Matematika

Matematická olympiáda

14.2.2019 21:59:20 | Jitka Říhová

Matematická olympiáda 2018 -2019

 

Celý článek

Matematické soutěže ve školním roce 2016/17

29.6.2017 12:51:24 | Jaroslava Šašková

Matematická olympiáda – okr. kolo

5. ročník – 7. – 11. místo  Klára Boboková,  Adéla Starostová

7. ročník – 10. – 12. místo Vojtěch Mareš - úspěšný řešitel

8. ročník -  4. – 6. místo Václav Znamenáček – úspěšný řešitel

9. ročník 7. – 11. místo    Eliška Hřebíčková – úspěšný řešitel

Dále školu reprezentovali:

5. ročník - Sarah Nicole Bohatsch, Klára Seidlová, Matěj Šíma

7. ročník – Matěj Václavík, Jakub Pikal

Matematický Klokan - vítězové kategorií na naší škole

Cvrček  - Štěpán Jahoda

Klokánek – Sarah Nicole Bohatsch

Benjamín – Josef Mareš

Kadet – Daniel Czafík

Soutěže se zúčastnilo na naší škole 590 žáků.

Pangea -  vítězové kategorií na naší škole

4. ročník – Jakub Merta

5. ročník – Klára Boboková

6. ročník – Kamila Steinová    7. ve Středočeském kraji

7. ročník – Filip Brian Plešek

8. ročník – Harsama Wannous    8. ve Středočeském kraji

9. ročník – Pavel Souček

Soutěže se zúčastnilo na naší škole 330 žáků.

Pythagoriáda – okresní kolo

5. ročník 10. - 11. Lucie Kavalová, Adéla Starostová, Sarah Nicole Bohatsch

8. ročník – 2. - 5. místo Václav Znamenáček

 

Ve školním kole soutěžilo 138 žáků.

Celý článek

Domácí příprava

25.10.2016 09:13:51 | Jaroslava Šašková

Domácí příprava – Matematika

Cílem domácí přípravy je:

- navázat na školní vzdělávání

- procvičit a zopakovat si učivo

- ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat

Pro domácí přípravu žáků doporučujeme pracovní sešity a učebnice, které žáci používají ve škole.

Pro procvičování učiva zábavnou formou nabízíme různé testy na internetu.

Po vyplnění testu je žákům okamžitě k dispozici vyhodnocení.

Test mohou libovolně opakovat, vždy je zadání jiné.

Využijte například těchto stránek:

www.naucsepocitat.cz

www.matika.in

www.pierot.biz.

www.nanic.cz/testy/matematika

www.e-matematika.cz/

Poslední odkaz je určen žákům 2. stupně, jinde najdete testy pro malé i velké školáky.

Celý článek

Matematická olympiáda

29.4.2016 13:18:32 | Jaroslava Šašková

Dne 5. dubna se 6 žáků zúčastnilo okresního kola matematické olympiády 6. až 8. ročníků.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

6. ročník - Jana Herdinová, Vojtěch Mareš, Anna Marešová, Brian Filip Plešek

7. ročník - Patricie Fuxová, Václav Znamenáček

8. ročník - neměli jsme žádného soutěžícího.

Nejlépe se umístili na 4. místě Václav Znamenáček a na 7. místě Jana Herdinová.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Celý článek

Matematický klokan

29.4.2016 13:08:43 | Jaroslava Šašková

Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která se koná každoročně v březnu. Žáci řeší zajímavé úlohy formou testu, kde si vybírají z pěti odpovědí.

Letos se na naší škole zúčastnilo 597 žáků. Zde jsou jména těch nejlepších.

Kategorie CVRČEK.

