Aktuality / Novinky

 

 

2. STUPEŇ DO ŠKOLY

29.5.2020 11:27:43 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 připravila naše škola v souladu s rozhodnutím vlády možnost konzultační výuky také pro žáky 2. stupně.

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

 • pro 6., 7. a 8. ročník bude realizován prostor pro konzultace a výuku v následujícím režimu
6. ročník - ÚTERÝ
7. ročník - ČTVRTEK
8. ročník - PÁTEK
 • ve všech případech se jedná o čtyři vyučovací hodiny od 8.45 do 12.35
 • upřesnění rozvrhu proběhne po zjištění počtů účastníků
 • nástup k výuce proběhne vždy v 8.45 před budovou školy dle pokynů pedagogického doprovodu
 • zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)
 • toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna
 • veškerá vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pobyt před školou

 

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník


Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat


V budově školy

 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující


Úplné znění aktualizovaného dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

Celý článek

NÁSTUP DO ŠKOLY 25. 5. - ORGANIZACE

21.5.2020 12:15:36 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost organizaci nástupu do školy dne 25. 5. a dále. Na přiloženém plánku zjistíte, kde má vaše dítě nástupní stanoviště. Věnujte také pozornost pokynům na druhé straně dokumentu, o všem ještě určitě budete komunikovat s třídními učiteli. Všechny důrazně žádám, aby nezajížděli autem do prostoru před školou, požádal jsem o součinnost městskou policii. Všechny rovněž žádám, aby se před školou případně nezdržovali.

Děkujeme všem za ohleduplnost a trpělivost.

PLÁNEK PDF nastup-pred-vyukou.pdf

PLÁNEK WORD nastup-pred-vyukou.doc

Celý článek

STRAVOVÁNÍ OD 25. 5.

19.5.2020 14:45:21 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

při zjišťování počtů dětí, které nastoupí 25. 5. k výuce, jsme se vás také dotazovali na zájem o studený balíček. Tato nabídka se včera změnila na možnost teplého oběda (týká se pouze  nastoupivších žáků v rámci 1. stupně). Veškeré informace k obědům (jídelní lístek, objednávání) najdete pravděpodobně během zítřejšího dne (20. 5.) na webu jídelny http://www.sjbnjiraskova.cz/ Po společném jednání jsme nastavili následující systém.

Organizace za školu:

Děti budou chodit do školní jídelny v neměnných skupinách všechny, pouze v případě odchodu po vyučování bez oběda se samozřejmě nezúčastní. Vše bude probíhat v režimu zohledňujícím všechna nařízení v následujících intervalech. Pro první den (25. 5.) jsme zvolili interval pro tandemové skupiny 15 minut (pro cyklus výdej-jídlo-odchod-úklid-dezinfekce vychází při 6 sektorech pro skupinu 45 minut). Nevylučujeme, že po ověření časové proveditelnosti tento interval můžeme upravit - případně bych opět úpravy oznámil zde.

Avizovaná změna časového rozvrhu stravování:

11.10 4.B + 4.B
11.20 4.C + 4.D
11.30 4.A + 3.C
11.40 5.A + 5.C
11.50 5.B + 5.B
12.00 3.B + 3mix
12.10 3.A + 2mix
12.20 2.A + 2.B
12.30 2.C + 2.D
12.40 1.A + 1.B
12.50 1.C

Celý článek

ZÁPIS DO 1. TŘÍD - SEZNAM PŘIJATÝCH

15.5.2020 07:30:42 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

číselný seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2020/2021 zde: seznam_prijati_20_21.pdf

Moc svá dítka pozdravujte a že už se moc těšíme, až je taky uvidíme!

 

Celý článek

1. STUPEŇ DO ŠKOLY

4.5.2020 16:23:59 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády bude žákům 1. stupně umožněna osobní přítomnost na výuce od 25. 5. 2020.

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

 • pro žáky 1. stupně budou každý den dopoledne realizovány učební bloky v rozsahu čtyř vyučovacích hodin a odpolední zájmové aktivity do 16 h
 • upřesnění rozvrhu proběhne na základě zpětné vazby a zjištění počtů účastníků
 • zákonný zástupce závazně vyjádří zájem o docházku do školy, povinnost je do 18. 5., uvítáme, pokud tak učiníte obratem prostřednictvím komunikace s třídním učitelem, upozorňujeme, že po 25. 5. už toto dodatečně nelze
 • zpětná vazba od zákonných zástupců obsahuje rozhodování ve třech otázkách

1 – Půjde dítě do školy?
2 – Zúčastní se také odpoledních aktivit?
3 – Využije nabídku školní jídelny (každý den studený balíček v ceně 26,- Kč)?

