Aktuality / Novinky

2. STUPEŇ DO ŠKOLY

29.5.2020 11:27:43 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 připravila naše škola v souladu s rozhodnutím vlády možnost konzultační výuky také pro žáky 2. stupně.

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

 • pro 6., 7. a 8. ročník bude realizován prostor pro konzultace a výuku v následujícím režimu
6. ročník - ÚTERÝ
7. ročník - ČTVRTEK
8. ročník - PÁTEK
 • ve všech případech se jedná o čtyři vyučovací hodiny od 8.45 do 12.35
 • upřesnění rozvrhu proběhne po zjištění počtů účastníků
 • nástup k výuce proběhne vždy v 8.45 před budovou školy dle pokynů pedagogického doprovodu
 • zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)
 • toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna
 • veškerá vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pobyt před školou

 

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník


Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat


V budově školy

 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující


Úplné znění aktualizovaného dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

Zpět Tisk
TOPlist