Aktuality / Novinky

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

10.9.2020 14:15:49 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace budou plánované třídní schůzky realizovány distanční formou. Pro oba stupně se uskuteční v rozdílný čas, pokud by přesto došlo k "sourozenecké" kolizi, vyřešte to prosím individuální dohodou se svými třídními.

1. ročník - schůzky již proběhly

2. - 5. ročník: 15. 9. 2020 v 16 hod

6. - 9. ročník: 15. 9. 2020 v 17 hod

Vaši třídní vám emailem rozešlou link, na který v příslušný čas kliknete a tím se dostanete do společnosti rodičů vaší třídy (většina z vás už tento postup zažila v době distanční výuky s vašimi dětmi).

Jednání HV SRPJŠ bude po dohodě s paní Karáskovou řešeno emailem, kdy zpracujeme obsah jednání do písemné podoby. Po vaší odezvě a v případě potřeby diskuze bychom následně dohodli termín a pokračovali rovněž distanční formou.

Děkujeme všem za pochopení a přejeme hodně trpělivosti ve vracející se složitější době.

 

 

 

Celý článek

Pravidla od 10.9.2020

9.9.2020 15:07:07 | Zuzana Zahradníčková

Od 10. 9. je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov.

Ve škole budeme postupovat takto:

Žák si do školy přinese dvě roušky v igelitovém sáčku

Roušku si nasadí před vstupem do budovy školy

Po chodbách, v suterénu (u šaten) a u šatních skříněk se pohybuje v roušce

Zatím platí, že ve třídě si žák může roušku sundat

Při odchodu ze třídy na chodbu, WC, si roušku nasadí

Žáci omezí pohyb po chodbách, ze třídy vycházejí pouze na WC, za učitelem a v dalších nutných případech

Po skončení vyučování (při odvádění žáků do šaten) si opět žák nasadí roušku a sundá si ji před školou

Při vstupu do kanceláří také použije roušku

Ve školní jídelně se bude postupovat takto:

Žák přichází do jídelny v roušce

Tuto si ponechává v řadě na oběd

Polévku a pití si vyzvedává také v roušce

U stolu si roušku sundá

Talíře a skleničky odnáší k okénku  v roušce

S rouškou odchází ze školní jídelny

Ve sportovní hale - hodiny TV budeme postupovat takto:

-          Žák vchází do haly s rouškou

Roušku si sundá v šatně

Při odchodu do cvičebního prostoru si opět roušku nasadí

Roušku si sundá při výuce

Po skončení výuky si opět roušku nasadí, odchází do šaten (v šatnách bez roušky)

Z haly odchází opět v roušce

Celý článek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.9.2020 12:14:19 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

třídní schůzky proběhnou v následujícím režimu:

8. 9. v 16.00 hod pro rodiče 1. ročníku v kmenových třídách

15. 9. v 16.00 hod pro rodiče ostatních ročníků v kmenových třídách
15. 9. v 15.15 hod Hlavní výbor v učebně č. 29 (1. patro vpravo - 4.B)

 

Celý článek

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

25.8.2020 15:11:16 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

školní rok zahajujeme v souladu s pokyny MŠMT.
(podrobně na https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari)

 • žádná opatření pro organizaci vstupu žáků do školní budovy a pohybu před školou
 • vstup rodičů do školy je omezen, pouze v odůvodněných případech a po předchozí domluvě
 • škola při prvním příchodu nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • pro pohyb po školní budově nejsou požadovány roušky
 • důsledné dodržování hygieny, pravidelné větrání, dezinfekce
 • maximální snaha o omezení pohybu tříd po škole
 • minimálně 1.pololetí nerealizujeme zájmové kroužky
 • realizaci turistického kurzu pro 8. ročník zatím nic nebrání
 • veškeré další podrobné informace a pokyny obdrží žáci od třídních učitelů
 • na případný vývoj situace budeme reagovat a informovat vás prostřednictvím webu