(nabídka školní jídelny je zatím pouze v rovině průzkumu, realizace bude teprve potvrzena na základě počtů)

 • zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)
 • toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pobyt před školou

 

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník
 • upřesnění organizace před školou proběhne po zjištění počtů dětí


Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat


V budově školy

 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující


Úplné znění dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde:
ochrana_zdravi_zs.pdf

Celý článek

9. ROČNÍK DO ŠKOLY

4.5.2020 16:14:12 | Petr Šedivý

Vážení rodiče deváťáků, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

- pro každou skupinu žáků budou v průběhu týdne realizovány dva dopolední učební bloky o 4 vyučovacích hodinách se zaměřením na český jazyk a matematiku (1 blok = 2 h ČJL + 2 h M) , ostatní předměty budou nadále realizovány formou výuky na dálku

- upřesnění jednotlivých dnů pro jednotlivé skupiny proběhne na základě zpětné vazby a zjištění počtů účastníků

- zákonný zástupce závazně vyjádří zájem o docházku do školy, povinnost je do 7. 5., uvítáme, pokud tak učiníte obratem prostřednictvím komunikace s třídním učitelem, upozorňujeme, že po 11. 5. už toto dodatečně nelze

- zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)

- toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna

 

OBECNÁ PRAVIDLA

Příchod ke škole a pobyt před školou

- před školou dodržovat odstup 2 metry

- povinnost zakrytí úst a nosu

- skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

 

Vstup do budovy školy

- umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

- pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku

- ve společných prostorách všichni nosí roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

 

V budově školy

- žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě

- každý bude mít k dispozici svou lavici

- o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující v souladu s probíhající činností

 

Úplné znění dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs.pdf

 

Celý článek

Bleskový sběr papíru prodloužen do 20. 4.

8.4.2020 14:22:46 | Jindřich Slunečko | Sběr papíru Pata a Mata

Od 14. dubna do 17. dubna proběhne tradiční sběr starého papíru

Vážení rodiče, prarodiče, 
od 14. dubna do 17. dubna bude probíhat Bleskový sběr papíru č. 37.
Vše podstatné je v příloze.
Budeme se na vás těšit.
Prosíme o dodržování pravidel chování v současné situaci při skládání sběru.
Moc děkujeme.

S poděkováním
realizační tým

patamat_sber_papiru_plakatek_37_final.doc

Celý článek

ZDRAVÍME VŠECHNY ŽÁKY!

1.4.2020 14:54:58 | Petr Šedivý

Ámosovi Bratři zdraví všechny žáky přímo od školní tabule!

Můžete si zazpívat s námi! START

 

Celý článek

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1.4.2020 10:10:27 | Petr Šedivý

Podle posledních informací by vyhláška k přijímacím zkouškám měla být ve sbírce do 10. května 2020.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Vážení rodiče,

rádi bychom vás seznámili se změnami, které souvisí s přijímacím řízením.

 

Termín jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT.

 

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Náhradní termín zůstává pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

 

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


Školní přijímací zkouška – mají ji pouze některé školy

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

 

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení, zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 5 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Případné dotazy: Mgr. Eva Marešová, 775 911 186, maresevabn@seznam.cz

 

Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

Celý článek

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

23.3.2020 14:22:47 | Petr Šedivý

Milí budoucí prvňáčci!

Blíží se jeden z vašich prvních důležitých životních kroků, kdy poprvé půjdete do školy. K tomu je potřeba, abychom si vás na naší škole zapsali. Každý rok vás u zápisu vítáme osobně, trochu si tu společně pohrajeme, vy splníte nějaké úkoly a ještě si odnášíte malý dáreček. Bohužel, už asi víte od rodičů, že letos to musíme udělat trochu jinak. Všechny ty úřední věci vyřešíme zatím jenom s vašimi rodiči, ale až to situace dovolí, určitě se s vámi ještě budeme chtít vidět, než přijde ten váš velký den. Těšíme se na vás!

 

INFORMACE PRO RODIČE

Žádáme, nevhazujte vaše žádosti do schránky před školou, tato varianta není zaručená, máte na výběr dostatek jiných. Děkujeme za pochopení.

Číselný seznam přijatých bude zveřejněn u vchodu do školní budovy a na webových stránkách školy 15. 5. 2020.

Zápis na naší škole bude realizován v souladu s mimořádnými opatřeními bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V závislosti na dalším vývoji situace bychom po ukončení těchto mimořádných opatření rádi uskutečnili i motivační část zápisu spojenou s osobním setkáním s vašimi dětmi v prostorách jejich budoucí školy. O této možnosti vás budeme informovat opět na webu školy. Zápis pro školní rok 2020-2021 se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Ve školním roce 2020-2021 budeme otevírat tři první třídy.

TERMÍN ZÁPISU: 14. - 30. 4. 2020 (do 12.00 hod)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy - qtdmjnx
2e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou doporučeně - na obálku napsat ZÁPIS
4. osobní podání

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný zvolit nemohou. V uvedeném termínu zápisu bude možné žádost osobně podat v budově školy v době od 7 do 12 hodin.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

NÁLEŽITOSTI

K následujícím vyplněným formulářům přiloží zákonný zástupce kopii rodného listu (postačí neověřená).