1. Štěpán Hroch 3.A

2. Rafael Jansa 3.C

3. David Businský 3.B

Kategorie KLOKÁNEK

1. Vojtěch Vacek 5.D

2. Hynek Havlíček 5.D

3. Vojtěch Dušánek 5.B

Kategorie BENJAMIN

1. Václav Znamenáček 7.A

2. Josef Mareš 6.B

3. Lukáš Říha 6.B

Kategorie KADET

1. Michal Matoušek 9.A

2.Adam Bouček 9.B

3. Katharina Victoria Telemannová 9.C

Celý článek

Pythagoriáda 5. ročníky

26.4.2016 12:30:22 | Jaroslava Šašková

8. března se konalo ve Vlašimi okresní kolo Pythagoriády žáků 5. ročníku.

Naši školu reprezentovalo 6 žáků. Všichni se stali úspěšnými řešiteli. Nejlepší byl

Ondřej Hrabě z 5.D, který skončil na 2.- 3. místě.

Další soutěžící:

Vojtěch Vacek - 6. - 8. místo

Vojtěch Blažek 9. - 12. místo

Petr Hedvik 9. - 12. místo

Jakub Švarc 9. - 12. místo

Kryštof Křížek 13. místo

Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Celý článek

Soutěž Pangea

26.4.2016 12:20:15 | Jaroslava Šašková

V týdnu od 15.2. 2016 se někteří žáci 4. až 9. ročníků zúčastnili matematické soutěže PANGEA.

Celkem soutěžilo 197 žáků. Nejlepší byli v jednotlivých kategoriích tito žáci:

4. ročníky - Marika Rýdlová

5. ročníky - Ondřej Hrabě

6. ročníky - Matěj Václavík

7. ročníky - Václav Znamenáček

8. ročníky - Michal Štěpánek

9. ročníky - Michal Matoušek

Nejlepších 50 řešitelů v každé kategorii postupuje do celostátního kola. To se nikomu z našich žáků nepodařilo. Tak snad příští rok.

Celý článek

Matematická olympiáda

9.2.2016 12:15:54 | Jaroslava Šašková

Dne 19. ledna 2016 se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky pátých a devátých ročníků.

Naši školu reprezentovalo 11 páťáků a jeden žák z 9.C.

V kategorii Z9 se na 8. místě umístil Filip Bubla.

V kategorii Z5 byl na 3. místě Ondřej Hrabě, na 6. místě Hynek Havlíček a Vojtěch Vacek. Jedenáctý byl Martin Svoboda, dvanáctý Josef Jára a šestnáctý Dominik Dvořák.

Všem účastníkum děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

Celý článek

Běh bankou

7.12.2015 09:27:40 | Jaroslava Šašková

Dne 13.11. se v Praze na Bankovní akademii konala soutěž Běh bankou.

Naši školu reprezentovaly dva týmy. Za 8. ročníky to byli žáci 8.C  Michal Štěpánek a Tadeáš Tulach. 9. ročníky zastupovala děvčata z 9.B Hana Smetanová a Andrea Lukášová.

Soutěžící odpovídali na otázky z bankovnictví, prokazovali své schopnosti vyhledat údaje na internetu.

Tým 9.B skočil na 11. místě, 8.C byla na 7.místě.

 

Celý článek

DUMY Matematika

17.9.2013 19:31:55 | Bohumil Bareš

Matematika - seznam DUMŮ

 

seznam-dumu-matematika.pdf

Jednotlivé výukové materiály jaou sdíleny mezi učiteli školy pomocí intranetu.

 

