1.0   Přihlášení do systému
1.1   Zapoměli jste heslo?
2.0   Popis sekcí a funkcí redakčního systému
3.0   Editace obsahu
3.1   Vytváříme novou sekci
3.2   Editor
3.2.1   Editor pro vytváření obsahu
3.2.2   Funkce v editoru
3.3   Souborový manažer
3.3.1   Vytvořit adresář
3.3.2   Nahrát soubor
3.3.3   Publikace souborů na webu
3.3.4   Fotografie
3.3.5   Fotogalerie
3.4   Rozšíření
3.4.1   Články
3.4.1.1   Editace článků
3.4.1.2   Perex článku
3.4.1.3   Editace rubrik
3.4.2   Mapa webu
3.4.3   Prohlášení o přístupnosti
4.0   Editace menu
4.1   Přidání nové položky do menu
4.2   Menu na webu může být víceúrovňové
4.3   Položky menu lze přejmenovat nebo smazat
4.4   Jak změnit pořadí položek v menu?
5.0   Osobní profil
5.1   Změna hesla
5.2   Křestní jméno a přijímení
5.3   E-mail
5.4   Textový editor
5.5   Infotext
6.0   Uživatelé
6.1   Nový uživatel
6.2   Uložené údaje si poznamenejte
6.3   Uživatelské skupiny
6.4   Smazat uživatele
6.5   Editace uživatele
7.0   Odhlásit se
8.0   Často kladené dotazy
8.1   Jak a kde se mám přihlásit do systému?
8.2   Ztratil(a) jsem heslo, co mám dělat?
8.3   Jak si můžu staré heslo změnit na nové?
8.4   Jak můžu vytvořit kolegovi/kolegyni vytvořit účet s přístupy do redakčního systému?
8.5   Jak mohu vytvořit sekci na webu a zveřejnit ji?
8.6   Jak mohu ovlivnit pořadí sekcí v menu?
8.7   Jak mám nahrát soubory na web?
8.8   Jak můžu zveřejnit soubory (např. dokumenty) na webu?
8.9   Jak mám nahrát a zveřejnit fotky?
8.10   Chci aby na webu byly malé náhledy fotek a po rozkliknutí aby se objevila větší fotka. Jak to mám udělat?
8.11   Chci na webu psát články a vhodně je řadit. Jak na to?
8.12   Nemůžu se přihlásit.
8.13   Nezobrazuje se mi editor.
8.14   Nevidím, jak se nahrávají soubory v Souborovém manažeru, nebo mi nejdou nahrát.
8.15   Zkopíroval(a) jsem do editoru text, ale ten se zobrazuje "divně" (jinak než ostatní text na stránce).

1.0   Přihlášení do systému

Do redakčního systému se musíte přihlásit na počítači připojeném k internetu – adresu přihlašovací stránky jsme vám sdělili při předání webu. Pokud jste ji zapomněli, kontaktujte nás.

Adresa přihlašovací stránky je obvykle ve tvaru www.vasestranky.cz/admin

Na přihlašovací stránce se nachází formulář. Do něj je třeba zadat přihlašovací údaje – jméno a heslo. Tyto údaje jsme vám sdělili při předání webu. Po vyplnění jména a hesla stiskněte tlačítko uložit – jsou-li údaje správné, přihlásíte se do redakčního systému.

Jméno i heslo na přihlašovací stránce zadávejte v přesném znění (dodržujte malá a velká písmena, háčky a čárky).

1.1   Zapoměli jste heslo?

Pokud jste zapomněli své heslo, můžete využít odkaz „Ztratili jste své heslo?“. Na této stránce je nutné uvést vaše uživatelské jméno a e-mail, který byl uveden u vašeho uživatelského účtu. Po potvrzení (stiskněte tlačítko uložit) vám na daný e-mail přijde nově vygenerované heslo. V případě, že jste zapomněli také svůj registrační e-mail a příslušné uživatelské jméno, kontaktujte nás.

Nově vygenerované heslo, které vám přijde na e-mail po první registraci uživatele nebo při změně hesla, se obvykle skládá z těžko zapamatovatelných znaků. V systému si ho můžete změnit na libovolné zapamatovatelnější heslo.

2.0   Popis sekcí a funkcí redakčního systému

Po úspěšném přihlášení do redakčního systému se vám objeví nabídka několika sekcí, ve kterých můžete pracovat a spravovat vaše stránky.

V horní části obrazovky ve všech sekcích vám systém přikládá informaci, pod jakým uživatelským jménem jste přihlášení, kdy jste se naposledy přihlásili a pod jakou IP adresou. V této horní části obrazovky si také můžete přepnout kontext stránky – je-li k dispozici. Obvykle se jedná o jazykové mutace nebo podstránky vašeho webu.

