Cizí jazyky

VIII. A-ruský jazyk

25.4.2017 09:18:34 | Lenka Pavlíková

Víte, co je to: šči, pelmeně, fruktovyj salát, boršč, soljanka, ucha, šašlik, bliny, vareniky, brjošky,…?

Žáci z 8. A si připravili na již probrané téma ukázky ruských jídel a pití, při ochutnávce si zopakovali slovní zásobu v ruštině. Chutnalo všem…vlastně jsme se docela dobře přejedli sladkého i slaného. Zapili jsme to ruským čajem a jako třešnička byla pravá ruská zmrzlina. Super hodina!

Celý článek

Olympiáda z anglického jazyka

13.2.2017 16:56:21 | Zdeňka Varga

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce proběhlo ke konci ledna. Zde jsou výsledky:

 

I.A kategorie - žáci 6. a 7. ročníku:

 

1. místo: Krištof Studnička VII.B


2. místo: Veronika Havelková VII.A

 

3. místo: Vojtěch Čížkovský VII.A a Zuzana Holšánová VII.B

 

 

II.A kategorie - žáci 8. a 9. ročníku:

 

1. místo: Barbora Kudibalová VIII.C

 

2. místo: Linda Pelikánová IX.A

 

3. místo: Kateřina Stařecká IX.B

 

Všem účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme a držíme jim palce při reprezentaci naší školy v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce!

 

Celý článek

Německá olympiáda sedmáku

30.1.2017 14:25:20 | Jitka Říhová

Německá olympiáda sedmáků

Celý článek

Malá olympiáda v němčině

25.1.2017 13:24:00 | Jitka Říhová

Malá olympiáda v německém jazyce

Celý článek

Olympiáda z ANJ

22.12.2016 12:54:40 | Jana Kahounová

Jako každý rok, nás také v tom letošním čeká průzkum jazykových dovedností žáků 6. - 9. ročníků.

Školní kolo olympiády se skládá vždy ze dvou částí - poslech a práce s textem, konverzace na dané téma.

Ročníky jsou rozděleny na dvě skupiny.

1. kategorie IA - 6.-7. ročník - školní kolo bude probíhat 26.1.2017 - 5. a 6. vyučovací hodina - čtvrtek

Témata pro tuto kategorii jsou: My friends  and family / My free time activities

Žáci si budou moci samostatně zvolit téma, o kterém by měli souvisle hovořit cca 1 minutuPOZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!!


2. kategorie IIA - 8. - 9. ročník - školní kolo bude probíhat 23.1. 2017 - 6. vyučovací hodinu - pondělí

Témata: Leisure time activities / Living in the city and country / Sports in my life

Žáci si budou losovat jedno z uvedených témat, o kterém by měli souvisle hovořit cca 1 minutu

 

Vítězové školného kola z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční v Benešově na SOŠ a SZŠ Černoleská 14.2. 2017

 

Více informací můžete získat u paní učitelky Varga, nebo se můžete obrátit na vaše vyučující anglického jazyka.

Celý článek

Jazyky na Jiráskovce

29.8.2016 20:22:23 | Zdeňka Varga

JAZYKY NA JIRÁSKOVCE

,, Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět“

( Jan Werich)

V minulém školním roce jsme se zapojili do mezinárodního Evropského projektu eTwinning a v této aktivitě budeme nadále pokračovat společně s těmito partnerskými školami:

· Szkola Podstawowa nr. 4 im. Mja Henryka Sucharskiego, Polsko,

· Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu, Turecko

· ICS 1 di Mira - Plesso Primaria "G. Leopardi", Itálie

· Gymnasio Lotrakiou, Řecko

· Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira, Portugalsko

· Collegi Mare de Déu de Montserrat, Španelsko

Žáci společně pracují na dvouletém projektu „Treasures Of Our Regions“.  Tento projekt je zaměřený na vzájemné poznávání kultur a aktivní používání anglického jazyka při vzájemné komunikaci. Děti se učí jak aktivně využívat ICT při tvorbě prezentací a upevňují naučenou slovní zásobu angličtiny. V rámci projektu se také naučí natáčet krátká videa, ve kterých představí svým novým kamarádům svoji školu a místo, kde žijí. V průběhu projektu jsou naplánované výměnné pobyty učitelů a žáků.

Mezi další významné aktivity jazykové oblasti patří Intenzivní kurzy angličtiny s rodilým mluvčím přímo na naší škole se společností Talk Talk.

Kdy v rámci zlepšování kvality výuky cizích jazyků spolupracujeme se společností Talk Talk, která pořádá jazykové kurzy vedené rodilými mluvčími přímo na škole. Lektoři používají pro žáky zajímavé a obohacující inovativní programy (hry, aktivity, scénky, dialogy). Cílem kurzů je zdokonalit jazykové dovednosti žáka použitím nové rozsáhlé slovní zásoby, správné gramatiky a výslovnosti a zároveň také zvýšit sebejistotu žáka při používání mluvené i psané angličtiny.

