Cizí jazyky

English language camp II

25.5.2011 19:05:29 | Lenka Pavlíková

pokračování...

Celý článek

English language camp I

25.5.2011 18:47:42 | Lenka Pavlíková

3.denní pobyt 6. r. v Jablonné byl programově pestrý. Kromě hlavní výuky angličtiny hrou se žáci věnovali soutěžím, sportovním disciplínám, relaxu a večerním vystoupením. Oblíbené byly také ztráty a nálezy, honba za zmrzlinou, disco, opalování. Samozřejmě jsme ze všeho udělali fotodokumentaci.

Celý článek

Projekt 7. ročníků

4.4.2011 18:55:23 | Lenka Pavlíková

Sedmáci vypracovali projekt v angličtině Benešov and its surroundings. Někteří malovali, kreslili a kolážovali, jiní využili svých znalostí v Power Pointu a udělali prezentace. Své práce nainstalovali ve 2.patře školy.

Celý článek

VIII. C o New Yorku

27.3.2011 16:52:43 | Lenka Pavlíková

VIII. C si v březnu výtvarně zpracovala miniprojekt o New Yorku v angličtině. Žáci informovali nejen o historii, zaměřili se i na současné dění ve městě, kulturní a sportovní život tohoto velkoměsta USA.

Celý článek

Angličtina hrou

31.1.2011 14:54:23 | Lenka Pavlíková

Šesťáci mají půl roku na 2. stupni za sebou. V angličtině si dokáží hravě poradit i s interaktivní tabulí.

Celý článek

Konverzační soutěž v AJ

25.1.2011 18:55:15 | Lenka Pavlíková

Ve středu 19.1. a v pátek 21.1.2011 se na naší škole konala školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. 1. kategorie - 6. a 7. třídy a  2. kategorie - 8. a 9. třídy.
Součástí soutěže byl poslech a rozhovor na dané téma. Pro 1. kategorii: Má rodina. Pro 2. kategorii: Město.

Celý článek

English in IXth C form

3.11.2010 16:13:06 | Lenka Pavlíková a žáci IX. C

Our English lessons are very interesting. Each year we have rich plane. We usually start by the learning of new words, then it´s time for listening and reading texts and grammer. Sometimes we practice our English on computers or complete presentations about English speaking countries-history, contemporary life, culture , etc. Our last one was Travel agency.

Our teacher, Mgr. L. Pavlíková, tries to do English enjoyable for us. English isnť busy, but we like these lessons.

authors: Hajdová, Novotná

Celý článek

Happening Mrazík

19.5.2010 18:32:03 | Lenka Pavlíková

Žáci 8. r. si připravili v rámci projektového vyučování happening v ruštině na téma „Postavy ruské historie a kinematografie".

Celý článek

Jazykové soustředění Jablonná 2010

15.5.2010 20:30:16 | Lenka Pavlíková

Vybraní žáci 6. r. se zúčastnili 3.denního pobytu s výukou angličtiny.

Celý článek

Welcome to New York

31.3.2010 16:46:15 | Lenka Pavlíková

Březen věnovali žáci VIII. C miniprojektu Welcome to New York. Výtvarně i pomocí ppt. nás seznámili s historií i současností tohoto velkoměsta. Texty byly psány v angličtině a zajímavých nápadů bylo hodně.

Celý článek

Výsledky Olympiády AJ

9.3.2010 17:18:50 | Lenka Pavlíková

Naši školu úspěšně reprezentovali žáci Pavla Němcová ze VII. B, která získala ve své kategorii IA 4. - 6. místo a Adam Šafanda z IX. C, jehož znalosti angličtiny byly ohodnoceny v kategorii IIA jako nejlepší a postupuje do krajského kola.

Celý článek

Ruský jazyk v 8.r.

5.2.2010 14:30:54 | Lenka Pavlíková

Na naší škole se od září vyučuje volitelný předmět ruský jazyk 3 hod týdně. Žáci po šesti měsících vytvářeli miniprojekt na téma Seznamte se. Podívejte se, jak se jim to podařilo a omluvte drobné chybičky v textech.

Celý článek
TOPlist