Po přihlášení se vám v horním vodorovném menu zobrazí tyto sekce redakčního systému:

 • Editace obsahu (úvodní stránka, na které se nacházíte po přihlášení do systému – zde můžete zakládat sekce vašich stránek vytvářet a měnit jejich obsah)
 • Editace menu (zde můžete sekce z Editace obsahu řadit do menu na vašem webu, měnit položky sekcí v menu, měnit jejich názvy, atd.)
 • Osobní profil (zde najdete informace o právě používaném uživatelském účtu – jméno, heslo, e-mail. Zde si můžete změnit heslo)
 • Uživatelé (zde najdete výpis všech uživatelů s přístupem do redakčního systému. Lze zde vytvářet a mazat uživatele, nastavovat jejich pravomoci).
 • Odhlásit se (tato volba umožňuje rychlé a bezpečné odhlášení z redakčního systému při ukončení práce)

3.0   Editace obsahu

V sekci Editace obsahu můžete měnit obsah, nahrávat soubory, přidávat fotky, tvořit články a fotogalerie.

Abyste mohli obsah vytvářet, musí mít web nějaké sekce (stránky, rubriky atd.). Takovou sekci vytvoříte v redakčním systému pomocí odkazu Vytvořit novou sekci v Editaci obsahu (odkaz je v horním menu).

Vytvořené sekce pak vždy uvidíte v tabulce po kliknutí Editace obsahu v redakčním systému. Můžete je řadit, editovat nebo smazat pomocí tlačítek, které má každá sekce na svém řádku.

3.1   Vytváříme novou sekci

Stránka pro vytvoření nové sekce i její pozdější editaci je rozdělena do dvou částí.

Na levé části stránky je formulář pro zadání např. jména sekce a editor pro vkládání a úpravu textu. V pravé části je souborový manažer, pomocí kterého můžete nahrávat soubory - fotografie, dokumenty - na virtuální prostor, který váš server (např. vasefirma.cz) nabízí a následně je lze pomocí editoru nalevo publikovat.

Projděme si jednotlivé části stránky. Na levé straně se nachází formulář pro zadání parametrů nové sekce a editor pro úpravu textu a obsahu dané sekce.

 • Jméno - první položka ve formuláři určuje, pod jakým názvem bude sekce vedena.

Expertní nastavení lze zobrazit rozkliknutím znamínka plus (můžete ponechat nevyplněné)

 • Administrátoři - určuje, která uživatelská skupina bude mít právo editovat tuto sekci. Z rolovátka můžete vybrat více skupin klávesou CTR a označením skupiny myší. Standardně je tato funkce nastavena na Administrátory.
 • Návštěvníci - určuje, která skupina si bude moci prohlížet tuto sekci na webu (komu se bude zobrazovat). Z rolovátka můžete vybrat více skupin klávesou CTR a označením skupin myší. Standardně je tato funkce nastavena na Návštěvníky (všichni návštěvníci stránek tuto sekci budou moci vidět).
 • Vyžaduje zabezpečené připojení - zaškrtnutím políčka bude stránka vyžadovat zabezpečené připojení.
 • Titulek - opatření pro SEO (optimalizace pro vyhledávače). Stránce můžete přidělit odlišný titulek (příkaz ve zdrojovém kódu HTML) než je název sekce.
 • Klíčová slova - můžete vyplnit klíčová slova, která souvisejí s touto sekcí. Více slov oddělujte mezerou (např.: kuchyň, nadobí, příbory).

Pro založení nové sekce nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit pod editorem nebo na symbol diskety v horní části editoru!e na svém řádku.

3.2   Editor

Vytvořenou sekci v Editaci obsahu můžete libovolně upravovat kliknutím na tlačítko Editovat. Každá sekce má své vlastní tlačítko na svém řádku. Sekci můžete také smazat, v tom případě zvolte tlačítko vedle se zněním Smazat.

Po kliknutí na Editovat můžete měnit obsah dané sekce (stránky), kterou jste vytvořili. Objeví se prakticky stejná stránka jako při zakládání sekce. Na levé straně naleznete formulář definující parametry sekce jako je její název (více o formuláři v textu o vytváření sekce) a prostřednictvím něho můžete vložené údaje měnit.

Na pravé straně najdete také Souborový manažer pro nahrávání souborů a dokumentů a také volbu Rozšíření, kterou použijete například pro vytváření článků.

Nyní se budeme věnovat ale levému dolnímu prostoru, kde se nachází Editor s nadpisem Obsah.

