Archiv článků

Paralympiáda na ZŠ Jiráskova Benešov

28.2.2023 12:13:59 | Wendy Heřmánková

Paralympiáda na Jiráskovce

Třídy 5.C a 5. D byly dva roky zapojeny v projektu Začlenění dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve kterém úzce spolupracovali UK FTVS Praha. Projekt byl zaměřen na rozvoj pohybových aktivit u žáků s SVP. Velkým přínosem pak byly konzultace v oblasti tvorby individuálního plánu pro hodiny tělesné výchovy, zlepšení kompetencí učitelů v inkluzivní TV (inovativní pomůcky a přístupy) a zlepšení třídního klimatu. Určitě jsme tímto zvýšili i povědomí nejen našich žáků o aplikovaných pohybových aktivitách, ale zároveň také zvýšili profesní růst našich pedagogů.

Dvouletá spolupráce vyvrcholila 20.2. Paralympijským školním dnem. Velkým zpestřením celého dopoledne byla účast handicapovaného sportovce Miroslava Šperka, který si z paralympiády v Athénách přivezl za hod diskem stříbrnou medaili. Další sportovní ocenění získal v lyžování, florbalu a basketbalu. Celé dopoledne se neslo v přátelské a příjemné atmosféře a všichni si ho moc užili.

Mgr. Hana Mikulcová

Zpět Tisk
TOPlist