Aktuality / Novinky

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

18.8.2020 15:46:01 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

na základě pokynů z MŠMT pro vás připravujeme konkrétní informace, které budeme na webu školy průběžně aktualizovat. Vám i vašim dětem přejeme příjemné prožití zbývajících prázdninových dnů.

Petr Šedivý, ředitel školy

Celý článek

Benešovský běžecký festival 20. 9. 2020

30.7.2020 19:50:30 | Jindřich Slunečko

Přidej se k běžeckému týmu z Jiráskovky 20. 9. 2020

 

Milí žáci, rodiče, prarodiče, 20. 9. 2020 se přidejte do běžeckého týmu ZŠ Benešov, Jiráskova 888. Budeme se na vás těšit a v tento den to pořádně rozběhneme.
Veškeré informace dostanete v prvním týdnu v září 2020.

00-propozice-bbf-2020-kv-10.pdf
propozice-na-skolni-soutez-pri-bbf-2020-21.7.-kv.pdf

Milí žáci Jiráskovky, milí rodiče,

20. 9. 2020 proběhne v našem městě Benešovský běžecký festival.

Rádi bychom se opět aktivně zapojili i jako škola – JIRÁSKOVKA a podpořili myšlenku:  NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME! 

Vzhledem k termínu začátkem školního roku je potřeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na všech sportovních nástěnkách ve škole a přinést ji do středy 9. 9. 2020 do školy J. Slunečkovi nebo M. Blažkové. Takto přihlášené děti zaregistrujeme a zaplatíme jim startovné. U již přihlášených je možné  přinést doklad o zaplacení a též startovné proplatíme.
Byli bychom rádi, kdyby tuto myšlenku podpořili i vaši rodiče – kategorie jsou opravdu různorodé, buď jako závodníci, nebo jako fandící doprovod. Vzhledem k velkému počtu závodníků a aktivnímu zapojení učitelů  - běžců není možné za děti při Benešovském běžeckém festivalu zodpovídat. Díky.

Všechny další informace je možné najít na webových stránkách naší školy www.zsjiraskova.cz .

Běžím za svou školu Jiráskovku!!! Jedna škola, jedna rodina, jeden tým!

 

Jiráskovka do toho!!!

Celý článek

Režim posledního školního dne 26. 6. 2020

17.6.2020 17:34:06 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

v souvislosti s úpravami opatření ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím ministerstva školství měníme avizovaný režim posledního dne školního roku.

Všichni žáci, kteří se dosud neúčastnili prezenční výuky, musí předložit třídnímu čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nadále nemohou vstoupit do školní budovy. (pravidla s výjimkou 15-ti členných skupin a čestné prohlášení v informacích ze 4. 5. ZDE)

Žákům 1. - 8. ročníku bude předáno vysvědčení v tradičním režimu prvních dvou vyučovacích hodin společně v jejich kmenových třídách.
Žáci 1. stupně se v 7.40 shromáždí na pro tuto dobu obvyklých stanovištích (viz. plánek z 25. 5. ZDE), kde si je převezmou třídní.
Žáci 2. stupně (6. - 8. r.) přijdou rovněž tradičně v 7.40 - 7.55 a půjdou samostatně do školní budovy rovnou do své třídy bez přezouvání.
Žáci 9. ročníku přijdou na 2. vyučovací hodinu (8.45), půjdou samostatně rovnou do svých tříd. Podrobnější informace k jejich programu obdrží s předstihem od svých třídních.

Vyučování pro 1. - 8. ročník končí v 9.40, nic se nemění na skutečnosti, že nebude k dispozici oběd ve školní jídelně, ani nebudou pokračovat další aktivity v duchu školní družiny.

Nepředaná vysvědčení budou tradičně uložena k pozdějšímu vyzvednutí v kanceláři školy.

 

Školní rok se pomalu blíží ke konci. Byl jiný, takový jsme ještě nikdo nezažil. Děkuju všem žákům i jejich rodičům za jejich přístup k velmi nestandardní situaci, která nás potkala ze dne na den. Děkuji všem učitelům i ostatním zaměstnancům školy za nasazení, které museli vynaložit, aby naše společná loď Jiráskovka mohla plout dál i v těžkých vodách. Ze všeho nejvíc si teď přeju, abychom se zase v září všichni ve zdraví mohli nalodit, znovu napnout plachty a plout za vším, co život ve škole přináší ve své normální podobě. Hezké prázdniny všem!