ORGANIZACE 1. TÝDNE

konce vyučování (kromě 1. tříd - info na jiném místě webu)
úterý - 1.st. do 9.55, 2.st do 10.30
středa až pátek - 1.st. do 11.40, 2.st. do 12.35

informace ke stravování zde http://www.sjbnjiraskova.cz/

1.9. bude provoz školní družiny pro žáky 2. a 3. ročníku od 6.00 do 14.00.
Ranní provoz se prozatím v prvním pololetí bude týkat pouze 1. - 3. ročníku.
(4. - 9. ročník bohužel nemůžeme uspokojit z důvodů omezujících opatření)
Ostatní obecné informace k organizaci ŠD korespondují s pokyny pro první třídy:
informace-druzina.docx
informace-druzina.pdf

Celý článek

INFORMACE PRO PRVŇÁČKY

25.8.2020 14:36:10 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

začátek školního roku na naší škole bude realizován v návaznosti na pokyny MŠMT.
(podrobně na https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari)

Vstup rodičů do školní budovy nebude možný. Protože vás nechceme ochudit o neopakovatelné chvíle při zahájení školní docházky vašich dětí, rozhodli jsme se uspořádat úvod na školním hřišti před budovou školy. Shromáždíte se v čase mezi 7.40 a 8.00 podle označení tříd a dalších dílčích pokynů vašich třídních učitelek. Od 8.00 proběhne slavnostní zahájení, po kterém děti odejdou v doprovodu svých učitelek do tříd již bez doprovodu rodičů. Vše je samozřejmě podmíněno počasím. Když to jenom trochu půjde, neodradí nás ani například drobné mrholení, proto počítejte s odpovídajícím úborem. Pokud bychom však situaci vyhodnotili jako neúnosnou, museli bychom od tohoto záměru upustit a děti by se musely samostatně odebrat rovnou do školy. Tak si společně přejme, ať nás počasí nezklame.


ORGANIZACE 1. TÝDNE PRO PRVŇÁČKY

úterý 1. 9.
7.40 - 8.00 sraz na hřišti
8.00 slavnostní zahájení
10.00 - rodiče si vyzvednou dětí před školou

středa 2. 9. vyučování 8.00 - 10.00

čtvrtek 3. 9. vyučování 8.00 - 10.45

pátek 4. 9. vyučování 8.00 - 11.40

Od středy budou od 7.40 předávat rodiče prvňáčky před školní budovou třídní učitelce, asistentce nebo vychovatelce. Po konci vyučování družinové děti odvádí vychovatelky do školní družiny, ostatní děti odvádí třídní učitelka před školní budovu. Školní jídelnu je možné v tyto dny navštívit od 11.00, ale bez doprovodu rodičů. Informace ke stravování zde: http://www.sjbnjiraskova.cz/


PODROBNÉ INFORMACE K NÁSTUPU PRVŇÁČKŮ ZDE:
informace-1.-tridy.doc
informace-1.-tridy.pdf

INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZDE:
informace-druzina.docx
informace-druzina.pdf

Celý článek

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

18.8.2020 15:46:01 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

na základě pokynů z MŠMT pro vás připravujeme konkrétní informace, které budeme na webu školy průběžně aktualizovat. Vám i vašim dětem přejeme příjemné prožití zbývajících prázdninových dnů.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Benešovský běžecký festival 20. 9. 2020

30.7.2020 19:50:30 | Jindřich Slunečko

Přidej se k běžeckému týmu z Jiráskovky 20. 9. 2020

 

Milí žáci, rodiče, prarodiče, 20. 9. 2020 se přidejte do běžeckého týmu ZŠ Benešov, Jiráskova 888. Budeme se na vás těšit a v tento den to pořádně rozběhneme.
Veškeré informace dostanete v prvním týdnu v září 2020.