3.2.1   Editor pro vytváření obsahu

Díky editoru můžete vytvářet a měnit stránky, aniž byste museli mít programátorské a technické znalosti. Je velmi podobný známým editorům typu MS Word. Funguje na princpi WYSIWYG (What You See Is What You Get) - stránka v editoru vypadá stejně, jako bude vypadat poté na webu.

Abyste editor viděli a mohli jej používat, je nutné mít zapnutou funkci Textový editor v Osobním profilu. V opačném případě uvidíte místo editoru zdrojový kód stránky v HTML jazyce. I když máte Editor zapnutý, nejste ochuzeni o volbu zobrazit si stránku v HTML a upravovat ji přímo v kódu, k tomu slouží funkce "HTML" v editoru.

Pro provedení jakýchkoli změn v editoru nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit pod editorem nebo na symbol disketky v horní části editoru!

Do editoru můžete psát texty, formátovat je, vkládat tabulky, obrázky apod. Editor je v češtině, když podržíte kurzor myši nad určitou funkcí, zobrazí se vám popisek, co funkce znamená.

3.2.2   Funkce v editoru

Vybíráme nejdůležitější funkce editoru:

3.3   Souborový manažer

Souborový manažer se nachází u každé sekce při její editaci nebo jejím vytváření. Jde vlastně o "zrcadlo" vašeho virtuálního prostoru, na kterém se nachází web. Jde o alternativní a pohodlnou pomůcku a alternativu klasickým FTP klientům, které slouží k nahrávání souborů na internet.

Přes Souborový manažer můžete na tento virtuální prostor nahrávat soubory, fotky a další data. Následně je pak můžete ve vedlejším editoru publikovat v dané sekci.

Před tím, než začnete pracovat se Souborovým manažerem, uložte si rozpracovanou práci v editoru. Při práci v Souborovém manažeru se stránka znovu načte a neuložené změny v editoru budou ztraceny.

V souborovém manažeru můžete nahrávat soubory buď do předem daného adresáře (složky), který vám byl přidělen při vytvoření uživatelského účtu, nebo je tato možnost neomezená a můžete zakládat vícero adresářů i do nich nahrávat data.

3.3.1   Vytvořit adresář

Pokud chcete vytvořit nový adresář, do kterého pak budete chtít nahrávat soubory, je nutné ho pojmenovat. Vepište název do políčka Vytvoř adresář a klikněte vedle na tlačítko Uložit. Vytvořený adresář se objeví níže, kliknutím na něj se do něj přesunete a můžete nahrávat soubory.

Doporučujeme pojmenovávat adresář jedním slovem a bez háčků a čárek.

3.3.2   Nahrát soubor

Pokud už máte vytvořený adresář a chcete do něj nahrát soubory, klikněte nejrpve na odkaz tohoto adresáře, čímž se do něj přesunete.

Pak klikněte na tlačítko Procházet soubory a objeví se nabídka souborů na pevném disku vašeho počítače. Vyberte požadovaný soubor. Můžete jich také vybrat více, po vybrání se objeví jejich seznam. Kliknutím na červenou značku je můžete z výběru ještě odebrat (Objeví se také věta: Zkontrolujte vybrané soubory a začněte upload).

Jste-li s jejich výběrem souborů spokojeni, klikněte na tlačítko Uložit, které je v řádku s políčkem Nahraj soubor. Soubory se nahrají na server. Máte-li nainstalovaný flash, můžete průběh nahrávání sledovat na grafice.

Objemnější soubory trvá nahrát déle a vše závisí na rychlosti a parametry vašeho připojení, velké soubory doporučujeme nahrávat přes FTP programy.

Pokud soubory byly nahrány, objeví se v horní části obrazovky hláška Soubory byly úspěšně nahrány a objeví se ve výpisu v dolní části vpravo.

Každý soubor v tomto výpisu má na svém řádku tlačítka, pokud si jej přejete smazat, klikněte na tlačítko Smazat.

3.3.3   Publikace souborů na webu

Po nahrátí se soubory zobrazují ve výpisu pod souborovým manažerem.

Pokud se jedná o soubory jako jsou například dokumenty (.DOC, .PDF) a další, můžete je na webu (v dané sekci v jejíž editaci se právě nacházíte) publikovat dvojím způsobem.

Vždy je nutné v editoru vytvořit odkaz na daný soubor.

 • Jednoduché řešení: Kliknete kurzorem myši do editoru kam chcete umístit obrázek a pak kliknete na tlačítko Vlož odkaz, které leží na řádku u požadovaného souboru pod Souborovým manažerem. Po kliknutí na tlačítko se v editoru objeví odkaz na tento soubor.
 • Složitější řešení: Text v editoru, který chcete aby sloužil jako odkaz na soubor, označíte potažením kurzoru myši, a pak kliknete pravým tlačítkem na odkaz souboru pod Souborovým manažerem a z nabídky vyberete Kopírovat adresu odkazu. V editoru pak kliknete na symbol sponky (Vložit/upravit odkaz) a do formulářového políčka URL vložíte uloženou cílovou adresu souboru. Označený text v editoru pak bude sloužit jako odkaz na daný soubor.

