Aktuality / Novinky

 

 

20. 12. a 21. 12. 2016 není gymnastika a parkour

15.12.2016 11:47:14 | Jindřich Slunečko | Gymnastika

Kroužek parkouru a gymnastiky se 20. prosince a 21. prosince nekoná

 

Celý článek

Bezpečnost - upozornění od vedení města a školy

14.12.2016 13:04:00 | Bohumil Bareš

Vážení rodiče

od 11. prosince 2016 je platný nový vlakový jízdní řád a benešovským nádražím začnou projíždět vysokorychlostní vlaky, a to až rychlostí 100km/h.

Riziko střetu osoby vstupující do kolejiště se tak ještě mnohonásobně zvyšuje.

Přes zákazové značky se často benešovské nádraží dá přirovnat k frekventované pěší zóně. Zkracování si cesty přes koleje je nejen hrou s vlastní životem, ale současně i přestupkem. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, jasně stanovuje veřejnosti nepřístupná místa, mezi které kolejiště nesporně patří. Každý, kdo tento zákon poruší, se tak vystavuje nejen ohrožení vlastního života, ale i potrestání. Spáchaný přestupek může být řešen na místě blokovou pokutou až do výše 5.000 Kč či předán do správního řízení. Výše pokuty pak může dosáhnout až 10.000 Kč. Tyto sankce jsou vázány na fyzické osoby, u právnických osob jsou sankce daleko vyšší.

 

 


Celý článek

Florbalový turnaj 1. - 5. tříd - 1. 12. 2016

30.11.2016 18:52:00 | Marcela Blažková

Turnaj našich nejmenších florbalistů se uskuteční 1. 12. 2016 na ZŠ Benešov, Dukelská 1818

 

Celý článek

Třídní schůzky 3.A a 5.B

21.11.2016 09:59:23 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

třídní schůzka SRPJŠ ve třídě 3.A se z důvodu nemoci třídní učitelky přesouvá na čtvrtek 1. 12. 2016 od 16 hodin. Náhradní termín třídní schůzky ve třídě 5.B bude včas oznámen žákům v závislosti na zdravotním stavu třídního učitele.

Petr Šedivý, zást. řed.

Celý článek

Získejte od VZP příspěvek 500 Kč na sportování ve vašem školním sportovním klubu

10.11.2016 15:50:03 | Marcela Blažková | Zájmové kroužky

 

Sportuj ve škole - projekt mezi AŠSK ČR a VZP

 

Celý článek

Jednodenní poznávací zájezd do Osvětimi

7.11.2016 10:43:04 | Bohumil Bareš

Jednodenní poznávací zájezd do Osvětimi

Celý článek

Třídní schůzky - 24. 11. 2016 od 16 hodin

1.11.2016 16:49:28 | Bohumil Bareš

  1. Pedagogická rada 22. 11. 2016.
  2. Třídní schůzky budou 24. 11. 2016 od 16 hodin, HV od 15.30.

 

Celý článek

Sportovní hala - rozpisy

8.9.2016 09:50:27 | Petr Šedivý

Byly aktualizovány rozpisy ve sportovní hale na školní rok 2016-2017 ZDE

Celý článek

Přehled zájmových útvarů

8.9.2016 09:48:27 | Petr Šedivý

Byl aktualizován přehled zájmových útvarů pro školní rok 2016-2017 ZDE

Celý článek

Neležíme, nesedíme, běžíme - 11.9. 2016 Benešov

4.9.2016 20:24:04 | Jindřich Slunečko

Soutěž škol v rámci Benešovského běžeckého festivalu 2016 - 11. září - neděle

 

Celý článek

Logopedie

29.8.2016 20:19:32 | Hana Řezníčková

JAZYK – ZÁKLAD SROZUMITELNÉ KOMUNIKACE

Není  novinkou, že se v posledních letech zhoršuje řeč dětí předškolního věku a že jsou tyto potíže znát u zápisu dětí do 1. tříd.

Právě z tohoto důvodu nabízí naše základní škola již několik let možnost logopedické prevence pro děti s poruchou řeči.

Logopedická prevence je zcela zdarma. I v novém školním roce bude probíhat v pravidelných konzultačních hodinách, každé úterý od 14.00 – 18.00 hod v místnosti Pedagogického centra v budově školy (vstup z prostoru mezi budovou školy a sportovní halou). Na logopedickou prevenci je nutné se předem domluvit osobně, dále formou e-mailu nebo SMS zprávy.

Pomáháme s nápravou a výchovou řeči předškoláků a školáků i při jejich přípravě na čtení. Rodičům poskytujeme rady, jak s dětmi doma pracovat, jak pracovat s hlasem a  jak postupovat v nápravě jednotlivých hlásek.

Používáme logopedické pomůcky a knihy zaměřené na výchovu řeči, logopedickou prevenci a první čtení.

Nově od školního roku 2016/2017 využijeme i PC výukový program.

Odměnou pro nás jsou spokojení rodiče i jejich děti, které nápravu řeči zvládly. Těší nás, že posílíme jejich sebevědomí a dovednost lépe a správně vyslovovat jednotlivé hlásky. Děti vedeme k rozvoji slovní zásoby a správného vyjadřování, správné stavbě vět.

Nedílnou součástí naší logopedické prevence je i spolupráce s klinickými logopedy a dalšími odbornými pracovišti, např. ORL, PPP.

 

 

Mgr. Hana Řezníčková, učitelka 1.st.ZŠ Benešov, Jiráskova 888, speciální pedagog

Celý článek
TOPlist