Petr Šedivý

Celý článek

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI - INFORMACE PRO RODIČE

9.6.2020 09:22:20 | Petr Šedivý

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ SE NEMOHLI ZÚČASTNIT SETKÁNÍ

informace-pro-rodice-zaku-budoucich-1.-trid.pdf

 

Dne 24. 6. 2020 proběhne v 16 hod v budově naší školy informační setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Setkání se zúčastní vždy JEDEN zákonný zástupce, v budově školy je nutné použít roušku. Setkání proběhne podle registračních čísel v následujícím režimu:

registarční čísla 1 - 30: 2. patro vpravo učebna č. 53

registarční čísla 31 - 60: 2. patro vlevo učebna č. 42

registarční čísla 61 - 89: 2. patro vlevo učebna č. 57

Pro rodiče, kteří nebudou mít možnost se zúčastnit, budou informace sděleny na tomto místě po uskutečnění setkání.

 

Celý článek

2. STUPEŇ DO ŠKOLY

29.5.2020 11:27:43 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 připravila naše škola v souladu s rozhodnutím vlády možnost konzultační výuky také pro žáky 2. stupně.

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

 • pro 6., 7. a 8. ročník bude realizován prostor pro konzultace a výuku v následujícím režimu
6. ročník - ÚTERÝ
7. ročník - ČTVRTEK
8. ročník - PÁTEK
 • ve všech případech se jedná o čtyři vyučovací hodiny od 8.45 do 12.35
 • upřesnění rozvrhu proběhne po zjištění počtů účastníků
 • nástup k výuce proběhne vždy v 8.45 před budovou školy dle pokynů pedagogického doprovodu
 • zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)
 • toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna
 • veškerá vaše další komunikace proběhne v součinnosti s třídními učiteli

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pobyt před školou

 

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník


Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat


V budově školy

 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující


Úplné znění aktualizovaného dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

Celý článek

NÁSTUP DO ŠKOLY 25. 5. - ORGANIZACE

21.5.2020 12:15:36 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost organizaci nástupu do školy dne 25. 5. a dále. Na přiloženém plánku zjistíte, kde má vaše dítě nástupní stanoviště. Věnujte také pozornost pokynům na druhé straně dokumentu, o všem ještě určitě budete komunikovat s třídními učiteli. Všechny důrazně žádám, aby nezajížděli autem do prostoru před školou, požádal jsem o součinnost městskou policii. Všechny rovněž žádám, aby se před školou případně nezdržovali.

Děkujeme všem za ohleduplnost a trpělivost.

PLÁNEK PDF nastup-pred-vyukou.pdf

PLÁNEK WORD nastup-pred-vyukou.doc

Celý článek

STRAVOVÁNÍ OD 25. 5.

19.5.2020 14:45:21 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

při zjišťování počtů dětí, které nastoupí 25. 5. k výuce, jsme se vás také dotazovali na zájem o studený balíček. Tato nabídka se včera změnila na možnost teplého oběda (týká se pouze  nastoupivších žáků v rámci 1. stupně). Veškeré informace k obědům (jídelní lístek, objednávání) najdete pravděpodobně během zítřejšího dne (20. 5.) na webu jídelny http://www.sjbnjiraskova.cz/ Po společném jednání jsme nastavili následující systém.

Organizace za školu:

Děti budou chodit do školní jídelny v neměnných skupinách všechny, pouze v případě odchodu po vyučování bez oběda se samozřejmě nezúčastní. Vše bude probíhat v režimu zohledňujícím všechna nařízení v následujících intervalech. Pro první den (25. 5.) jsme zvolili interval pro tandemové skupiny 15 minut (pro cyklus výdej-jídlo-odchod-úklid-dezinfekce vychází při 6 sektorech pro skupinu 45 minut). Nevylučujeme, že po ověření časové proveditelnosti tento interval můžeme upravit - případně bych opět úpravy oznámil zde.

Avizovaná změna časového rozvrhu stravování:

11.10 4.B + 4.B
11.20 4.C + 4.D
11.30 4.A + 3.C
11.40 5.A + 5.C
11.50 5.B + 5.B
12.00 3.B + 3mix
12.10 3.A + 2mix
12.20 2.A + 2.B
12.30 2.C + 2.D
12.40 1.A + 1.B
12.50 1.C

Celý článek

ZÁPIS DO 1. TŘÍD - SEZNAM PŘIJATÝCH

15.5.2020 07:30:42 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

číselný seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2020/2021 zde: seznam_prijati_20_21.pdf

Moc svá dítka pozdravujte a že už se moc těšíme, až je taky uvidíme!

