cz/

Petr Šedivý, ředitel školy

 

 

Celý článek

NÁSTUP 2.STUPNĚ

29.4.2021 15:04:40 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

v tuto chvíli v médiích uvedli, že Středočeský kraj dostal zelenou k rotační výuce 2. stupně. Potvrzení této informace na základě oficiálního pokynu uvedu spolu s podrobnými informacemi zde během zítřejšího dne.

Už se těšíme. To budeme koukat, jak jste zase povyrostli...
(tento dodatek je určen našim žákům...)

Petr Šedivý

Celý článek

MOŽNÉ ZMĚNY

27.4.2021 08:47:20 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

podle posledních informací z médií se teprve ve čtvrtek bude rozhodovat o případném zahájení rotační výuky 2. stupně v našem kraji, což pravděpodobně znamená, že oficiální informace bychom dostali prostřednictvím datové schránky až v pátek. Sledujte prosím informace zde, v případě nástupu 2. stupně v pondělí 3. 5. 2021 by začínal 6. a 8. ročník.

Petr Šedivý

Celý článek

DALŠÍ PROVOZ ŠKOLY BEZE ZMĚN

21.4.2021 11:44:38 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se základních škol nijak nedotýkají, provoz naší školy tedy pokračuje od 26. 4. 2021 beze změn.

MŠMT

Petr Šedivý

Celý článek

TELEFON!

21.4.2021 09:50:51 | Petr Šedivý

Pro spojení s naší školou prosím do odvolání prosím využijte číslo 317 723 545.
(číslo 317 721 697 je dočasně mimo provoz)

Děkujeme za pochopení, Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

ZMĚNY OD 12.4.2021 (také info k přijímacím zkouškám)

7.4.2021 21:21:35 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají návratu dětí k prezenční výuce na základě manuálů a opatření MZČR a MŠMT. Čelíme ze strany rodičů určitému množství nesouhlasných dotazů i jiných právnických výkladů. Musím konstatovat, že jako ředitel školy se musím příslušnými nařízeními řídit a jejich případné rozporování je třeba směřovat příslušným institucím, které tato nařízení vydávají. Snažili jsme se, abyste měli zásadní a co nejkomplexnější informace co nejdříve, pokud by docházelo ještě k dílčím upřesněním, sledujte náš web. Věřím, že v této složité době všichni spojíme své síly, obrníme se trpělivostí a návrat dětí do škol bude probíhat, pokud možno, bez komplikací. Předem děkuji za celou Jiráskovku, Petr Šedivý

 

PLÁN NÁVRATU, ROZVRHY

Návrat konkrétních tříd ve dvou cyklech, po uvedených startovacích termínech se cykly rotačně po týdnu střídají:

 

Týden 12. – 16. 4. 2021: 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C

 

Týden 19. – 23. 4. 2021: 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.D, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D

 

Příchod 1. - 3. ročníku do školy první den načasujte na 7.45, abychom operativně rozdělili třídu na děti, které se budou testovat samy, případně se kterými půjdou rodiče (informace dále v kapitole TESTOVÁNÍ).

 

Rozvrhy prezenční výuky platí standardní (děti mají v žákovských průkazech ze začátku školního roku), pouze půlenky budou zrušené.

Rozvrhy jednotlivých tříd na distanční výuce platí nadále, najdete na tradičním místě webových stránek školy: https://zsjiraskova.bakalari.cz/znamky/Timetable/Public

 

VĚNOVAT POZORNOST PŘÍZNAKŮM PŘÍLOHA 1 (MŠMT).pdf

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Žákům nemůže být umožněn vstup do školy bez ochrany dýchacích cest (u dětí je dostačující aspoň chirurgická rouška. PŘÍLOHA 2 (MŠMT).pdf

PŘÍLOHA 3 (MZČR).pdf Citace:
„Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének...“

TESTOVÁNÍ

V pondělí a ve čtvrtek bude vždy výuku předcházet testování. V případě nástupu žáka mimo tento režim, bude tento testován ihned po příchodu do školy. Testy jsou samoobslužné, hodně se toho již napsalo o tom, zda dítě bude skutečně schopno test provést samo. My naše děti považujeme za šikovné a věříme, že pod dohledem paní učitelky to zvládnou. Nicméně, pokud budete chtít být rodiče dětí 1. – 3. ročníku u testu přítomni, nabízíme možnost odebrat se s dítětem a na pokyny dalšího pedagogického pracovníka do testovací místnosti.

 

PŘÍLOHA 4 (MŠMT).pdf Citace:

„Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.“

„Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.“

 

Instruktážní video MŠMT: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Testování se dítě nemusí účastnit v následujících případech: PŘÍLOHA 4 (MŠMT).pdf

Citace:

"Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19."

"Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva…). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy."

"Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní."

 

NÁVAZNÉ POSTUPY NA TESTOVÁNÍ

Další kroky na základě výsledků testů na diagramu zde: PŘÍLOHA 5 (MŠMT).pdf

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny bude zajištěn pro 1. a 2. ročník v obvyklém režimu při zachování školní homogenity skupin bez ranního provozu.