Matematika 7. třídy

1.-zlomek-pojem-m-7.r.ppt
2.-zlomky-na-ciselne-ose-m-7.r.ppt
3.-rozsirovani-zlomku-m-7.r.ppt
4.-kraceni-zlomku-m-7.r.ppt
5.-porovnavani-zlomku-m-7.r.ppt
6.-zlomky-desetinna-cisla-smisena-cisla-m-7.r.ppt
7.-scitani-zlomku-m-7.r.ppt
8.-scitani-smisenych-cisel-m-7.r.ppt
9.-odcitani-zlomku-m-7.r.ppt
10.-odcitani-smisenych-cisel-m-7.r.ppt
11.-nasobeni-zlomku-prirozenym-cisl-em-m-7.r.ppt
12.-nasobeni-zlomku-zlomkem-m-7.r.ppt
13.-deleni-zlomku-prirozenym-cisl-em-m-7.r.ppt
14.-deleni-zlomku-zlomkem-m-7.r.ppt
15.-slozeny-zlomek-m-7.r.ppt
16.-cela-cisla-pojem-m-7.r.ppt
17.-absolutni-hodnota-cisla-m-7.r.ppt
18.-porovnavani-celych-cisel-m-7.r.ppt
19.scitani-celych-cisel-m-7.r.ppt
20.-odcitani-celych-ciselm-7.r.ppt
21.-nasobeni-celych-ciselm-7.r.ppt
22.-deleni-celych-cisel-m-7.r.ppt
23.-zaporna-desetinna-cisla-m7.ppt
24.-zaporne-zlomky-m7.ppt
25.-racionalni-cisla-m7.ppt
26.-scitani-a-odcitani-desetinnych-cisel-m7.ppt
27.-scitani-a-odcitani-zlomku-m7.ppt
28.-nasobeni-desetinnych-cisel-m7.ppt
29.-nasobeni-zapornych-zlomku-m7.ppt
30.-deleni-desetinnych-cisel-m7.ppt
31.-deleni-zapornych-zlomku-m7.ppt
32.-slovni-ulohy-m7.ppt
33.-pomer-m7.ppt
34.-pocitani-s-pomery-m7.ppt
35.-prima-umernost-m7.ppt
36.-neprima-umernost-m7.ppt

Matematika 9. třída

1.-funkce-pojem.ppt
2.-grafy-funkci.ppt
3.-prima-umernost.ppt
4.-linearni-funkce-1.dil.ppt
5.-linearni-funkce-2.dil.ppt
6.-rovnice-linearni-funkce.ppt
7.-graficke-reseni-soustavy-rovnic.ppt
8.-kvadraticka-funkce.ppt
9.-neprima-umernost.ppt
10.-funkce-sinus.ppt
11.-funkce-kosinus-tangens-kotangens.ppt
12.-grafy-goniometrickych-funkcii.ppt
13.-vypocty-v-pravouhlem-trojuhelniku.ppt
14.-goniometricke-funkce-v-praxi.ppt

1.-rovnice-rovna-0-m9.ppt
2.-nerovnice-ruzna-od-0-m9.ppt
3.-lomeny-vyraz-m9.ppt
4.-kraceni-lomenych-vyrazu-m9.ppt
5.-rozsirovani-lomenych-vyrazu-m9.ppt
6.-scitani-lomenych-vyrazu-m9.ppt
7.-odcitani-lomenych-vyrazu-m9.ppt
8.-nasobeni-lomenych-vyrazu-m9.ppt
9.-deleni-lomenych-vyrazu-m9.ppt
10.-opakovani-lomenych-vyrazu-m9.ppt
11.-rovnice-o-1-nezname-m9.ppt
12.-rovnice-o-2-neznamych-m9.ppt
13.-soustava-2-rovnic-uvod-m9.ppt
14.-sostava-2-rovnic-dosazovaci-metoda-m9.ppt
15.-sostava-2-rovnic-scitaci-metoda-m9.ppt
16.-slovni-ulohy-1-rovnici-m9.ppt
17.-slovni-ulohy-smesi-m9.ppt
18.-slovni-ulohy-procenta-m9.ppt
19.-slovni-ulohy-spolecna-prace-m9.ppt
20.-slovni-ulohy-pohyb-opacnym-smerem-m9.ppt
21.-slovni-ulohy-pohyb-stejnym-smerem-m9.ppt
22.-rrovnice-s-neznamou-ve-jmenovateli-m9.ppt

 

 

 

 

Celý článek

Běh bankou

19.12.2012 09:11:55 | Jaroslava Šašková

Dne 14.11.2012 se naši žáci zúčastnili soutěže Orientační běh bankou.

Celý článek

Pythagoriáda 5. ročník

21.2.2011 18:25:46 | Jaroslava Šašková

Výsledky okresního kola Pythagoriády - 5.ročník.

Celý článek
TOPlist