Cizí jazyky

Školní kolo Olympiáda v ruském jazyce

28.2.2019 10:31:04 | Lenka Pavlíková

Školní kolo Olympiády v ruském jazyce

Dne 21. února 2019 se konalo školní kolo Olympiády v ruském jazyce.

Žáci nejprve poslouchali neznámý text a na základě poslechu vypracovali zadané úkoly, poté každý z účastníků pohovořil na vybrané téma (Moje rodina, Člověk, Zdraví, Město, Byt).

Všichni prokázali nejen velmi slušnou úroveň jazykových znalostí , ale také zájem a chuť udělat něco navíc.

 

Výsledky

8. ročník

1. místo – Karolína Šimonová, 8.A

2. místo – Adéla Kucharská, 8.A

3. místo – Gréta Sahulová, 8.B

9. ročník

1. místo – Žaneta Bělinová, 9. C

2. místo – Kristýna Eklová, 9. C

3. místo – Vojtěch Čížkovský, 9. A

4. místo - Pavlína Ptáčníková, 9.A

Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu a přejeme jim, aby jim zájem o ruský jazyk vydržel a aby se mu i nadále věnovali s chutí.

Celý článek

At the restaurant with 7.B class

9.1.2019 22:25:55 | Zdeňka Varga

Žáci 7.B si v rámci výuky anglického jazyka otevřeli restaurace. Pro své zákazníky si připravili lahodná menu. Všem nám moc chutnalo! Podívejte se, jak se nám dařilo.

Celý článek

Evropský den jazyků

12.10.2018 21:22:26 | Zdeňka Varga

Podívejte se, jak jsme se zapojili do oslav Evropského dne jazyků. V rámci výuky cizích jazyků jsme vyplňovali online kvíz na webových stránkách, kde jsme si vyzkoušeli, co víme o jazycích, kterými se mluví v Evropě. Zahráli si několik jazykových online her. Mohli jsme si tak vychutnat kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy.

Celý článek

IX. A-dramatizace pohádky Mrazík

2.5.2018 11:41:47 | Lenka Pavlíková

Bylo nebylo, žil kdysi stařeček, který měl hodnou a pracovitou dceru Nastěnku,…dál už pokračovat nemusím. Všichni dobře znáte ruskou pohádku Mrazík.

Žáci IX. A předvedli zdařilou dramatizaci V ORIGINÁLE - V RÁMCI VÝUKY JAZYKA RUSKÉHO /v některých částech zcela volnou a fascinující i pro ruštinářku J /.

Celý článek

Kurzy s rodilými mluvčími

14.3.2018 15:03:08 | Zdeňka Varga

V únoru na naší škole proběhly tolik oblíbené kurzy s rodilými mluvčími. Zúčastnili se jich žáci 4.,5.,6. a 8. ročníků.
Kurzy opět splnily všechna očekávání.
Lektoři byli moc milí, vstřícní, ochotní, chápající. K žákům se chovali velice pěkně a srdečně.
Jednotlivé lekce byly vždy profesionálně připravené, objevovaly se v nich nové vyučovací trendy, formy a metody.
Žáci byli vhodným způsobem připravováni na užívání jazyka jako nástoje domluvy, a postupně se tak zbavovali strachu a stresu z mluvení v anglickém jazyce. Rozvíje-li si slovní zásobu, zlepšovali si schopnosti mluvit o různých tématech a schopnosti vyjádřit se. Prostřednictvím rodilých mluvčí měli také šanci poznat odlišné kulturní zázemí.
Absolventi kurzů si odnesli živé jazykové znalosti, které mohou uplatnit ve svém dalším studiu.

Žáci byli moc spokojeni a kurzy si užili.

Celý článek

Školní kolo-Olympiáda v ruském jazyce

9.3.2018 10:20:13 | Lenka Pavlíková

6. března se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili školního kola Olympiády v ruském jazyce. První část proběhla formou poslechu a porozumění neznámého textu, v druhé části každý z účastníků hovořil na téma Město a byt-9. r. a Člověk a zdraví-8. r.

vítězové v kategorii 8. r.