3.3.4   Fotografie

Stejně jako nahrávání souborů (viz výše), probíhá i nahrávání fotografií (soubory s koncovkou .jpg, .gif, .png). Způsob jejich publikace na webu se ale trochu liší.

 • Pokud nahráváte fotografii, systém to automaticky pozná a pod Souborovým manažerem vám nabídne v řádku dané fotky tlačítko Vlož obrázek. Klikněte kurzorem myši do editoru kde chcete mít fotku a klikněte na tlačítko Vlož obrázek.
 • Klikněte pravým tlačítkem na název fotky pod Souborovým manažerem a zvolte Kopírovat adresu odkazu. V editoru pak zvolte symbol Vložit/upravit obrázek a do formulářového políčka URL obrázku vložte cílovou adresu obrázku. Můžete zde určit i zarovnání obrázku.
 • Klikněte kurzorem myši do editoru kam si přeje vložit odkaz na obrázek a klikněte na tlačítko Vložit odkaz na řádku dané fotografie pod Souborovým manažerem.

3.3.5   Fotogalerie

Díky redakčnímu systému můžete vytvářet snadno fotogalerie, tedy malé náhledy, kdy se po kliknutí zobrazí fotka ve vyšším rozlišení.

Abyste vytvořili z fotky náhled, je nutné před nahrátím fotky v Souborovém manažeru zaškrtnout políčko Vytvářet náhledy. Tlačítko Vlož obrázek pak bude tučné a pokud na něj kliknete a budete takto v editoru fotku publikovat, na webu se zobrazí malý náhled a po rozkliknutí se bude zobrazovat velká fotka.

3.4   Rozšíření

Sekci lze přidělit některé rozšíření, dát jí další funkční využití.

Nejdůležitějším rozšířením je funkce tvorby článků.

Dalšími rozšířeními jsou Mapa webu a Prohlášení o přístupnosti webu.

3.4.1   Články

Abyste mohli publikovat články, je nutné aktivovat tento rozšiřující modul v některé vytvořené sekci.

V redakčním systému zvolte Editaci obsahu, vyberte již založenou sekci ve které chcete publikovat články a klikněte na tlačítko Editovat. Na následující stránce naleznete v pravé horní části Rozšíření, vyberte z rolovátka Články a klikněte na tlačítko Aktivovat.

Stejně můžete rozšíření Články z dané sekce odebrat, pokud pak kliknete na tlačítko Deaktivovat na stejném místě.

3.4.1.1   Editace článků

Po aktivaci článků v dané sekci se zobrazí v horní části redakčního systému nové menu (Editace sekce, Editace článků, Editace rubrik).

V Editaci článků vidíte seznam vytvořených článků. Můžete zde vytvořit nový článek kliknutím na odkaz Nový článek. Po tomto se objeví formulář, ve kterém můžete zadat údaje pro nový článek:

 • Jméno - do políčka zadejte název článku.
 • Expertní nastavení, URL adresa - můžete zadat slova dělená pomlčkami, ze kterých se bude skládat adresa článku (např. adresa-článku). Lze nechat nevyplněno.
 • Autor - vepište jméno autora, obvykle předvyplněno jméno vyplněné v Osobním profilu.
 • Rubriky - lze vybrat rubriky, do kterých článek bude patřit. Je nutné před tím nějakou rubriku založit.
 • Publikovat - zaškrtnutím určíte, zda je článek připraven k publikaci, nebo zda se na webu zatím neobjeví.
 • Publikováno, Publikováno do - určuje, kdy má být článek publikován a případně v jakém termínu má být stažen. Můžete článek připravit k publikaci v libovolném termínu v budoucnu. Pokud necháte nevyplněné (termín publikace je stávající a čas publikace do je stejný jako termín publikace) článek vyjde ihned bez omezení.
 • Editor, obsah - v tomto editoru můžete vytvářet obsah článku úplně stejně jako v klasické sekci i s využitím Souborového manažeru.

Změny nezapomeňte uložit po kliknutí na tlačítko Uložit!

Článek můžete po uložení samozřejmě změnit, když v Editaci článků zvolíte tlačítko Editovat na řádku požadovaného článku.

