Dějepis

Dějepisná exkurze 9. tříd "Po stopách totalit"

7.6.2023 21:26:56 | Vendula Dvořáková

Ve dnech 6. a 7. června se žáci 9.A a 9.C zúčastnili v Praze dějepisné exkurze. Dopoledne byla vždy nabitá - putování "Po stopách totalit" jsme zahájili prohlídkou bývalého Petschkova paláce, protektorátní úřadovny pražského gestapa, kterou prošlo na 36 000 českých vlastenců a odbojářů, pokračovali jsme k pietnímu místu upálení Jana Palacha před Národním muzeem, zastavili jsme se také před hotelem Šroubek, ve kterém Sir Nicholas Winton vyřizoval agendu spojenou s výpravou transportů židovských dětí do Velké Británie. Na Národní třídě jsme si připomněli události 17. listopadu 1989 a také nedalekou Bartolomějskou ulici, sídlo STB. Procházku jsme zakončili v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde jsme zhlédli dokument k atentátu na R. Heydricha, prohlédli slavnou kryptu a chrámovou loď s mobiliářem pravoslavné církve. Exkurze byla symbolickou tečkou za výukou dějepisu 9. ročníků naší školy.

Celý článek

Ze života české společnosti - proběhl workshop Besedária pro žáky 9. ročníku

23.5.2023 19:11:23 | Vendula Dvořáková

Ve dnech 9. a 10. 5. absolvovali žáci 9.A a 9.B naší školy workshop Ze života české společnosti zaměřený na československé dějiny 2. poloviny 20. století. Vždy celé dopoledne si pětičlenné týmy rozdělily role - představovaly rodinu Machaninových, která prochází významnými událostmi našich dějin od roku 1946 do roku 1989. Tento vzdělávací projekt se inspiroval stejnojmennou knihou Josefa Škvoreckého. Žáci kombinovali skupinovou práci a deskovou hru, k dispozici měli také kopie dobových dokumentů. Zúčastnění byli rychle vtaženi do hry a aktivity se všem moc líbily.

Celý článek

Krajské kolo Dějepisné olympiády

13.4.2023 19:18:58 | Vendula Dvořáková

Dne 27.3. se konalo v Kladně krajské kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala žákyně 9.C Dora Zajíčková. Dorča si v silné konkurenci vedla dobře. Mezi 37 účastníky se umístila na 22.-24. místě. K umístění gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Celý článek

Síla lidskosti - žáci 8. a 9. ročníku navštívili dokument o Siru Nicholasi Wintonovi

11.3.2023 17:20:54 | Vendula Dvořáková

Ve středu 22. února navštívili všichni žáci 8. a 9. ročníku naší školy v benešovském kině dokument Síla lidskosti. Režisér Matěj Mináč v něm už poněkolikáté zpracoval osud Sira Nicholase Wintona, zachránce protektorátních židovských dětí. Po dokumentu byl prostor i pro dotazy diváků a moderovanou diskusi. Především žáci 9. ročníku si tak měli možnost doplnit aktuální učivo o druhé světové válce a dějinách protektorátu. Více informací o této významné osobnosti naleznete zde.

