Dějepis

Úspěch naší žákyně v okresním kole dějepisné olympiády

1.2.2023 20:39:26 | Vendula Dvořáková

Naše žákyně Dora Zajíčková z 9.C obsadila 2. místo v okresním kole dějepisné olympiády. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v kole krajském.

Celý článek

Vzácné setkání žáků naší školy

27.11.2022 21:00:35 | Vendula Dvořáková

Dne 14.11. se na Novém židovském hřbitově v Benešově konala vzpomínková pietní akce. Zúčastnili se jí i žáci z dějepisného semináře. Nejprve byla odhalena pamětní deska připomínající osud rodin Taussigových a Weislových, jejichž členové zahynuli během holocaustu, následovala modlitba za zemřelé v hebrejštině. Paní Yosepha Shahak potom připomněla osudy svých příbuzných a historii rodiny Taussigovy, Porgesovy a Weislovy. Dozvěděli jsme se, že její pradědeček vlastnil v Benešově textilní firmu ATAS. Yosepha Shahak s rodinou přiletěla do Čech až ze vzdáleného Izraele. Mezi hosty byla přítomna i paní Helga Weissová - Hošková. Tímto bychom chtěli poděkovat paním učitelkám, že nám umožnily účast na zajímavé akci a také rodině Yosephy Shahak za pozvánku a ochotu podělit se s námi o rodinnou historii. Jakub Smolka a Adam Pospíšil, 9.B

Celý článek

Projekt KROKUS na naší škole

6.11.2022 08:50:02 | Vendula Dvořáková

Jiráskovka se letos opět zapojila do projektu KROKUS. Dobrovolníci z 9.A a některé třídy z prvního stupně zasázeli do trávníku před školou cibulky žlutých krokusů - ty budou svými kvítky na jaře připomínat dětské oběti holocaustu.

Celý článek

Beseda se spisovatelem Z. Ležákem

3.12.2019 17:20:01 | Wendy Heřmánková

Žáci 8.B a 9.A se na besedě v městské knihovně seznámili s novou komiksovou knihou spisovatele Zdeňka Ležáka -  Sametová revoluce.

Celý článek

Beseda v knihovně

1.11.2018 13:06:19 | Wendy Heřmánková

Žáci 8.A a 8.B se prostřednictvím knihy - 100 let Československa seznámili s historickými okolnostmi, které vedly ke vzniku Československa. Zároveň se od autora knihy - spisovatele Zdeňka Ležáka dozvěděli, jak taková komiksová kniha vzniká.

Celý článek

Dějepisná olympiáda

27.11.2017 07:24:43 | Wendy Heřmánková

Dne 16.11. se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 6 žáků. Slezáková K., Novotný L., Hamrle J. ( 9.A), Ladová A., Kudrna O. a Styblík M.( 9.C).Matyáš Styblík z 9.C získal 39 bodů a postupuje do okresního kola. Blahopřejeme !

Celý článek

Dějepisná olympiáda

18.1.2017 10:11:20 | Wendy Heřmánková

Dne 16.1. se konalo na Gymnáziu Benešov okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 9.B - Radek Fojtík, Eliška Škvorová a Martin Kosař. Radek Fojtík se umístil na 3. místě. Blahopřejeme!

Celý článek

Dějepisná olympiáda

9.11.2016 08:09:37 | Wendy Heřmánková

Dne 8.11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády (tematické zaměření Marie Terezie - matka, panovnice - aneb Habsburkové 18. století). Žáci mohli získat maximálně 60 bodů.

1. místo    E. Škvorová 9.B     41 bodů

2. místo    M. Kosař      9.B     39 bodů

3. místo    R. Fojtík       9.B     37 bodů

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!!!

Celý článek

Domácí příprava

3.11.2016 14:25:19 | Eva Hasmanová

Domácí příprava je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka do školy. Domácí příprava buduje odpovědnost žáka za plnění povinností.

Rozšířit si znalosti z dějepisu si můžete na stránkách:

 

 1. http://www.dejepis.com/
 2. http://dejepis.info/
 3. http://www.testpark.cz/testy/dejepis
 4. http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/
 5. http://www.rozhlas.cz/toulky/portal/
 6. http://www.staremapy.cz/
 7. http://www.hrady.cz/
 8. http://www.kudykam.com/

 

Forma domácí přípravy, typy úkolů:

a)   příprava pomůcek

 • probíhá dle rozvrhu a dle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů

b)  ústní projev

 • opakování látky z předchozích hodin, práce s mapou
 • příprava na písemnou práci, opakování pojmů a letopočtů
 • příprava na verbální zkoušení
 • výklad, referát - je možné si zlepšit známku

Celý článek

Dějepisná olympiáda -okresní kolo - výsledky

26.1.2016 09:17:22 | Wendy Heřmánková

Dne 18.1. 2016 se konala na benešovském gymnáziu Dějepisná olympiáda -  okresní kolo. Naši školu reprezentovali Radek Fojtík(8.B) - ten vybojoval se svými vědomostmi 2. místo a Anna Králová (9.C) získala 11. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v této vědomostní soutěži.

Celý článek

Soutěž - Vánoční čas

10.12.2015 11:16:27 | Wendy Heřmánková

V soutěži Vánoční čas, kterou vyhlásilo Muzeum Podblanicka, získaly žákyně 9.C Tereza Růžičková 1. místo a Michaela Ptáčníková 2. místo. Blahopřejeme!!

Celý článek

Přepis deníku

25.11.2015 10:42:19 | Wendy Heřmánková

16 žáků z 9.C zareagovalo na výzvu "Terezínské štafety" a pomáhá při přepisu deníku Pavla Weinera z terezínského ghetta. Jedná se o naskenované stránky ručně psaného deníku, které žáci přepisují do Wordu.

Celý článek
TOPlist