Mentoring

Učitel proškolený v mentoringu by měl na škole pomáhat začínajícím kolegům v jejich profesní dráze, letitým učitelům s konkrétním problémem. Mentor a mentee by měli mít vztah založený na vzájemné důvěře. Mentor není nadřízeným pro menteeho, ale partnerem. Jejich spolupráce se neomezuje jen na pravidelné schůzky. Smyslem práce mentora je vedení menteeho v jeho profesní činnosti. Mentor nepoučuje, ale pomáhá. Jeho činnost je založená na poradenské dovednosti. Předává své zkušenosti, znalosti, které by mohly menteemu pomoci nalézt řešení daného problému či situace.

 

Na naší škole tuto funkci zastává Mgr. Hana Mikulcová.

 

TOPlist