Aktuality / Novinky

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - doplňující informace

7.1.2021 15:04:55 | Petr Šedivý

Uchazeči mohou podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení; v dalším kole přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Termín odevzdání přihlášky na SŠ je do 1. března 2021 (odevzdává zákonný zástupce)


Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 (pokud bude školou konána) – čtyřleté obory, 14. 4. a 15. 4. – víceletá gymnázia.


Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 12.5. 2021 a 13.5. 2021.


Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení, škola se může rozhodnout pro konání školní přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna.


Pokud je počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může škola rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky. Tuto informaci musí ředitelé středních škol poskytnout do 8. března 2021.


Možnost konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech mají všichni uchazeči,
kteří si podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělání, ve kterém se bude konat jednotná přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška se v tomto případě koná v obou termínech na stejné střední škole.


Výsledky přijímacího řízení u oborů s maturitní zkouškou budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2021 na webových stránkách středních škol.


Zápisový lístek uchazeč odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou zvolil ke svému studiu.


Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat na tuto školu (na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).


Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT: ZDE


Mgr. Eva Marešová

tel. 775 911 186

maresevabn@seznam.cz

 

Celý článek

ZMĚNY OD 4. 1. 2021

28.12.2020 08:15:15 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

přechod do 5. stupně PES od 27. 12. 2020 znamená, že se škola opět vrací do distančního režimu, pouze 1. a 2. ročník bude pokračovat prezenční formou. Prozatím je 5. stupeň plánován do 10. 1. 2021. V případě jakýchkoliv změn (včetně případných úprav v PES pro škoství, o kterých se v posledních dnech mluvilo) vás budu informovat opět na tomto místě, dále budete komunikovat s třídními učiteli.

Hodně zdraví a štěstí do nového roku všem.

Oficiální informace MŠMT a PES pro školství zde: INFO

Školní jídelna: INFO

Zajištění péče o děti zdravotníků a dalších vybraných profesí: INFO

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

ZMĚNY OD 21.12.2020

15.12.2020 10:06:38 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

pokud sledujete dění, z médií už všichni od včerejšího dne víme, že o pondělí a úterý (21. 12. a 22. 12.) byly prodlouženy prázdniny. Není to sice zatím potvrzeno oficiálním pokynem, nicméně již informuji, nedá se předpokládat, že by tomu bylo ještě jinak.

V pátek 18. 12. jdou tedy děti do školy naposledy v roce 2020. V provozu nebude rovněž školní družina. Pokud se něco v průběhu prázdnin opět nezmění, nastupují do školy 4. 1. 2021 v navazujícím režimu - 1. stupeň a 9. ročník všichni, z rotačních skupin naváže ta, která měla jít ještě ten poslední neúplný týden = 7.A, 7.B, 7.C a 8.A. Pokud by se ještě situace nějak vyvíjela a došlo ke změnám, sledujte případné pokyny na tomto místě našeho webu.

Mezitím byla zveřejněna oficiální informace: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1335.pdf

Dovolte, abych všem popřál klidné období, které přímo volá po krbu a společných chvílích s nejbližšími. Budu si společně s Vámi pod stromeček přát, aby se situace od Nového roku (případně aspoň co nejdříve) už jenom zlepšovala a my všichni se postupně mohli vrátit ke svým tradičním zvyklostem, normálním povinnostem i zábavám. Mějte se v rámci možností hezky a přeji pevné zdraví.

Za Jiráskovku Petr Šedivý

Celý článek

ZMĚNY OD 30.11.2020

24.11.2020 21:02:03 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 dochází k dalším úpravám provozu školy.

Celý 1. stupeň a 9. ročník zahajuje prezenční výuku.

6. - 8. ročník zahajuje střídavou výuku po týdnu
týden od 30.11. zahajují třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.B a 8.C
týden od 7.12. zahajují třídy 7.A, 7.B, 7.C a 8.A
Žáci, kteří v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně účastní výuky distanční.

Vyučování probíhá podle standardního rozvrhu s drobnými změnami z důvodů nemožnosti dělit a kombinovat třídy (např. na cizí jazyky) v rámci zachování homogenity skupin.

Z důvodů nutnosti zachování homogenity skupin bude školní družina k dispozici nadále pouze pro 1. a 2. ročník.

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby vstupující do školní budovy mají povinnost používat roušky po celou dobu pobytu ve škole a školní družině.

Podrobné informace týkající se konkrétních tříd poskytnou třídní učitelé v rámci online třídních schůzek 26.11.2020, případně v náhradním s nimi dohodnutém termínu.

Všeobecné informace k opatřením MŠMT a MZČR

Školní stravování
Žáci v době prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny.
V době distanční výuky je třeba v případě zájmu o odběr oběd individuálně přihlásit.
Podrobné informace ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dovolte, abych za celou Jiráskovku prohlásil, že už se na vás fakt těšíme! Bez dětí je ve škole tak nějak divno...

Petr Šedivý, ředitel školy

 

 

 

Celý článek

ZMĚNY OD 18.11.2020

12.11.2020 09:36:09 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od středy 18.11.2020 dochází k přechodu od distanční k prezenční výuce v 1. a 2. ročníku. V prvních dnech bude výuka realizována bez půlených hodin, tzn. ve středu se sejdeme všichni na první vyučovací hodinu. Od pondělí 23.11. bude výuka probíhat podle rozvrhu (včetně půlených hodin a SPP, zpěv a sportovní činnosti budou nahrazeny jinou náplní).

Věnujte prosím pozornost epidemiologickým opatřením, především je nutné, aby děti měly roušky, a to i v průběhu vyučování. Úplné znění naleznete zde: MŠMT

Současně bude zahájena činnost školní družiny v plném rozsahu.

