Chemie

koncepce-domaci-pripravy-zaku.docx

KONZULTACE CHEMIE 8. a 9. ROČNÍK ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Úterý 14,25 – 15,20 hod. – 8. ročníky

Úterý 14,25 – 14,35 hod. – 8., 9. ročníky – Co doplnit, pokud jsem chyběl?

Pátek 14,00 – 15,00 hod. - 9. ročníky

Každý den – po předchozí dohodě 7,10 – 7,45 hod – 8., 9. ročníky

 

 

Patronát deváťáků

2.10.2018 10:14:07 | Jitka Říhová

14. září byl pro prvňáky zajímavý den

 

Celý článek

Konzultační hodiny - chemie

17.9.2018 12:17:20 | Jitka Říhová

Konzultační hodiny  - chemie 8. a 9. ročník

Celý článek

Celostátní kolo Mladý chemik

15.6.2017 21:14:43 | Jitka Říhová

Dne 13.6.2017 se konalo v Pardubicíchcelostátní kolo chemické soutěže " Hledáme nejlepšího chemika

 

Celý článek

Škola hrou - chemohrátky a exkurze

16.5.2017 08:29:58 | Jitka Říhová

Škola hrou Chemohrátky a exkurze do Čistící stanice odpadních vod Benešov

 

Celý článek

Krajské kolo chemické olympiady

3.4.2017 19:43:58 | Jitka Říhová

Roman Šach z 9.A opět bodoval

 

Celý článek

Školní kolo chemické olympiády

20.2.2017 16:10:58 | Jitka Říhová

Dne 20.2.2017 žáci devátých ročníků dokončili praktickou část chemické olympiády.

 

 

Celý článek

Uspěli jsme v Praze

9.2.2017 14:38:11 | Jitka Říhová

Mladý chemik v Praze

Celý článek

Úspěch žáka 9.A v chemické soutěži

7.12.2016 08:24:02 | Jitka Říhová

Dne 6.12. 2016 se konalo 2. kolo soutěže Mladý chemik na MSŠCHT v Praze

Zde je výsledková listina: mlady_chemik_vysledky_2_kolo2016_17.xlsx

Celý článek

Chemická soutěž

8.11.2016 12:40:45 | Jitka Říhová

Dne 31.10.2016 proběhla na naší škole soutěž o nejlepšího chemika.

Celý článek

Domácí příprava

24.10.2016 17:11:02 | JITKA MOOSOVÁ

Koncepce domácí přípravy - koncepce-domaci-pripravy-zaku-ch.pdf

Koncepce domácí přípravy žáků – chemie

Domácí příprava je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

- Navazuje na vzdělávání ve škole

- Poskytuje zpětnou vazbu pedagogům

- Rozšiřuje znalosti a dovednosti žáků (referáty, samostatné práce…) a propojení teorie s praxí

- Vede žáky k systematické, pravidelné práci,

Formy domácí přípravy:

- příprava pomůcek: žáci potřebují učebnici, zápisový sešit, pracovní sešit a periodickou soustavu prvků

- ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin), lze využít sešitů na zápis, kde jsou uvedeny nové informace a sešitu na procvičování, kde jsou jednotlivé pojmy procvičovány

- příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení

- příprava referátů, prezentací, projektových úkolů

- využití internetu www.wikipedie.cz – obecné informace – referáty, zajímavosti, projekty

www.jutube.cz – průběh chemických reakcí, chemický průmysl, výroby látek - videa

www.aristostoteles.cz/testy/chemie - procvičování látky

www.testy.nanic.cz – procvičování látky

www.zsjiraskova.cz – vyučovací předměty – chemie – DUMY Říhová, Moosová

www.mojeskola.cz

www.nazvoslovi.cz

www.chemicke-vypocty.cz

 

- kontrola splnění domácí přípravy a úkolů probíhá ústním ověřením znalostí a dovedností, kontrolou písemnosti, kontrolou pomůcek, hodnocením splněného úkolu, vlastní aktivitou žáků nad rámec povinností – zajímavosti, aktuality…)

- pokud žáci látku nezvládají, mohou požádat vyučující o konzultaci: Mgr. J. Říhová – po dohodě se žáky nebo rodiči, J. Moosová má konzultace v pátek 13,00 – 14,30 hod.