3.4.1.2   Perex článku

Vzhledem k tomu, že text článků bývá často poměrně dlouhý, byl by jejich výpis na jedné stránce neúměrný. Proto můžete použít funkci perexu, který článek rozdělí - v sekci ve které je použito rozšíření Články a je v ní výpis víceročlánků, se pak bude zobrazovat pouze klikatelný nadpis, první odstavec článku (perex) a pod tím budou již další články.

Stejný systém používají běžné zpravodajské servery.

Abyste perex mohli použít, je nutné v editoru využít funkci s přeškrtnutou šipkou (Vložit pevnou mezeru). To co bude nad dělící čárou, se stane perexem, zbývající text uvidí čtenáři po rozkliknutí.

3.4.1.3   Editace rubrik

Článek můžete zařadit do rubrik (viz výše). Novou rubriku můžete založit po kliknutí na odkaz Editace rubrik a Nová rubrika.

3.4.2   Mapa webu

Mapa webu je jedním z možných rozšíření, přehledně znázorňuje strukturu sekcí na webu.

3.4.3   Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti je jedním z možných rozšíření sekce. Popisuje některé technické aspekty webu.

4.0   Editace menu

Každý web má navigační menu s odkazy na další stránky.

Právě v této sekci redakčního systému můžete přiřazovat jednotlivým menu na webu odkazy (položky) na další rubriky (sekce) stránek.

Zpravidla má každý web alespoň hlavní menu a patičku - můžete tak do nich přidat odkazy na sekce vytvořené v Editaci obsahu.

V této sekci Editace menu můžete položky menu také libovolně řadit nebo je přejmenovat.

4.1   Přidání nové položky do menu

Jak přidáte do menu na webu odkaz (položku) na další stránky?

V Editaci menu vyberte jaké menu chcete upravovat (každé menu má své jméno a je-li jich k dispozici více, jsou seřazeny pod sebou) a zvolte odkaz Nová položka menu.

Pozor: chcete-li do menu přidat odkaz na stránku nacházející se na vašem webu, musí být tato sekce již vytvořena v Editaci obsahu!

Po kliknutí na odkaz Nová položka menu se objeví třířádkový formulář:

 • Titulek - jméno, pod kterým se bude odkaz zobrazovat v daném menu. Toto jméno odkazu v menu může být rozdílné od toho, jak máte nazvanou sekci v Editaci obsahu.
 • Sekce - chcete-li zvolit odkaz na stránku v rámci vašeho webu, musí být tato stránka již vytvořena v Editaci obsahu. Pokud je již vytvořená, vyberte ji z nabídnutého rolovátka.
 • Adresa - vyplňte, pokud chcete, aby se v menu nacházel odkaz na externí stránky, třeba Seznam.cz. V tom případě ve formuláři zvolte v řádku Sekce Externí odkaz a ve formulářovém řádku Adresa vepište internetovou adresu stránky, na kterou má být z menu odkázáno (například http://www.seznam.cz).

Všechny změny nezapomeňte uložit kliknutím na tlačítko Uložit!

4.2   Menu na webu může být víceúrovňové

Na webu je možné (pokud to bylo při tvorbě stránek vyžadováno) tvořit víceúrovňová menu, položka menu tedy může mít další podrubriky, například:

 • Služby
 • o Nabídka + Ceny
 • Kontakt

Podrubriku můžete u již vytvořené položky menu vytvořit díky odkazu Vytvořit položku podmenu. Stejně jako u vytváření nové položky menu se objeví třířádkový formulář a můžete postupovat stejně, jak je popsáno výše.

Všechny změny nezapomeňte uložit kliknutím na tlačítko Uložit!

4.3   Položky menu lze přejmenovat nebo smazat

U vytvořených položek menu můžete kdykoli měnit údaje pomocí tlačítka Editovat, které má každá položka na svém vlastním řádku. Po kliknutí na tlačítko Editovat se objeví formulář:

 • Titulek - je název odkazu, pod kterým se položka zobrazuje v menu. Můžete ji zde přejmenovat (vepsat nový název).
 • Sekce - definuje, na jakou sekci stránek daná položka odkazuje v menu. Opět lze odkazovanou sekci změnit a z rolovátka vybrat jinou sekci nebo zvolit externí odkaz (odkaz na cizí web). Připomeňme, že můžete položku menu spojit se sekcí stránky, která již byla vytvořena v Editaci obsahu.

Pokud si zobrazíte Expertní nastavení, objeví se další položky formuláře:

 • Adresa - automaticky se přidělí podle názvu, lze změnit.
 • Přístupová klávesa - můžete zvolit klávesu, po jejímž stištění se uživatelé dostanou do dané sekce.

Položky ve formuláři Expertního nastavení můžete nechat nevyplněné.