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

formulář ke stažení Žádost o přijetí - zadost-o-prijeti-20-21.doc

formulář ke stažení Zápisní list - zapisni-list-20-21.doc

formulář ke stažení Přihláška do školní družiny - prihlaska-sd-20-21.doc

Po přijetí žádosti vám zašleme emailem registrační číslo. (Rozhodnutí o přijetí se realizuje zveřejněním číselného seznamu přijatých, termín zveřejnění bude upřesněn)


ŽÁDOST O ODKLAD

formulář ke stažení Žádost o odklad - zadost-o-odklad-20-21.doc

formulář ke stažení Zápisní list - zapisni-list-20-21.doc

K těmto formulářům přiloží zákonný zástupce:

 • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
 • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Celý článek

UZAVŘENÍ ŠKOLY - průběžná aktualizace

10.3.2020 12:47:01 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

přes žákovské průkazy vašich dětí jsme vás informovali, že od středy 11. 3. 2020 se rozhodnutím Bezpečnostní rady státu uzavírají všechny základní školy. Stejnou informaci obdržíte ještě prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Veškeré podrobné informace budeme na základě dalších pokynů průběžně zveřejňovat zde. Děkujeme za trpělivost.

ŠKOLA:

Zrušený zotavovací pobyt v Chorvatsku

Vážení rodiče,
celá zálohová částka vám byla v rámci online pokladny připsána zpět, tuto skutečnost si prosím zkontrolujte. Tímto je celá záležitost vyřešena.


Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
pomoc.pdf


Lyžařský kurz

Vážení a milí sedmáci a ostatní lyžníci,
po společně prožitém traumatu, kdy nám ta potvůrka znemožnila naplnit mezník v životě každého mladého člověka, mám pro vás povzbuzující zprávy. Podařilo se mi vyjednat náhradní termín lyžařského kurzu na příští jaro, v praxi to bude vypadat tak, že pojedeme dva turnusy za sebou (7. a 8. ročník) na naše obvyklé a oblíbené místo = Vébrovy boudy! Pro rodiče je jistě příznivé, že ve finanční rovině situaci nepocítí. Penězi vloženými jako zálohu na účet nadále disponujete, znovu je tam v rámci našich horských aktivit budete potřebovat na zálohu na turistický kurz, který předpokládáme realizovat standardně na začátku školního roku 2020-2021. Všichni si budeme přát, že v té době bude náš život v relativně normálních kolejích a nebudou již potřeba nějaká další opatření, která by tomuto našemu záměru bránila. Všechny další podrobné informace ke zmíněným akcím dostanete včas.

Zotavovací pobyt v Chorvatsku je pro tuto sezónu zrušen, probíhají jednání s cestovní kanceláří, informace dostanete neprodleně po uzavření těchto jednání.

SKOL!
Náčelník Šéďa


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Veškeré informace k přijímacím zkouškám najdete na našem webu v Aktualitách v samostatné sekci PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Veškeré informace k termínům a podrobné pokyny najdete na našem webu v Aktualitách v samostatné sekci k zápisu: ZÁPIS


Provoz kancelář omezen na 7- 12 h.

Školní psycholog je vám k dispozici na tel. č. 775603838


Ministerstvo zdravotnictví:
mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich-_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf

AKTUÁLNĚ na www.mzcr.cz
AKTUÁLNĚ na www.vlada.cz

Město Benešov:
mesto-benesov-opatreni.pdf

PÉČE O DĚTI V URČENÝCH ŠKOLÁCH

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení:

DĚTI 3-6 LET

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz

DĚTI 6-10 LET

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r., vedoucí OŠKS

 

 

ŠKOLA:

Organizace náhradní výuky

Jednotliví vyučující seznámili rodiče se způsobem realizace zasílání úkolů žákům a případné zpětné vazbě. Děkujeme všem za součinnost a trpělivost při řešení případných individuálních problémů.

V případě problémů s obsluhou aplikace můžete volat technickou podporu:
603 523 342 (Ing. Zuzana Zahradníčková)


Pedadagogicko-psychologická poradna - sdělení:

Vážení klienti,
od pondělí 16. 3. 2020 je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové žádosti o poskytnutí poradenské služby. Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, přeobjednáme a budeme je dle situace telefonicky kontaktovat.


Sportovní hala

Sportovní hala je od 13. 3. 2020 od 6.00 hod do odvolání uzavřena.
Rovněž se dnem 13. 3. 2020 do odvolání ruší pronájem všech ostatních prostor.

Zájmové kroužky

K dotazům na zájmové kroužky - jejich činnost je samozřejmě také do odvolání zrušena, patří do činnosti školy.


Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Tiskopis vystavuje výhradně škola v případě jejího uzavření z nařízení příslušného orgánu. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě v kanceláři školy.

INFO ČSSZ: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

AKTUÁLNĚ na www.cssz.cz

 

FORMULÁŘ PDF: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 


Školní jídelna

 

Obědy budou všem strávníkům z řad žáků odhlášeny hromadně.

 

Celý článek

Sběr papíru XXXVII. - duben - červen 2020

30.3.2020 18:29:14 | Jindřich Slunečko | Sběr papíru Pata a Mata

Sběr starého papíru XXXVII. proběhne v období dubna - června 2020

 

Celý článek
TOPlist