Chemie

Domácí příprava

24.10.2016 17:11:02 | JITKA MOOSOVÁ

Koncepce domácí přípravy - koncepce-domaci-pripravy-zaku-ch.pdf

Koncepce domácí přípravy žáků – chemie

Domácí příprava je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

- Navazuje na vzdělávání ve škole

- Poskytuje zpětnou vazbu pedagogům

- Rozšiřuje znalosti a dovednosti žáků (referáty, samostatné práce…) a propojení teorie s praxí

- Vede žáky k systematické, pravidelné práci,

Formy domácí přípravy:

- příprava pomůcek: žáci potřebují učebnici, zápisový sešit, pracovní sešit a periodickou soustavu prvků

- ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin), lze využít sešitů na zápis, kde jsou uvedeny nové informace a sešitu na procvičování, kde jsou jednotlivé pojmy procvičovány

- příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení

- příprava referátů, prezentací, projektových úkolů

- využití internetu www.wikipedie.cz – obecné informace – referáty, zajímavosti, projekty

www.jutube.cz – průběh chemických reakcí, chemický průmysl, výroby látek - videa

www.aristostoteles.cz/testy/chemie - procvičování látky

www.testy.nanic.cz – procvičování látky

www.zsjiraskova.cz – vyučovací předměty – chemie – DUMY Říhová, Moosová

www.mojeskola.cz

www.nazvoslovi.cz

www.chemicke-vypocty.cz

 

- kontrola splnění domácí přípravy a úkolů probíhá ústním ověřením znalostí a dovedností, kontrolou písemnosti, kontrolou pomůcek, hodnocením splněného úkolu, vlastní aktivitou žáků nad rámec povinností – zajímavosti, aktuality…)

- pokud žáci látku nezvládají, mohou požádat vyučující o konzultaci: Mgr. J. Říhová – po dohodě se žáky nebo rodiči, J. Moosová má konzultace v pátek 13,00 – 14,30 hod.

 

Domácí úkoly:

- zadání domácích úkolů není časté, žáci se musí naučit a procvičit probranou látku

- vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly (může žáky dělit do skupin, jednodušší úkol, spíše ústního charakteru, zadává žákům s IVP nebo žákům s vývojovou poruchou učení, složitější úkoly, referáty a zajímavosti žákům nadaným)

 

- úkoly, které jsou stejné nebo obdobné jako ty v domácí přípravě, je možné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat 

Zpět Tisk
TOPlist