 

Domácí úkoly:

- zadání domácích úkolů není časté, žáci se musí naučit a procvičit probranou látku

- vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly (může žáky dělit do skupin, jednodušší úkol, spíše ústního charakteru, zadává žákům s IVP nebo žákům s vývojovou poruchou učení, složitější úkoly, referáty a zajímavosti žákům nadaným)

 

- úkoly, které jsou stejné nebo obdobné jako ty v domácí přípravě, je možné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat 

Celý článek

Školní kolo chemické olympiady

16.2.2016 21:19:13 | Jitka Říhová

Výsledková listina školního kola chemické olympiády

 

Celý článek

DUMY - prezentace z chemie

24.9.2015 15:10:58 | Bohumil Bareš

DUMY - prezentace z chemie

 

 1. ch-9-k-cemu-jsou-soli-uzitecne.ppt
 2. ch-9_-vyroba-celuloza.pptx
 3. ch-9_recyklace-pet.pptx
 4. ch-9_vyroba-cukr.pptx
 5. ch-9_vyroba-papir.pptx
 6. ch-9_vyroba-pivo.pptx
 7. ch-9_vyroba-pneumatiky.pptx
 8. ch-9_vyroba-skrob.pptx
 9. ch-9_vyroba-vino.pptx
 10. ch_9_-_jak_se_ziskavaji_kovy_z_rud-1-.ppt
 11. clovek-a-zp.ppt
 12. ekologie_clovek_a_zdravi.ppt
 13. halogenderivaty-1-.ppt
 14. hotove_dumy-k30.6.-moos.docx
 15. prs-ch-alkalicke-kovy.ppt
 16. prs-ch-chemicke-slouceniny.pptx
 17. prs-ch-globalni_oteplovani.ppt
 18. prs-ch-nekovy-o-h-n.ppt
 19. prs-ch-smesi-i.pptx
 20. prs-ch-tuky.ppt
 21. prsch-bezpecnost-prace.pptx
 22. prsch-bilkoviny.ppt
 23. prsch-chemicka-vazba.pptx
 24. prsch-chemicky-prumysl-cr.ppt
 25. prsch-fosilni-paliva-i.ppt
 26. prsch-hydroxidy.pptx
 27. prsch-kyseliny.pptx
 28. prsch-nekovy-c-s-p.ppt
 29. prsch-organicka-chemie.pptx
 30. prsch-prvni-pomoc.pptx
 31. prsch-redoxni-reakce-soli.pptx
 32. prsch-sacharidy.ppt
 33. prsch-smesi-ii.pptx
 34. prsch-stavba-atomu.pptx
 35. prsch-vlastnosti-latek.pptx
 36. prsch-vypocty.pptx
 37. prsch-zarizeni-laboratore.pptx
 38. zajimava_chemie__2__praha-1-.pptx
 39. ch-8-slozeni-roztoku.ppt
 40. chemicka_reakce_-_prezentace-1-.ppt
 41. chemicka_vazba_-_prezentace-1-.ppt
 42. deleni_smesi-1-.pptx
 43. kovy-1-.ppt
 44. kysele_deste.ppt
 45. kyseliny_-_prezentace-1-.ppt
 46. pezentace_chemicke_prvky-1-.ppt
 47. prezentace_atomy-se-spojuji-v-molekuly-1-.ppt
 48. prezentace_hydrogensoli.ppt
 49. prezentace_hydroxidy-1-.ppt
 50. prezentace_klasifikace_oxidu-1-.ppt
 51. prezentace_mereni_ph.ppt
 52. prezentace_nekovy-_polokovy-1-.ppt
 53. prezentace_periodicka_tabulka-1-.ppt
 54. prezentace_slozeni_latek-1-.ppt
 55. prezentace_smesi_test-1-.ppt
 56. prezentace_voda-1-.ppt
 57. prezentace_vodik-1-.ppt
 58. prezentace_vyznamne_soli-1-.ppt
 59. prezentace_vzduch-1-.ppt
 60. sklenikovy_efekt-1-.ppt
 61. smesi-1-.pptx
 62. stavba_atomu-1-.ppt
 63. typy_chemickych_reakci-__prezentace-1-.ppt
 64. vlivy_na_rychlost_chemickych_reakci-1-.ppt
 65. vypocet_hmotnosti_z_chem._rovnice-cvi_ceni-prezentace-1-.ppt
 66. vypocty_-_prezentace-1-.ppt
 67. vyznamne-oxidy.ppt
 68. vyznamne_halogenidy-_prezentace-1-.ppt
 69. zakladni_velicina_v_chemii_-_preze_ntace-1-.ppt

 

Celý článek
TOPlist