Všechny změny nezapomeňte uložit kliknutím na tlačítko Uložit!

4.4   Jak změnit pořadí položek v menu?

Nelíbí se vám, jak máte seřazeny jednotlivé položky menu na webu? V Editace menu v redakčním systému využijte šipičky na levé straně. Díky nim můžete posouvat jednotlivé položky nahoru i dolů, a tak měnit jejich pořadí.

Změny se dějí v reálném čase i na webu, není proto třeba tuto změnu zvlášť potvrzovat a ukládat. Když se podíváte na web a stránku si obnovíte, uvidíte jak jste změnili pořadí položek.

5.0   Osobní profil

V sekci redakčního systému Osobní profil lze editovat údaje náležící k právě používanému osobnímu účtu.

V podsekci Změna hesla lze změnit heslo k používanému účtu.

V sekci Osobní profil můžete měnit své křestní jméno a příjmení, e-mail, nastavení zobrazování textového editoru a posílání infotextu.

Je zde také uvedeno uživatelské jméno a uživatelská skupina, do které jako uživatel spadáte. Tyto hodnoty, vytvořené v sekci Uživatelé, nejdou měnit.

5.1   Změna hesla

Změnu hesla k používanému uživatelskému účtu můžte provést v sekci Osobní profil. V této sekci se nachází podsekce Změna hesla.

V této sekci naleznete tři kolonky. Do první vložte staré, právě používané heslo. Do dalších dvou vložte nové heslo, které si přejete nadále používat.

Heslo zadáváte do dvou kolonek, aby systém ověřil, že jste se při zadávání nedopustili překlepu.

Veškeré změny nezapomeňte uložit! Stiskněte tlačítko Uložit!

Po změně hesla se budete muset nově přihlásit pod novým heslem.

5.2   Křestní jméno a přijímení

Vyplněné údaje v kolonkách křestní jméno a příjmení mají informativní funkci a objevují se v redakčním systému v horní části obrazovky. Na webu se vyplněné jméno standardně zobrazuje u autora článků.

5.3   E-mail

Přesvědčte se, že v této kolonce je veden e-mail ve správném tvaru, a že k němu máte přístup. Na tento e-mail systém zašle nové heslo, pokud jej zapomenete!

5.4   Textový editor

Textový editor slouží ke snadné úpravě obsahu v sekci Editace obsahu. Nechte tuto volbu zaškrtnutou, pokud nejste odborníci a nechcete obsah upravovat přímo v HTML jazyce.

Textový editor funguje na principu WYSIWYG - What You See Is What You Get (co vidíte, to dostanete). Vypadá a funguje stejně jako známý program MS Word. Významně vám tedy ulehčí úpravu stránek, nepotřebujete totiž znalost programovacího jazyka.

5.5   Infotext

Zaškrtnutím této volby zajistíte, že uživatel bude moci přijímat zprávy na svůj uvedený e-mail.

Veškeré změny nezapomeňte uložit! Stiskněte tlačítko Uložit!

6.0   Uživatelé

V sekci redakčního systému Uživatelé máte možnost sledovat výpis registrovaných uživatelských účtů a editovat některé jejich údaje.

Můžete zde přidat nového uživatele redakčního systému, případně spravovat uživatelské skupiny.

V sekci Uživatelé vidíte seznam zaregistrovaných uživatelů. Jejich výpis si můžete seřadit podle uživatelského jména, e-mailu, křestního jména, příjmení, data posledního přihlášení nebo IP adresy.

Pokud máte administrátorská práva, můžete uživatele editovat nebo smazat.

6.1   Nový uživatel

V této sekci redakčního systému můžete vytvořit nového uživatele redakčního systému. Po kliknutí na odkaz Nový uživatel v sekci Uživatelé se objeví devítiřádkový formulář, díky kterému můžete vytvořit nový uživatelský účet:

 • Uživatelské jméno - napište jméno, pod kterým se bude daný uživatel přihlašovat do systému. Heslo se mu vygeneruje automaticky a lze později změnit. Uživatelské jméno je trvalé, změnit nelze.
 • Křestní jméno - zvolte jméno uživatele. Bude se zobrazovat v redakčním systému a také na webu u článků, jichž bude autorem.
 • Příjmení - zvolte jméno uživatele. Bude se zobrazovat v redakčním systému a také na webu u článků, jichž bude autorem.
 • E-mail - napište e-mail, který bude spojen s daným uživatelským účtem. Je důležitý například při ztrátě hesla.
 • Textový editor - zaškrtněte tuto volbu, pokud se má zobrazovat editor pro správu obsahu v Editaci obsahu - doporučujeme!
 • Infotext - zaškrtněte, pokud chcete, aby uživatel dostával infotext.
 • Uživatelské skupiny - uživateli zde můžete přiřadit vlastní uživatelskou skupinu a tím mu vymezit jeho práva. Pokud chcete v nabídce vybrat více skupin, podržte klávesu CTRL.
 • FTP adresář - můžete zvolit vlastní adresář, do kterého uživatel bude nahrávat soubory.
 • Odeslat registrační data na e-mail - zaškrtněte, pokud se mají právě vytvářené registrační údaje včetně automaticky vygenerovaného hesla zaslat na uživatelům e-mail (zadaný výše) - doporučujeme!