Celý článek

Exkurze 9. tříd do Památníku Terezín

10.2.2023 12:18:48 | Vendula Dvořáková

Dne 31. ledna 2023 jsme se společně s 9.A a 9.B pod vedením paní učitelky Dvořákové, Setničkové, Pechové a Vackové vydali do Památníku Terezín na školní exkurzi. Již týden předtím jsme se pilně připravovali a učili, abychom se v Terezíně mohli orientovat v základních pojmech a výkladu paní průvodkyně. Sraz byl 7:10 kousek od školy a poté jsme byli rozděleni na dvě skupiny a přiřazeni do jednoho ze dvou autobusů. Cesta trvala zhruba hodinu a půl. Autobus nás vysadil u tamního muzea, kde jsme absolvovali poněkud zdlouhavý, ale rozhodně zajímavý výklad milé paní průvodkyně. Následovala prohlídka zachovalých ubikací pro židovské vězně z druhé světové války. Dokonce jsme měli možnost jít kousek i jednou z podzemních chodeb z dob, kdy bylo město vybudováno. Poté, co jsme krátce posvačili, přesunuli jsme se autobusem k Malé pevnosti. Zde jsme si prošli nejen kanceláře nacistů a dozorců, ale také vězeňské cely a jakousi nefunkční umývárnu. Byl to poměrně dobový zážitek, poněvadž nás bylo v maličkaté místnosti napěchováno cca 40, což pořád ještě nebylo tolik, kolik tam bývalo vězňů. Viděli jsme také cely, ve kterých byli vězněni Gavrilo Princip a Milada Horáková. Ke konci výletu jsme ještě zavítali na hřbitov s obětmi holocaustu a do objektu krematoria, kde moje znechucení z nacistických brutálních praktik vyvrcholilo, a tak jsem alespoň zapálila svíčku, abych uctila památku na všechny terezínské umučené. A pak už byl čas odjezdu autobusem zpátky do Benešova. Osobně se mi exkurze velmi líbila. Byla poučná, zábavně provedená a nabitá spoustou zajímavých informací. Nejvíce mě zaujala funkce, kterou mělo terezínské ghetto v nacistické propagandě, a také expozice s různými zachovalými předměty z tohoto hrůzného období. Dora Zajíčková 9.C

Celý článek

Úspěch naší žákyně v okresním kole Dějepisné olympiády

1.2.2023 20:39:26 | Vendula Dvořáková

Naše žákyně Dora Zajíčková z 9.C obsadila 2. místo v okresním kole dějepisné olympiády. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Celý článek

Vzácné setkání žáků naší školy

27.11.2022 21:00:35 | Vendula Dvořáková

Dne 14.11. se na Novém židovském hřbitově v Benešově konala vzpomínková pietní akce. Zúčastnili se jí i žáci z dějepisného semináře. Nejprve byla odhalena pamětní deska připomínající osud rodin Taussigových a Weislových, jejichž členové zahynuli během holocaustu, následovala modlitba za zemřelé v hebrejštině. Paní Yosepha Shahak potom připomněla osudy svých příbuzných a historii rodiny Taussigovy, Porgesovy a Weislovy. Dozvěděli jsme se, že její pradědeček vlastnil v Benešově textilní firmu ATAS. Yosepha Shahak s rodinou přiletěla do Čech až ze vzdáleného Izraele. Mezi hosty byla přítomna i paní Helga Weissová - Hošková. Tímto bychom chtěli poděkovat paním učitelkám, že nám umožnily účast na zajímavé akci a také rodině Yosephy Shahak za pozvánku a ochotu podělit se s námi o rodinnou historii. Jakub Smolka a Adam Pospíšil, 9.B

Celý článek

Projekt KROKUS na naší škole

6.11.2022 08:50:02 | Vendula Dvořáková

Jiráskovka se letos opět zapojila do projektu KROKUS. Dobrovolníci z 9.A a některé třídy z prvního stupně zasázeli do trávníku před školou cibulky žlutých krokusů - ty budou svými kvítky na jaře připomínat dětské oběti holocaustu.

Celý článek

Beseda se spisovatelem Z. Ležákem

3.12.2019 17:20:01 | Wendy Heřmánková

Žáci 8.B a 9.A se na besedě v městské knihovně seznámili s novou komiksovou knihou spisovatele Zdeňka Ležáka -  Sametová revoluce.

Celý článek

Beseda v knihovně

1.11.2018 13:06:19 | Wendy Heřmánková

Žáci 8.A a 8.B se prostřednictvím knihy - 100 let Československa seznámili s historickými okolnostmi, které vedly ke vzniku Československa. Zároveň se od autora knihy - spisovatele Zdeňka Ležáka dozvěděli, jak taková komiksová kniha vzniká.

Celý článek

Dějepisná olympiáda

27.11.2017 07:24:43 | Wendy Heřmánková

Dne 16.11. se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 6 žáků. Slezáková K., Novotný L., Hamrle J. ( 9.A), Ladová A., Kudrna O. a Styblík M.( 9.C).Matyáš Styblík z 9.C získal 39 bodů a postupuje do okresního kola. Blahopřejeme !

Celý článek

Dějepisná olympiáda

18.1.2017 10:11:20 | Wendy Heřmánková

Dne 16.1. se konalo na Gymnáziu Benešov okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 9.B - Radek Fojtík, Eliška Škvorová a Martin Kosař. Radek Fojtík se umístil na 3. místě. Blahopřejeme!

Celý článek
TOPlist