 

Celý článek

1. STUPEŇ DO ŠKOLY

4.5.2020 16:23:59 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády bude žákům 1. stupně umožněna osobní přítomnost na výuce od 25. 5. 2020.

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

 • pro žáky 1. stupně budou každý den dopoledne realizovány učební bloky v rozsahu čtyř vyučovacích hodin a odpolední zájmové aktivity do 16 h
 • upřesnění rozvrhu proběhne na základě zpětné vazby a zjištění počtů účastníků
 • zákonný zástupce závazně vyjádří zájem o docházku do školy, povinnost je do 18. 5., uvítáme, pokud tak učiníte obratem prostřednictvím komunikace s třídním učitelem, upozorňujeme, že po 25. 5. už toto dodatečně nelze
 • zpětná vazba od zákonných zástupců obsahuje rozhodování ve třech otázkách

1 – Půjde dítě do školy?
2 – Zúčastní se také odpoledních aktivit?
3 – Využije nabídku školní jídelny (každý den studený balíček v ceně 26,- Kč)?

(nabídka školní jídelny je zatím pouze v rovině průzkumu, realizace bude teprve potvrzena na základě počtů)

 • zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)
 • toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

Příchod ke škole a pobyt před školou

 

 • před školou dodržovat odstup 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník
 • upřesnění organizace před školou proběhne po zjištění počtů dětí


Vstup do budovy školy

 • umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku
 • ve společných prostorách všichni nosí roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat


V budově školy

 • žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě
 • každý bude mít k dispozici svou lavici
 • o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující


Úplné znění dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde:
ochrana_zdravi_zs.pdf

Celý článek

9. ROČNÍK DO ŠKOLY

4.5.2020 16:14:12 | Petr Šedivý

Vážení rodiče deváťáků, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 

MOŽNOST ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

- pro každou skupinu žáků budou v průběhu týdne realizovány dva dopolední učební bloky o 4 vyučovacích hodinách se zaměřením na český jazyk a matematiku (1 blok = 2 h ČJL + 2 h M) , ostatní předměty budou nadále realizovány formou výuky na dálku

- upřesnění jednotlivých dnů pro jednotlivé skupiny proběhne na základě zpětné vazby a zjištění počtů účastníků

- zákonný zástupce závazně vyjádří zájem o docházku do školy, povinnost je do 7. 5., uvítáme, pokud tak učiníte obratem prostřednictvím komunikace s třídním učitelem, upozorňujeme, že po 11. 5. už toto dodatečně nelze

- zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení a seznámení – ke stažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf (pokud nemáte možnost tisku, formulář bude k dispozici také v tiskové podobě v kanceláři školy)

- toto prohlášení bude předloženo při prvním vstupu do školy, bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna

 

OBECNÁ PRAVIDLA

Příchod ke škole a pobyt před školou

- před školou dodržovat odstup 2 metry

- povinnost zakrytí úst a nosu

- skupinu žáků si vždy vyzvedne pověřený pedagogický pracovník

 

Vstup do budovy školy

- umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

- pedagogický pracovník odvede skupinu do třídy, kde dojde i k přezutí, případně odložení svrchníku

- ve společných prostorách všichni nosí roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- budou vymezeny prostory, kde se mohou žáci pohybovat

 

V budově školy

- žáci budou sedět v maximálním počtu 15 v jedné třídě

- každý bude mít k dispozici svou lavici

- o použití roušek při vyučování rozhoduje vyučující v souladu s probíhající činností

 

Úplné znění dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ zde: ochrana_zdravi_zs.pdf

 

Celý článek

Bleskový sběr papíru prodloužen do 20. 4.

8.4.2020 14:22:46 | Jindřich Slunečko | Sběr papíru Pata a Mata

Od 14. dubna do 17. dubna proběhne tradiční sběr starého papíru

Vážení rodiče, prarodiče, 
od 14. dubna do 17. dubna bude probíhat Bleskový sběr papíru č. 37.
Vše podstatné je v příloze.
Budeme se na vás těšit.
Prosíme o dodržování pravidel chování v současné situaci při skládání sběru.
Moc děkujeme.

S poděkováním
realizační tým

patamat_sber_papiru_plakatek_37_final.doc

Celý článek

ZDRAVÍME VŠECHNY ŽÁKY!

1.4.2020 14:54:58 | Petr Šedivý

Ámosovi Bratři zdraví všechny žáky přímo od školní tabule!

Můžete si zazpívat s námi! START

 

Celý článek
TOPlist