Fyzika

Projekt-VIII. B

20.5.2021 08:41:57 | Lenka Pavlíková

Dne 17.5. se třída 8.B zúčastnila projektového vyučování, pořádaného NTM Praha, s tématem Energie. Žákům byly předvedeny funkční modely spalovacího motoru a parního stroje. Zopakovali si, jak pracuje dvoudobý a čtyřdobý spalovací motor. Rozšířili si znalosti o čase, jeho jednotkách a měření slunečními a mechanickými hodinami. Seznámili se s geodetickým měřením a tvorbou mapy.

 


 

 

 

Celý článek

Astronomická olympiáda

13.1.2020 12:28:03 | Adriana Vacíková

Astronomická olympiáda

Celý článek

Využití lomu světla v praxi

3.1.2019 10:41:24 | Lenka Pavlíková

Žáci 8.ročníku si připravili referáty o využití lomu světla v praxi, pomocí kterých si rozšířili učivo. Svoje práce v hodinách prezentovali.

Celý článek

Přeměna energií na energii elektrickou v elektrárnách

3.1.2019 10:37:54 | Lenka Pavlíková

Žáci 9. ročníku si připravili referáty zaměřené na přeměnu energií na energie elektrickou v elektrárnách, rozšířili si svoje znalosti a zhodnotili výhody a nevýhody jednotlivých elektráren. Svoje referáty v hodinách prezentovali.

Celý článek

Využití odrazu světla v praxi

3.1.2019 10:35:13 | Lenka Pavlíková

Žáci 8.ročníku si připravili referáty, pomocí kterých si rozšířili učivo o využití odrazu světla v praxi. Práce v hodinách prezentovali.

Celý článek

Školní kolo Astronomické olympiády

3.1.2019 10:33:20 | Lenka Pavlíková

Dne 14. 11. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo Astronomické olympiády .

Zúčastnilo se ho 20 žáků 8. a 9. tříd. Do krajského kola postupují 3 žáci.

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Adriana Vacíková

Celý článek

8. r.- Světový den vody

16.4.2018 10:28:13 | Lenka Pavlíková

22. březen Světový den vody

Žáci 8. tříd si připomněli tento den projektem - Voda základ života. Samostatně vytvořili zajímavé práce, které v hodinách prezentovali. Projekt byl velice poučný.

 

Celý článek

Referáty 9. r.-fyzika

16.4.2018 10:13:11 | Lenka Pavlíková

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Žáci 9. ročníku si připravili projekt zaměřený na obnovitelné zdroje energií. Svoje referáty v hodinách prezentovali. Práce byly zajímavé a poučné.

Celý článek

Astronomická olympiáda

20.11.2017 09:26:23 | Lenka Pavlíková

 

Dne 10. 11. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Astronomické olympiády .

Zúčastnilo se ho 9 žáků z 9.C, 9.A a 8.B.

Kateřina Marešová z 9.C postupuje do krajského kola.

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

 

Mgr. Adriana Vacíková

 

Celý článek

Zdroje energie

24.4.2017 14:08:03 | Adriana Vacíková

.

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

 

Žáci 9. ročníku si připravili projekt zaměřený na zdroje energie, rozlišili obnovitelné a neobnovitelné zdroje energií. Svoje referáty v hodinách prezentovali. Práce byly zajímavé a poučné.

Zde vložte text článku

Celý článek

Světový den vody

18.4.2017 08:46:27 | Adriana Vacíková

22. březen Světový den vody

Celý článek

Elektrické vlastnosti látek

19.12.2016 10:17:05 | Adriana Vacíková

Žáci 9. B a 9.C si připravili referáty, pomocí kterých si rozšířili učivo o elektrických vlastnostech látek a o fyzicích zabývajících se danou problematiku. Práce byly zajímavé a poučné.

Celý článek
TOPlist