Aktuality / Novinky

9. ROČNÍK DO ŠKOLY

4.5.2020 16:14:12 | Petr Šedivý

Vážení rodiče deváťáků, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

- pro každou skupinu žáků budou v průběhu týdne realizovány dva dopolední učební bloky o 4 vyučovacích hodinách se zaměřením na český jazyk a matematiku (1 blok = 2 h ČJL + 2 h M) , ostatní předměty budou nadále realizovány formou výuky na dálku

- upřesnění jednotlivých dnů pro jednotlivé skupiny proběhne na základě zpětné vazby a zjištění počtů účastníků

- zákonný zástupce závazně vyjádří zájem o docházku do školy, povinnost je do 7. 5., uvítáme, pokud tak učiníte obratem prostřednictvím komunikace s třídním učitelem, upozorňujeme, že po 11. 5. už toto dodatečně nelze

- zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)

- toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna

 

OBECNÁ PRAVIDLA

Příchod ke škole a pobyt před školou

- před školou dodržovat odstup 2 metry

- povinnost zakrytí úst a nosu

- skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

 

Vstup do budovy školy

- umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

- pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku

- ve společných prostorách všichni nosí roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

 

V budově školy

- žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě

- každý bude mít k dispozici svou lavici

- o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující v souladu s probíhající činností

 

Úplné znění dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs.pdf

 

Zpět Tisk
TOPlist