Rovněž provoz školní jídelny bude obnoven. Všechny děti z 1. a 2. ročníku budou mít obědy automaticky přihlášeny, pokud o oběd nemáte zájem, je třeba ho odhlásit. Veškeré aktuální informace a podrobnosti ke stravování sledujte na webu jídelny: ŠKOLNÍ JÍDELNA

Moc se na první navrátilce těšíme a zároveň si budeme přát, aby co nejdříve přibývali další.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Distanční výuka pokračuje

2.11.2020 07:45:29 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

jistě sledujete dění, již jsem avizoval pedagogickému sboru před víkendem a následně se očekávaně potvrdilo, nouzový stav pokračuje, s ním i distanční výuka ve stejném režimu, případně dle dalších dílčích pokynů třídních učitelů. Opatření jsou prodloužena do 20. 11. 2020, v případě změn budeme informovat zde.

Možnost stravování je nadále omezena pouze na školní jídelnu Karlov.

INFO:

http://www.jidelnakarlov.cz/

http://www.sjbnjiraskova.cz/

Celý článek

STRAVOVÁNÍ - AKTUALIZACE

19.10.2020 08:38:00 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

podle aktuální informace z města je možno přihlásit oběd vašemu dítěti ve školní jídelně Na Karlově. Je třeba tak učinit dnes (19.10.) do 15.00 hodin, kontakt http://www.jidelnakarlov.cz/.

INFO RADNICE

Petr Šedivý

Celý článek

ŠKOLNÍ JÍDELNA UZAVŘENA

18.10.2020 18:45:41 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od pondělí 19. 10. 2020 je uzavřena školní jídelna, případné řešení možnosti náhradního stravování sledujte na webu http://www.sjbnjiraskova.cz/.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

OPATŘENÍ OD 14.10.2020

13.10.2020 10:00:46 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od zítřka 14. 10. 2020 je rozhodnutím vlády ČR škola uzavřena, žáci přechází na povinnou distanční výuku. Veškeré informace k distanční výuce dostanete od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů, vychází z tradičního rozvrhu, jen budou dodržovány doporučené objemy online výuky.

Nadále platí, že 26. a 27. 10. jsou dny volna, 28. 10. svátek a 29. a 30. 10. prázdniny. Plánovaný návrat 1. stupně do školy k prezenční výuce je 2. 11., o 2. stupni se zatím nehovořilo. Jakákoliv upřesnění či změny budu zveřejňovat zde.

Ošetřovné
Již nás zahrnuly telefonáty, podle našich informací tato věc nově nejde přes školu, postačí pouze vaše čestné prohlášení. https://www.cssz.cz/
INFO NA WEBU MĚSTA

Stravování
Informace o možnosti stravování naleznete zde: http://www.sjbnjiraskova.cz

Možnost docházky dětí zaměstnanců IZS (ORP Benešov) na ZŠ Karlov - informace a registrace na MÚ Benešov:
Mgr. Ivana Kárová
Mgr. Ilona Přenosilová

Pevné nervy všem přeje Petr Šedivý, ředitel školy

 

Celý článek

NOVÁ OPATŘENÍ

12.10.2020 22:49:19 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

tak jsme si to všechno vyslechli oficiálně, od středy 14. 10. 2020 je škola opět celá uzavřena. Již máme připravené postupy, během zítra (úterý) dostanou instrukce žáci od třídních učitelů, dále budu informovat zde na webu a podrobné informace obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím Bakalářů. Radost z toho nemáme asi nikdo, budeme si přát, aby se vše co nejdřív začalo vracet do normálu. Děkujeme předem za trpělivost a přejeme hodně zdraví a sil ke zvládnutí těžké doby.

Petr Šedivý za Jiráskovku

Celý článek

OPATŘENÍ 12.-27.10.2020

9.10.2020 09:04:21 | Petr Šedivý

 

Vážení rodiče,

 

nová opatření proběhnou na naší škole následujícím způsobem.

 

Týden 12.-16. 10. 2020

6. a 7. ročník – prezenční výuka (ve škole, dle rozvrhu)

8. a 9. ročník – distanční výuka (doma)

 

Týden 19.-23. 10. 2020

6. a 7. ročník – distanční výuka (doma)

8. a 9. ročník – prezenční výuka (ve škole, dle rozvrhu)

 

Na další týden přidal pan ministr dva dny volna (26. a 27. 10.), takže ve spojení se svátkem a podzimními prázdninami se volno prodlouží na celý týden.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Žáci a jejich rodiče budou informováni třídními učiteli prostřednictvím Bakalářů o režimu distanční výuky.

(8. a 9. ročník do konce víkendu, 6. a 7. ročník v průběhu následujícího týdne)

 

Dle již připravených rozvrhů bude probíhat online výuka v systému Webex. Bude založena na rozvrhu prezenční výuky, ale samozřejmě ne v plném rozsahu (doporučení manuálu MŠMT). Konkrétní rozvrh online výuky i další formy distanční výuky pro každou třídu obdržíte od třídních učitelů.

 

Upozorňuji, že účast žáka na distanční výuce v jemu přístupné formě je ze zákona povinná.

 

Přejeme vám i nám, abychom tuto nelehkou dobu zvládli co nejlépe.

 

Petr Šedivý, ředitel školy

 

 

Informace ke školnímu stravování sledujte zde: http://www.sjbnjiraskova.cz

 

Celý článek

NOVÁ OPATŘENÍ

8.10.2020 19:10:08 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

jistě většinou sledujete dnes vyhlášená nová opatření, již v tuto chvíli pracujeme na jejich konkrétním nastavení na naší škole. V průběhu zítřejšího dne budeme informovat děti ve škole, rovněž je popíšu na tomto místě a dále budete detailně informováni vašimi třídními.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek
TOPlist