I.stupeň

4. ABCD Etiketa a školní řád

18.2.2018 17:22:45 | Hana Řezníčková

Máme za sebou zajímavý a poučný výchovný program, kde jsme si vysvětlili, co je Etiketa.

Formou dramatizace jsme se všichni zapojili díky rolím do toho programu. Osvojili jsme si základní pravidla slušného chování a dodržování pravidel školního řádu. Jeden žák z každé třídy se na určitou dobu stal "správcem pozdravu", protože jak je psáno na odznaku tohoto správce - Je normální zdravit paní učitelku a pana učitele!

;-)

Zpět Tisk
TOPlist