Aktuality / Novinky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - doplňující informace

7.1.2021 15:04:55 | Petr Šedivý

Uchazeči mohou podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení; v dalším kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Termín odevzdání přihlášky na SŠ je do 1. března 2021 (odevzdává zákonný zástupce)


Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (pokud bude školou konána) – čtyřleté obory, 14. 4. a 15. 4. – víceletá gymnázia.


Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 12.5. 2021 a 13.5. 2021.


Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení, škola se může rozhodnout pro konání školní přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna.


Pokud je počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může škola rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky. Tuto informaci musí ředitelé středních škol poskytnout do 8. března 2021.


Možnost konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech mají všichni uchazeči,
kteří si podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělání, ve kterém se bude konat jednotná přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška se v tomto případě koná v obou termínech na stejné střední škole.


Výsledky přijímacího řízení u oborů s maturitní zkouškou budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2021 na webových stránkách středních škol.


Zápisový lístek uchazeč odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou zvolil ke svému studiu.


Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat na tuto školu (na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).


Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT: ZDE


Mgr. Eva Marešová

tel. 775 911 186

maresevabn@seznam.cz

 

Zpět Tisk
TOPlist