00-propozice-bbf-2020-kv-10.pdf
propozice-na-skolni-soutez-pri-bbf-2020-21.7.-kv.pdf

Milí žáci Jiráskovky, milí rodiče,

20. 9. 2020 proběhne v našem městě Benešovský běžecký festival.

Rádi bychom se opět aktivně zapojili i jako škola – JIRÁSKOVKA a podpořili myšlenku:  NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME! 

Vzhledem k termínu začátkem školního roku je potřeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na všech sportovních nástěnkách ve škole a přinést ji do středy 9. 9. 2020 do školy J. Slunečkovi nebo M. Blažkové. Takto přihlášené děti zaregistrujeme a zaplatíme jim startovné. U již přihlášených je možné  přinést doklad o zaplacení a též startovné proplatíme.
Byli bychom rádi, kdyby tuto myšlenku podpořili i vaši rodiče – kategorie jsou opravdu různorodé, buď jako závodníci, nebo jako fandící doprovod. Vzhledem k velkému počtu závodníků a aktivnímu zapojení učitelů  - běžců není možné za děti při Benešovském běžeckém festivalu zodpovídat. Díky.

Všechny další informace je možné najít na webových stránkách naší školy www.zsjiraskova.cz .

Běžím za svou školu Jiráskovku!!! Jedna škola, jedna rodina, jeden tým!

 

Jiráskovka do toho!!!

Celý článek

Režim posledního školního dne 26. 6. 2020

17.6.2020 17:34:06 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

v souvislosti s úpravami opatření ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím ministerstva školství měníme avizovaný režim posledního dne školního roku.

Všichni žáci, kteří se dosud neúčastnili prezenční výuky, musí předložit třídnímu čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nadále nemohou vstoupit do školní budovy. (pravidla s výjimkou 15-ti členných skupin a čestné prohlášení v informacích ze 4. 5. ZDE)

Žákům 1. - 8. ročníku bude předáno vysvědčení v tradičním režimu prvních dvou vyučovacích hodin společně v jejich kmenových třídách.
Žáci 1. stupně se v 7.40 shromáždí na pro tuto dobu obvyklých stanovištích (viz. plánek z 25. 5. ZDE), kde si je převezmou třídní.
Žáci 2. stupně (6. - 8. r.) přijdou rovněž tradičně v 7.40 - 7.55 a půjdou samostatně do školní budovy rovnou do své třídy bez přezouvání.
Žáci 9. ročníku přijdou na 2. vyučovací hodinu (8.45), půjdou samostatně rovnou do svých tříd. Podrobnější informace k jejich programu obdrží s předstihem od svých třídních.

Vyučování pro 1. - 8. ročník končí v 9.40, nic se nemění na skutečnosti, že nebude k dispozici oběd ve školní jídelně, ani nebudou pokračovat další aktivity v duchu školní družiny.

Nepředaná vysvědčení budou tradičně uložena k pozdějšímu vyzvednutí v kanceláři školy.

 

Školní rok se pomalu blíží ke konci. Byl jiný, takový jsme ještě nikdo nezažil. Děkuju všem žákům i jejich rodičům za jejich přístup k velmi nestandardní situaci, která nás potkala ze dne na den. Děkuji všem učitelům i ostatním zaměstnancům školy za nasazení, které museli vynaložit, aby naše společná loď Jiráskovka mohla plout dál i v těžkých vodách. Ze všeho nejvíc si teď přeju, abychom se zase v září všichni ve zdraví mohli nalodit, znovu napnout plachty a plout za vším, co život ve škole přináší ve své normální podobě. Hezké prázdniny všem!

