Aktuality / Novinky

 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍD

1.3.2021 13:09:25 | Petr Šedivý

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne v období od 12. 4. do 23. 4. 2021. Veškeré další informace k formě a průběhu zápisu zveřejním s dostatečným předstihem na webových stránkách školy.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

INFORMACE MŠMT A ČSSZ

1.3.2021 11:55:20 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

přidávám odkaz na stránky MŠMT k provozu škol a odkaz na ČSSZ ve věci ošetřovného.

MŠMT

ČSSZ

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

OPATŘENÍ OD 1.3.2021

26.2.2021 23:17:40 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

co jsme sledovali ve sdělovacích prostředcích, bylo již potvrzeno i na webu MŠMT. Škola se od pondělí 1. 3. 2021 zavírá, 1. a 2. ročník přechází na distanční výuku, podrobné informace dostanete od třídních.

Veškeré případné změny a upřesnění zveřejním opět na webu školy.

Petr Šedivý, ředitel školy

 

V případě zájmu o stravování dětí věnujte pozornost následujícím informacím.

Školní jídelny se budou ve výdeji střídat v následujícím režimu.

1. - 5. 3. Karlov (výdejní okénko 11.00 - 13.00)
8. - 12. 3. Dukelská (výdej u vchodových dveří do jídelny 12.00 - 13.00)
15. - 19. 3. Jiráskova (výdejní okénko 11.00 - 13.00)

K přihlášení oběda na pondělí 1. 3. 2021:

Do neděle 28. 2. 2021 do 20.00 hod
buď emailem sjkarlov@seznam.cz
nebo telefonem či sms 736 181 082
do emailu či sms uveďte jméno, vaši školu a třídu

Vstup do jídelny je povolen pouze dětem IZS s dozorem, ostatní mohou využít pouze výdej do jídlonosičů. Přihlásit strávníka lze vždy v té jídelně, která ten týden vaří.

Podrobné informace sledujte na webových stránkách jídelen:

KARLOV

DUKELSKÁ

JIRÁSKOVA

Celý článek

SLEDUJTE

26.2.2021 13:05:41 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

stále čekáme na rozhodnutí o případném kompletním uzavření škol. Týká se v tuto chvíli přímo 1. a 2. ročníku, ale v souvislosti s provozem jídelen i ostatních případných zájemců o stravování. Sledujte prosím přes víkend webové stránky školy, veškeré případné změny a informace zveřejním zde.

S přáním hezkého víkendu Petr Šedivý, ředitel školy  ​

Celý článek

DODATEK K OPATŘENÍM - aktualizace

24.2.2021 22:10:55 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

ještě se vracím ke zveřejnění změn v opatřeních, které jsem dnes umístil na webových stránkách školy v dobrém úmyslu v rámci vaší informovanosti. Byl jsem upozorněn, že jsem v textu explicitně uvedl respirátor. Následně však v daném příspěvku níže odkazuji na podrobnosti přímo v textu Ministerstva zdravotnictví, stačí rozkliknout "MZČR" a je vám k dispozici celý text. Pro jistotu ještě cituji:

"respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének"

Z různých zdrojů proudí různé informace, výklad některých opatření není jednoduchý, vše se nepřetržitě snažím sledovat, pokud dojde ještě k nějakému upřesnění, znovu uvedu zde.

Podle aktuálních výkladů stačí u dětí do 15 let pouze jedna chirurgická rouška.

 

Přeji všem hodně zdraví a trpělivosti, Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

ZMĚNA OCHRANNÝCH POMŮCEK

24.2.2021 12:04:28 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vás upozorňuji na povinnost použití respirátoru v prostorách školy pro učitele i žáky s účinností od 25. 2. 2021. V období od 25. 2. 2021 do 28. 2. 2021 se toleruje "i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének".

Podrobnosti zde:

MZČR

MŠMT

Děkujeme za pochopení, ředitel školy Petr Šedivý

Celý článek

POLOLETÍ 28.1.2020

28.1.2021 09:15:18 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

pravděpodobně situaci sledujete také, nicméně dovolte, abych zrekapituloval aktuální stav. Na projednávání změn ve školství se včera vůbec nedostalo, z médií však zaznívá, že žádné změny se příští týden nechystají, naopak se dnes budou projednávat možná zpřísnění obecných opatření. V únoru tedy pokračujeme ve stávajícím režimu (29.1.2021 potvrzeno oficiálním dokumentem MŠMT), v případě změn oznámím zde.

Dnes uzavíráme 1. pololetí školního roku 2020/2021. Zobrazení pololetního vysvědčení vašich dětí je již dostupné. Není těžké odhadnout, že síly a trpělivost ubývají všem. Děkujeme všem za spolupráci, žákům, vám i celému týmu Jiráskovky. Na prahu 2. pololetí nám všem znovu popřeju, aby ty síly a trpělivost vydržely, dokud to bude třeba, dokud se nepodaří návrat do normálu. Nic jiného nám ostatně ani nezbývá.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

VYSVĚDČENÍ

25.1.2021 11:08:03 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis vysvědčení za 1. pololetí tradičně ve škole od své paní učitelky. Rodiče ostatních žáků budou mít možnost seznámit se s vysvědčením stejnou cestou, kterou sledují jejich průběžný prospěch. Během čtvrtka 28. 1. 2021 dojde k přechodu systému na 2. pololetí a místo dosud zobrazené čtvrtletní klasifikace bude k dispozici právě klasifikace za 1. pololetí. Listinnou podobu výpisu vysvědčení pak obdrží žáci po svém návratu k prezenční výuce.

