Archiv článků

Den zdraví

11.5.2009 11:31:37 | Hana Černá

Ráda bych Vás seznámila s hodnocením projektu 2.stupně naší školy DEN ZDRAVÍ, který proběhl v době měsíce dubna. Vybrané téma ke Dni zdraví bylo: „Pozitivní a negativní vlivy, které ovlivňují zdraví člověka“.

Světová zdravotnická organizace, která vznikla v roce 1946 vyhlásila každoročně na celém světě 7.duben jako Světový den zdraví a v tento den nabyla platnost i Zakládací smlouva.

 

K tomuto dni se během měsíce dubna připojilo 22 učitelů se svými žáky a zařadili toto téma do jednotlivých předmětů:

 

Český jazyk a literatura:

1) Životní styl – jak životní styl ovlivní náročné životní situace

2) Význam lidského zdraví pro jednotlivce a společnost

3) Negativní vlivy na zdraví pomocí zábavných aktivit

4) Jídelníček – zrcadlo obezity (zpracovat zdravý a nezdravý jídelníček na jeden den včetně pitného režimu) 

5) Zpracovat žádost na ozdravný pobyt u moře

 

Cizí jazyky – anglický jazyk, německý jazyk:

1) Zdravé a nezdravé potraviny – využít cizojazyčný slovník

2) Orientace v obchodní síti – angličtina na etiketách potravinář. výrobků

3) Nevhodné stravovací návyky v restauracích typu Kfc, McDonald

4) Pitný režim – anglické tradice a zvyky pití čaje

5) Výukový program „Co mohu udělat pro své zdraví“

 

Matematika:

1) Pomocí vzorce vypočítat promile alkoholu v krvi

2) V procentech vyjádřit množství tuku v sýrech

3) Procentuelní zastoupení zdravých potravin v jídelníčku pro určitý počet osob

 

Fyzika:

1) Jak působí magnetické pole na zdraví člověka (pozitivní i  negativní vlivy)

 

Dějepis:

1) Hygiena ve starověku – srovnat hygienu ve starověku s dnešní dobou

 

Zeměpis:

1) Zdravotní zařízení působící v zájmu ochrany zdraví a zdravotní péče – lázně v ČR a na Slovensku (lázně slouží lidem nejen ke  zdraví, ale i k estetickému cítění – výtvarná výchova – dekorativní úprava  projektu)

2) Globální oteplování – jak působí klimatické změny na člověka

 

Chemie:

1) Jak ovlivňují člověka umělé a přírodní látky (alkohol, tabákové výrobky, drogy, chemie a zbraně

2) Působení atmosféry a životního prostředí na zdraví člověka - vliv oxidu uhličitého – užitečný i škodlivý plyn         

3) Škodlivé látky v cigaretě – zápis do vzorce

 

Přírodopis:

1) Pěstujeme rostliny, chováme zvířata (význam léčivých rostlin v lékařství, léčba alergie, hipoterapie postižených dětí - chov koní)

2) Strom mého života – výsadba zeleně – produkce kyslíku – podpořit hlediska ochrany zdraví před dopady klimatických změn

3) Jak historie Země ovlivnila život člověka – cesta do geologických ér, přizpůsobení člověka a vliv životního prostředí

 

Občanská výchova:

1) Duševní a fyzické zdraví – náročné životní situace v životě  člověka – stres, flustrace

  

Rodinná výchova:

1) Jak zvládnout řešit náročné životní situace bez návykových látek

- negativní dopad na zdraví člověka

 

Výchova ke zdraví:

1) Výukový program „Živá voda“– realizovaný Centrem ekologické výchovy Ekodomov Kutná Hora       

 

Hudební výchova:

1) Hlasová hygiena a její vliv na zdraví člověka – negativní vlivy na hlas (kouření, alkohol, klimatické změny…)

 

Výtvarná výchova:

1) Výtvarné zpracování postavičky ze sladkostí, ovoce, zeleniny

2) Výtvarné zpracování plakátu o škodlivosti kouření

3) Výtvarně vyjádřit lidské tělo v pohybu – správné držení těla

Tělesná výchova:

1) Soubor cvičení na správné držení těla – pohybová aktivita

 

V projektech byly použity různé formy práce – skupinová práce, prezentace jednotlivců, práce na internetu, práce s odbornou literaturou, problémové vyučování a výukové programy.

 

Hlavním cílem projektu DNE ZDRAVÍ bylo, aby si žáci uvědomili, že zdraví je dar, kterého by si měli vážit. Měli by i zvolit tu správnou cestu ke zdraví, která je založena na správné životosprávě, pohybové aktivitě duševní pohodě a bez všech návykových látek a závislosti na nich. Jedině tato cesta vede k ochraně našeho zdraví. 

  

 

V Benešově dne 30.dubna 2009

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Černá

 

Zpět Tisk
TOPlist