 

PÉČE O DĚTI

V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti v době distanční výuky. Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách atd. PŘÍLOHA 6 (MZČR).pdf

V případě potřeby nahlaste váš zájem v kanceláři školy v ideálním případě do pátku 9. 4., abychom vám tuto možnost mohli pružně zajistit.

STRAVOVÁNÍ
Veškeré informace ke stravování na webu školní jídelny
http://www.sjbnjiraskova.cz/.

OPATŘENÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Informace pro účastníky přijímacích zkoušek v příloze PŘÍLOHA 7 (MZČR).pdf
V případě zájmu o využití školního testování sledujte web školy, včas oznámíme termín a organizaci této možnosti.

PŘÍLOHA 8 (MZČR).pdf Testování žáků – mimořádné opatření MZČR

PŘÍLOHA 9 (MŠMT).pdf Manuál provozní

PŘÍLOHA 10 (MŠMT).pdf Manuál pedagogický

 

V jednotlivých odkazech PŘÍLOHA najdete podrobnější informace MŠMT a MZČR, na některých místech z nich cituji.

 

Celý článek

Informace

6.4.2021 09:26:25 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

doposud jsme byli informováni především z médií. Ze všech stran slyším od dětí, že v pondělí jdou do školy. Je to hezké, že se těší, to my opravdu taky, ale teprve po dnešním jednání vlády (úterý 6.4.) by měl návrat do škol dostat konečnou podobu. Následně mu dáme organizační podobu naší a teprve potom zveřejním konkrétní informace k návratu Jiráskovky na webu školy.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

ZÁPIS DO 1.TŘÍD - INFORMACE

29.3.2021 11:58:35 | Petr Šedivý

Milí budoucí prvňáčci!

Blíží se jeden z vašich prvních důležitých životních kroků, kdy poprvé půjdete do školy. K tomu je potřeba, abychom si vás na naší škole zapsali. Obyčejně vás u zápisu vítáme osobně, trochu si tu společně pohrajeme, vy splníte nějaké úkoly a ještě si odnášíte malý dáreček. Bohužel, už asi víte od rodičů, že letos to musíme udělat trochu jinak. Všechny ty úřední věci vyřešíme zatím jenom s vašimi rodiči, ale pokud to situace dovolí, rádi bychom se s vámi ještě viděli, než přijde ten váš velký den. Těšíme se na vás!

 

INFORMACE PRO RODIČE

Žádáme, nevhazujte vaše žádosti do schránky před školou, tato varianta není zaručená, máte na výběr dostatek jiných. Děkujeme za pochopení.

Číselný seznam přijatých bude zveřejněn u vchodu do školní budovy a na webových stránkách školy 17. 5. 2021.

Zápis na naší škole bude realizován v souladu s mimořádnými opatřeními bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V závislosti na dalším vývoji situace bychom po ukončení těchto mimořádných opatření rádi uskutečnili i motivační část zápisu spojenou s osobním setkáním s vašimi dětmi v prostorách jejich budoucí školy. O této možnosti vás budeme informovat opět na webu školy. Zápis pro školní rok 2021-2022 se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat s největší pravděpodobností tři první třídy.

TERMÍN ZÁPISU: 12. - 23. 4. 2021 (do 12.00 hod)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy - qtdmjnx
2e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou doporučeně - na obálku napsat ZÁPIS
4. osobní podání

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný zvolit nemohou. V uvedeném termínu zápisu bude možné žádost osobně podat v budově školy v době od 7 do 12 hodin.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

NÁLEŽITOSTI

K následujícím vyplněným formulářům přiloží zákonný zástupce kopii rodného listu (postačí neověřená).

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

formulář ke stažení Žádost o přijetí - zadost-o-prijeti-21-22.doc

formulář ke stažení Zápisní list - zapisni-list-21-22.doc

formulář ke stažení Přihláška do školní družiny - prihlaska-sd-21-22.doc

Po přijetí žádosti vám zašleme emailem registrační číslo. (Rozhodnutí o přijetí se realizuje zveřejněním číselného seznamu přijatých, termín zveřejnění bude upřesněn)


ŽÁDOST O ODKLAD

formulář ke stažení Žádost o odklad - zadost-o-odklad-21-22.doc

formulář ke stažení Zápisní list - zapisni-list-21-22.doc

K těmto formulářům přiloží zákonný zástupce:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
  • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Celý článek

ZMĚNA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

12.3.2021 13:02:13 | Petr Šedivý

 

Vážení rodiče,

 

dochází k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.

 

MŠMT nově stanovilo tyto termíny:

 

čtyřleté obory – 3. a 4. květen 2021

osmileté obory – 5. a 6. květen 2021

 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 2. a 3. června 2021

 

 

Podrobnější informace zde: zmena-terminu-jpz.pdf

 

Kontakt v případě dotazů:

 

Mgr. Eva Marešová

tel.: 775 911 186

maresevabn@seznam.cz

 

Celý článek

ZÁPIS DO 1.TŘÍD

1.3.2021 13:09:25 | Petr Šedivý

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne v období od 12. 4. do 23. 4. 2021. Veškeré další informace k formě a průběhu zápisu zveřejním s dostatečným předstihem na webových stránkách školy.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek
TOPlist