Vytvoření nového uživatele nezapomeňte potvrdit tlačítkem Uložit!

6.2   Uložené údaje si poznamenejte

Na další stránce po uložení se pak objeví rekapitulace zadaných údajů včetně vygenerovaného hesla, které můžete poté změnit na zapamatovatelnější.

Údaje doporučujeme opsat nebo zkopírovat a archivovat, zvlášť pokud jste ve formuláři nezaškrtli položku Odeslat registrační data na e-mail. Pokud heslo přesto ztratíte ale budete znát uživatelské jméno a e-mail k uživatelskému účtu, můžete si nechat poslat nové.

Po vytvoření uživatelského účtu už vám nebo uživateli nic nebrání se díky novým údajům (uživatelské jméno a heslo) přihlásit do redakčního systému.

6.3   Uživatelské skupiny

6.4   Smazat uživatele

V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko Smazat. Objeví se vyskakovací okno, kde tuto volbu potvrdíte a daný uživatel bude smazán - již se nebude moc přihlásit do redakčního systému a spravovat obsah webu.

6.5   Editace uživatele

Po kliknutí na tlačítko Editovat u konkrétního uživatele v seznamu uživatelů, objeví se formulář - první kolonky jsou stejné jako v Osobním profilu. U uživatele můžete editovat křestní jméno, příjmení, e-mail, textový editor, infotext.

Na rozdíl od Osobního profilu můžete v této sekci editovat také kolonky uživatelské jméno, uživatelské skupiny a FTP adresář.

 • Uživatelské jméno - spolu s heslem slouží k přihlášení do redakčního systému.
 • Uživatelské skupiny - uživatele zde můžete přiřadit k vytvořeným uživatelským skupinám. Uživateská skupina definuje práva každého uživatele. Uživatel může být najednou ve více uživatelských skupinách. Více skupin vyberete v rolovacím menu pomocí tlačítka myši a podržením klávesy CTRL - tak vyberete najednou více skupin.
 • FTP adresář - je-li k dispozici, můžete danému uživateli přiřadit vlastní adresář, do kterého bude moci nahrávat v redakčním systému soubory (obrázky, dokumenty, apod.).

Veškeré změny nezapomeňte uložit! Stiskněte tlačítko Uložit!

7.0   Odhlásit se

Odhlásit se je další a poslední položkou v horizontálním menu redakčního systému.

Umožní vám rychlé odhlášení ze systému. Každý další příchozí k počítači pak bude muset zadat přihlašovací údaje, pokud se bude chtít znovu dostat do systému.

Bezpečnostní volbu Odhlásit se doporučujeme používat zejména na místech, kde hrozí, že Váš počítač mohou použít i další lidé (internetové kavárny apod.) a v případě, že od počítače odcházíte a neplánujete pokračovat v činnosti v redakčním systému.

8.0   Často kladené dotazy

Hledáte rychlou odpověď ne jednoduchou otázku a nechce se vám prohledávat detailní informace v sekci Sekce a funkce?

8.1   Jak a kde se mám přihlásit do systému?

Přihlašovací stránka do redakčního systému se nachází obvykle na adrese www.vasestranky.cz/admin. Místo vasestranky.cz doplňte adresu vašeho webu. Pro přihlášení potřebujete znát uživatelské jméno a heslo, které jsme vám sdělili při předání webu.

Více: Přihlášení do systému

8.2   Ztratil(a) jsem heslo, co mám dělat?

Na přihlašovací stránce (viz výše) zvolte odkaz Zapomněli jste heslo, který najdete těsně pod přihlašovacím formulářem. Na další stránce je nutné vyplnit uživatelské jméno a e-mail, který mu náleží. Na e-mail přijde nové heslo.

Více: Přihlášení do systému

8.3   Jak si můžu staré heslo změnit na nové?

V redakčním systému zvolte v horním menu Osobní profil a dále Změna hesla. Zadat musíte původní heslo a dvakrát heslo nové. Pak se můžete přihlásit pod novým heslem.

