Cizí jazyky

Olympiáda z ANJ

22.12.2016 12:54:40 | Jana Kahounová

Jako každý rok, nás také v tom letošním čeká průzkum jazykových dovedností žáků 6. - 9. ročníků.

Školní kolo olympiády se skládá vždy ze dvou částí - poslech a práce s textem, konverzace na dané téma.

Ročníky jsou rozděleny na dvě skupiny.

1. kategorie IA - 6.-7. ročník - školní kolo bude probíhat 26.1.2017 - 5. a 6. vyučovací hodina - čtvrtek

Témata pro tuto kategorii jsou: My friends  and family / My free time activities

Žáci si budou moci samostatně zvolit téma, o kterém by měli souvisle hovořit cca 1 minutuPOZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!!


2. kategorie IIA - 8. - 9. ročník - školní kolo bude probíhat 23.1. 2017 - 6. vyučovací hodinu - pondělí

Témata: Leisure time activities / Living in the city and country / Sports in my life

Žáci si budou losovat jedno z uvedených témat, o kterém by měli souvisle hovořit cca 1 minutu

 

Vítězové školného kola z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční v Benešově na SOŠ a SZŠ Černoleská 14.2. 2017

 

Více informací můžete získat u paní učitelky Varga, nebo se můžete obrátit na vaše vyučující anglického jazyka.

Zpět Tisk
TOPlist