Vývoj událostí v souvislosti s návraty k prezenční výuce průběžně sledujeme, během středy 27. 1. by v této věci měla rozhodovat vláda, informace zveřejním standardně na tomto místě.

Přeju nám všem hodně sil do druhého pololetí a aby se vše co nejdříve v dobré obrátilo.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - doplňující informace

7.1.2021 15:04:55 | Petr Šedivý

Uchazeči mohou podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení; v dalším kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Termín odevzdání přihlášky na SŠ je do 1. března 2021 (odevzdává zákonný zástupce)


Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (pokud bude školou konána) – čtyřleté obory, 14. 4. a 15. 4. – víceletá gymnázia.


Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 12.5. 2021 a 13.5. 2021.


Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení, škola se může rozhodnout pro konání školní přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna.


Pokud je počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může škola rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky. Tuto informaci musí ředitelé středních škol poskytnout do 8. března 2021.


Možnost konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech mají všichni uchazeči,
kteří si podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělání, ve kterém se bude konat jednotná přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška se v tomto případě koná v obou termínech na stejné střední škole.


Výsledky přijímacího řízení u oborů s maturitní zkouškou budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2021 na webových stránkách středních škol.


Zápisový lístek uchazeč odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou zvolil ke svému studiu.


Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat na tuto školu (na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).


Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT: ZDE


Mgr. Eva Marešová

tel. 775 911 186

maresevabn@seznam.cz

 

Celý článek

ZMĚNY OD 4. 1. 2021

28.12.2020 08:15:15 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

přechod do 5. stupně PES od 27. 12. 2020 znamená, že se škola opět vrací do distančního režimu, pouze 1. a 2. ročník bude pokračovat prezenční formou. Prozatím je 5. stupeň plánován do 10. 1. 2021. V případě jakýchkoliv změn (včetně případných úprav v PES pro škoství, o kterých se v posledních dnech mluvilo) vás budu informovat opět na tomto místě, dále budete komunikovat s třídními učiteli.

Hodně zdraví a štěstí do nového roku všem.

Oficiální informace MŠMT a PES pro školství zde: INFO

Školní jídelna: INFO

Zajištění péče o děti zdravotníků a dalších vybraných profesí: INFO

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

ZMĚNY OD 21.12.2020

15.12.2020 10:06:38 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

pokud sledujete dění, z médií už všichni od včerejšího dne víme, že o pondělí a úterý (21. 12. a 22. 12.) byly prodlouženy prázdniny. Není to sice zatím potvrzeno oficiálním pokynem, nicméně již informuji, nedá se předpokládat, že by tomu bylo ještě jinak.

V pátek 18. 12. jdou tedy děti do školy naposledy v roce 2020. V provozu nebude rovněž školní družina. Pokud se něco v průběhu prázdnin opět nezmění, nastupují do školy 4. 1. 2021 v navazujícím režimu - 1. stupeň a 9. ročník všichni, z rotačních skupin naváže ta, která měla jít ještě ten poslední neúplný týden = 7.A, 7.B, 7.C a 8.A. Pokud by se ještě situace nějak vyvíjela a došlo ke změnám, sledujte případné pokyny na tomto místě našeho webu.

Mezitím byla zveřejněna oficiální informace: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1335.pdf

Dovolte, abych všem popřál klidné období, které přímo volá po krbu a společných chvílích s nejbližšími. Budu si společně s Vámi pod stromeček přát, aby se situace od Nového roku (případně aspoň co nejdříve) už jenom zlepšovala a my všichni se postupně mohli vrátit ke svým tradičním zvyklostem, normálním povinnostem i zábavám. Mějte se v rámci možností hezky a přeji pevné zdraví.

Za Jiráskovku Petr Šedivý

Celý článek

ZMĚNY OD 30.11.2020

24.11.2020 21:02:03 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 dochází k dalším úpravám provozu školy.

Celý 1. stupeň a 9. ročník zahajuje prezenční výuku.

6. - 8. ročník zahajuje střídavou výuku po týdnu
týden od 30.11. zahajují třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.B a 8.C
týden od 7.12. zahajují třídy 7.A, 7.B, 7.C a 8.A
Žáci, kteří v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně účastní výuky distanční.

Vyučování probíhá podle standardního rozvrhu s drobnými změnami z důvodů nemožnosti dělit a kombinovat třídy (např. na cizí jazyky) v rámci zachování homogenity skupin.

Z důvodů nutnosti zachování homogenity skupin bude školní družina k dispozici nadále pouze pro 1. a 2. ročník.

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby vstupující do školní budovy mají povinnost používat roušky po celou dobu pobytu ve škole a školní družině.

Podrobné informace týkající se konkrétních tříd poskytnou třídní učitelé v rámci online třídních schůzek 26.11.2020, případně v náhradním s nimi dohodnutém termínu.

Všeobecné informace k opatřením MŠMT a MZČR

Školní stravování
Žáci v době prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny.
V době distanční výuky je třeba v případě zájmu o odběr oběd individuálně přihlásit.
Podrobné informace ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dovolte, abych za celou Jiráskovku prohlásil, že už se na vás fakt těšíme! Bez dětí je ve škole tak nějak divno...

Petr Šedivý, ředitel školy

 

 

 

Celý článek
TOPlist