Více: Změna hesla

8.4   Jak můžu vytvořit kolegovi/kolegyni vytvořit účet s přístupy do redakčního systému?

V redakčním systému přejděte do sekce Uživatelé, v horním menu se obejví položka Nový uživatel. Po kliknutí se objeví formulář, do kterého můžete vyplnit údaje nového uživatele.

Více: Nový uživatel

8.5   Jak mohu vytvořit sekci na webu a zveřejnit ji?

Novou sekci založte v Editaci obsahu. Pak se přesuňte do Editace menu a zvolte odkaz Nová položka menu. Zvolte titulek (jak bude znít odkaz v menu na danou sekci) a z rolovátka vyberte založenou sekci, na kterou budete z menu odkazovat.

Více: Editace obsahu, Editace menu

8.6   Jak mohu ovlivnit pořadí sekcí v menu?

Přesuňte se do Editace menu, kde vidíte založené položky menu. Pořadí sekcí (respektive odkazů na ně) můžete měnit pomocí šipiček po levé straně.

Více: Editace menu

8.7   Jak mám nahrát soubory na web?

V Editaci obsahu klikněte na tlačítko Editovat u jakékoli sekce. Na pravé straně vás vždy bude provázet Souborový manažer. Přes tlačítko Procházet soubory na řádku Nahraj soubor můžete vybrat soubor na počíatči, který chcete nahrát.

Více: Souborový manažer

8.8   Jak můžu zveřejnit soubory (např. dokumenty) na webu?

Nahrané soubory přes Souborový manažer (viz výše) se zobrazují ve výpisu pod souborovým manažerem. Klepněte kurzorem myši do editoru kam chcete umístit odkaz na daný soubor a klikněte na tlačítko Vlož odkaz na řádku daného souboru.

Více: Souborový manažer

8.9   Jak mám nahrát a zveřejnit fotky?

Souborový manažer u nahraných fotek automaticky pozná, že se jedná o fotografie. Ve výpisu pod SOuborovým manažerem se u fotky objeví tlačítko Vlož obrázek. Klikněte kurzorem myši do editoru, kam si přejete obrázek vložit a klikněte na tlačítko Vlož obrázek.

Více: Souborový manažer

8.10   Chci aby na webu byly malé náhledy fotek a po rozkliknutí aby se objevila větší fotka. Jak to mám udělat?

Před nahrátím obrázku zaškrtněte v Souborovém manažeru políčko Vytvářet náhledy. Pod Souborovým manažerem se pak u takové fotky zobrazí tlačítko Vlož obrázek, narozdíl od normálních fotek ale v tučném provedení. Klikněte kurzorem myši do editoru, kam si přejete obrázek vložit a klikněte na tlačítko Vlož obrázek.

Více: Souborový manažer

8.11   Chci na webu psát články a vhodně je řadit. Jak na to?

Při editaci sekce v Editaci obsahu je nutné aktivovat rozšíření Články z rolovátka vpravo nahoře. V dané sekci pak bude prostor pro článku, v editaci se zobrazí v horní části obrazovky nové menu. Můžete zde vytvořit nový článek kliknutím na odkaz Nový článek.

Více: Články

8.12   Nemůžu se přihlásit.

Zkontrolujte, že na správné přihlašovací stránce do redakčního systému na vašem webu vyplňujete správné údaje (jméno a heslo). Pozor, zda nemáte na klávecnici zapnutý CAPSLOCK a nepíšete heslo místo malými velkými písmeny. Pokud znáte své uživatelské heslo a e-mail, můžete si poslat nové heslo do systému.

8.13   Nezobrazuje se mi editor.

Ujistěte se, že zobrazení editoru máte povoleno v Osobním profilu. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás nebo použijte jiný prohlížeč (Internet Explorer, Firefox).

8.14   Nevidím, jak se nahrávají soubory v Souborovém manažeru, nebo mi nejdou nahrát.

Ke sledování stavu nahrávání souborů je nutné mít na počítači nainstalovaný flash. Rychlost nahrávání souborů závisí na kvalitě a rychlosti internetového připojení. Objemné soubory se nemusí v pořádku nahrát a upload bude přerušen. Pro větší soubory je vhodnější použít FTP klienta.

8.15   Zkopíroval(a) jsem do editoru text, ale ten se zobrazuje "divně" (jinak než ostatní text na stránce).

Zkopírovaný text například z programu MS Word si s sebou nese formátování z tohoto regionu a stejně jako ve Wordu se zobrazí i v editoru redakčního systému, což nemusí korespondovat se styly na vašem webu. Doporučujeme proto text nejdříve zkopírovat do nějakého editoru, kde se formátování ztratí (ve Windows například Poznámkový blok nebo WordPad) a z něj ho zkopírovat do editoru redakčního systému.