Petr Šedivý

Celý článek

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI - INFORMACE PRO RODIČE

9.6.2020 09:22:20 | Petr Šedivý

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ SE NEMOHLI ZÚČASTNIT SETKÁNÍ

informace-pro-rodice-zaku-budoucich-1.-trid.pdf

 

Dne 24. 6. 2020 proběhne v 16 hod v budově naší školy informační setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Setkání se zúčastní vždy JEDEN zákonný zástupce, v budově školy je nutné použít roušku. Setkání proběhne podle registračních čísel v následujícím režimu:

registarční čísla 1 - 30: 2. patro vpravo učebna č. 53

registarční čísla 31 - 60: 2. patro vlevo učebna č. 42

registarční čísla 61 - 89: 2. patro vlevo učebna č. 57

Pro rodiče, kteří nebudou mít možnost se zúčastnit, budou informace sděleny na tomto místě po uskutečnění setkání.

 

Celý článek

2. STUPEŇ DO ŠKOLY

29.5.2020 11:27:43 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 připravila naše škola v souladu s rozhodnutím vlády možnost konzultační výuky také pro žáky 2. stupně.

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

 • pro 6., 7. a 8. ročník bude realizován prostor pro konzultace a výuku v následujícím režimu
6. ročník - ÚTERÝ
7. ročník - ČTVRTEK
8. ročník - PÁTEK
 • ve všech případech se jedná o čtyři vyučovací hodiny od 8.45 do 12.35
 • upřesnění rozvrhu proběhne po zjištění počtů účastníků
 • nástup k výuce proběhne vždy v 8.45 před budovou školy dle pokynů pedagogického doprovodu
 • zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)
 • toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna
 • veškerá vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pobyt před školou

 

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník


Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat


V budově školy

 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující


Úplné znění aktualizovaného dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

Celý článek

NÁSTUP DO ŠKOLY 25. 5. - ORGANIZACE

21.5.2020 12:15:36 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost organizaci nástupu do školy dne 25. 5. a dále. Na přiloženém plánku zjistíte, kde má vaše dítě nástupní stanoviště. Věnujte také pozornost pokynům na druhé straně dokumentu, o všem ještě určitě budete komunikovat s třídními učiteli. Všechny důrazně žádám, aby nezajížděli autem do prostoru před školou, požádal jsem o součinnost městskou policii. Všechny rovněž žádám, aby se před školou případně nezdržovali.

Děkujeme všem za ohleduplnost a trpělivost.

PLÁNEK PDF nastup-pred-vyukou.pdf

PLÁNEK WORD nastup-pred-vyukou.doc

Celý článek

STRAVOVÁNÍ OD 25. 5.

19.5.2020 14:45:21 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

při zjišťování počtů dětí, které nastoupí 25. 5. k výuce, jsme se vás také dotazovali na zájem o studený balíček. Tato nabídka se včera změnila na možnost teplého oběda (týká se pouze  nastoupivších žáků v rámci 1. stupně). Veškeré informace k obědům (jídelní lístek, objednávání) najdete pravděpodobně během zítřejšího dne (20. 5.) na webu jídelny http://www.sjbnjiraskova.cz/ Po společném jednání jsme nastavili následující systém.

Organizace za školu:

Děti budou chodit do školní jídelny v neměnných skupinách všechny, pouze v případě odchodu po vyučování bez oběda se samozřejmě nezúčastní. Vše bude probíhat v režimu zohledňujícím všechna nařízení v následujících intervalech. Pro první den (25. 5.) jsme zvolili interval pro tandemové skupiny 15 minut (pro cyklus výdej-jídlo-odchod-úklid-dezinfekce vychází při 6 sektorech pro skupinu 45 minut). Nevylučujeme, že po ověření časové proveditelnosti tento interval můžeme upravit - případně bych opět úpravy oznámil zde.

Avizovaná změna časového rozvrhu stravování:

11.10 4.B + 4.B
11.20 4.C + 4.D
11.30 4.A + 3.C
11.40 5.A + 5.C
11.50 5.B + 5.B
12.00 3.B + 3mix
12.10 3.A + 2mix
12.20 2.A + 2.B
12.30 2.C + 2.D
12.40 1.A + 1.B
12.50 1.C

Celý článek
TOPlist