1. místo JAKUB PIKAL/VIII. A/

2. místo VOJTĚCH ČÍŽKOVSKÝ/VIII. A/

3. místo JITKA KLENOVCOVÁ/VIII. C/

vítězové v kategorii 9. r.

1. místo ANETA BURDOVÁ a KATEŘINA MYSLIVCOVÁ/IX. A/

2. místo RADEK KRUPIČKA/IX. B/

3. místo VANDA DOLEŽALOVÁ/ IX. A /

Všem blahopřejeme a jsme rádi, že jste se zúčastnili!!!

Celý článek

Okresní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka

19.2.2018 23:07:17 | Zdeňka Varga

Naše žákyně Emma Bambasová a Karolína Otradovcová reprezentovaly školu v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Emma Bambasová v kategorii I.A (6.,7. roč.) obsadila krásné 4.-6. místo.

Karolína Otradovcová v kategorii II.A (8., 9. roč.) získala 13. místo.

Děkujeme a přejeme další pěkné studijní úspěchy!

Celý článek

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 6. a 7. ROČNÍK

30.1.2018 17:15:48 | Jana Kahounová

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 6. a 7. ROČNÍK

Již tradičně se školní kolo pořádalo v lednu a tradičně se skládalo z poslechové části a ústní. Letos jsme pro velký zájem museli rozdělit žáky na dvě skupiny a ústní zkouška probíhala ve dnech 17. a 23.1. Celkem se účastnilo 27 dětí. Každý účastník si vylosoval jedno ze dvou předem zadaných témat – My family nebo Free time activities.

Všem žákům se moc dařilo, ale do okresního kola může postoupit jen jeden.

1. Místo:        Emma Bambasová 7.A

2. Místo:           Adam Drahoňovský 7.A

3. Místo             Karolína Šimonová a Adéla Žížalová  (obě 7.A)

 

Ostatní zúčastnění: D. Vladyka, E. Povolná, M. Šeborová, J. Kahoun, A. Kucharská,                K. Heralová, L. Kašpárková, A. Sahulová, K. Valzová, M. Urbanová, F. Schönfelder,                  A. Benešová, K. Benešová, M. Hubáček, D. Josífková, S. Pokorný, D. Černovský, Z. Žeromská, K. Slabihoudková, N. Blichová, R. Vycpálek, M. Nemtina

Celý článek

Olympiáda anglického jazyka

25.1.2018 07:45:47 | Lenka Pavlíková

17. ledna proběhlo školní kolo Olympiády anglického jazyka pro 8. a 9. ročníky.

Žáci nejprve pracovali s poslechem a ve druhé části si vylosovali jedno téma pro ústní projev.

Jestli měli šťastnou ruku, můžete vidět na fotografiích.

výsledky: 1. místo Karolína Otradovcová
2. místo Barbora Kudibalová
3. místo Žaneta Bělinová

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Celý článek

At the restaurant - 7.A

24.1.2018 19:31:44 | Zdeňka Varga

Škola hrou - známé to motto! Vyzkoušeno i v hodinách anglického jazyka. Funguje to bezvadně!!!

Podívejte se na naše restaurace, menu, obsluhu, jablečný dorbenkový koláč i platbu kartou.

Celý článek

Poděkování z Indie

23.1.2018 15:51:14 | Carla Hobzová

V rámci projektu „The Exchanging of Cultural Heritages“ žáci 6. C před Vánocemi přiložili ruce k dílu a připravili pro své indické kamarády milé překvapení v podobě práce na téma: „Vánoce v České republice“. Svými výtvory přiblížili české Vánoce a seznámili malé Indy s tradicemi a zvyky v naší zemi.

Celý článek

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

13.11.2017 09:30:14 | Jana Kahounová

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA  -  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

 

Domácí příprava vychází z koncepce domácí přípravy žáků vydané vedením školy a je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a navazuje na vzdělávání ve škole a zároveň poskytuje zpětnou vazbu pedagogům.

Zahrnuje cíle domácí přípravy, různé formy, frekvenci samostatné práce a spolupráci s rodiči.

Podrobné informace najdete v souboru: domaci-priprava-aj_2017_18.doc

Celý článek
TOPlist