Na základě projevovaného zájmu žáků a jejich rodičů organizujeme oblíbené zahraniční, motivačně-poznávací zájezdy do Velké Británie se začleněním výuky AJ. Pobyty motivují žáky k zájmu o anglický jazyk a podněcují jejich zájem o samostudium. Děti mají možnost získávat poznatky (reálie) o Velké Británii; procvičovat základní společenské fráze a obraty, známé gramatické jevy; používat správnou výslovnost, napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka; obohacovat si slovní zásobu. Důležitým bodem těchto zájezdů je praktické používání jazyka jako komunikačního prostředku, který pomáhá žákům chápat význam znalosti angličtiny pro život. Jedním z hlavních cílů je více porozumět sociální, jazykové a kulturní rozmanitosti, získat mezikulturní povědomí a rozvíjet žákovy kompetence.

Po krůčcích a s rozmyslem přistupujeme k realizaci výuky CLIL metodou (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Vzdělávací obsah cizího jazyka je zaměřen na slovní zásobu tematicky spojenou s nejazykovým předmětem. Osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu je vedeno v češtině. Pokyny na hodině jsou střídavě v českém a cizím jazyce. Tato metoda je vhodná pro 1. stupeň ZŠ.  Pro druhé období 1. stupně ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ je vhodná metoda osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu, které je vedeno v českém jazyce, informace hledají žáci v cizojazyčném textu, odpovědi formulují česky. Pokyny na hodině jsou v cizím jazyce. Gramatické jevy, slovní obraty, jazykové styly a textové útvary cizího jazyka učitel vysvětluje česky. Pro žáky vyšších ročníků 2. stupně ZŠ je vhodná metoda osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu, jež je vedeno v cizím jazyce, žáci odpovídají v českém i v cizím jazyce, materiály mohou vyhledávat v obou jazycích. Gramatické jevy cizího jazyka vysvětluje učitel česky i v cizím jazyce, se slovními obraty, jazykovými styly a textovými útvary seznamuje žáky v cizím jazyce, případně objasní v mateřštině. Vyvrcholením metody CLIL je výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce s tím, že žáci ovládají odborné pojmy nejen v cizím jazyce, ale i ve své mateřštině.

CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. Žáci si budou moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka. Největší výhodou CLIL je právě dovednost – jednat v cizím jazyce v různých situacích. Žáci se neučí jazykovým znalostem, které možná někdy později použijí, nýbrž znalostem, které aplikují bezprostředně.

V nastávajícím školním roce bude na škole fungovat několik jazykových kroužků – žáci prvních a druhých ročníků se budou učit anglický jazyk zejména skrze aktivitu TPR (Total Physical Response). Jedná se o spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce. V hodinách se hojně využívá mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity apod. Hlavním cílem kurzu v tomto věku je vybudování dobrého vztahu k anglickému jazyku, vybudovat si návyky a zvyknout si postupně na učení cizímu jazyku. Žáci 3. - 5. ročníků budou utužovat anglický jazyk také skrze TPR aktivity, hry, písničky, básničky. Pro žáky 2. stupně připravujeme kroužek – Procvičujeme anglickou gramatiku.

 

 

 

Celý článek

Jazykové soustředění

27.5.2016 22:31:36 | Petra Růžičková

Ve dnech 18. – 20. 5. 2016 se žáci 6. ročníků zúčastnili jazykového soustředění v rekreačním středisku Blaník – obec Smršťov. Strávili jsme zde slunečné dny, během kterých jsme se učili angličtinu, pracovali na projektech, hráli hry, řešili kvízy, sportovali i odpočívali. Moc se nám tu líbilo.

Celý článek

Kurz AJ s rodilým mluvčím

30.4.2016 19:44:05 | Zdeňka Varga

Ve dnech 11. 4. – 15. 4. 2016 na naší škole proběhl intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím ve spolupráci se společností Talk Talk. Kurz byl určen žákům 8. tříd. Výuka probíhala 3 hodiny denně. Cílem kurzu bylo zdokonalit jazykové dovednosti žáků použitím nové rozsáhlé slovní zásoby, správné gramatiky a výslovnosti a zároveň také zvýšit sebejistotu žáků při používání mluvené i psané angličtiny. Žáci používali zajímavé a obohacující inovativní programy (hry, aktivity, scénky, dialogy). Na konci kurzu předvedli připravené prezentace mladším spolužákům, zahráli si s nimi hry a v závěru obdrželi certifikáty a něco dobrého na zub.

Celý článek

Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím - 8. r.

13.4.2016 10:35:21 | Lenka Pavlíková

Na naší škole probíhá od 11. 4. do 15. 4. 15hod intenzivní kurz TALK TALK. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Výuka probíhá 3 hod denně.

Celý článek

Soutěž v anglickém jazyce pro 2. stupeň

5.2.2016 11:53:21 | Zdeňka Varga

Olympiáda z anglického jazyka pro 2. stupeň

 

Celý článek

Malá olympiáda z NJ

31.1.2016 20:44:00 | Jitka Říhová

Školní kolo " Malé olympiady " z německého jazyka

 

 

Celý článek
TOPlist