Metodik preventista

Jitka Moosová

tel.: 317 721 697

konzultační hodiny (1.patro vpravo dv.č.30)

Středa 7:00 - 7:30
Čtvrtek 15:30 - 17:00
jiné dny po domluvě

DOPIS PRO RODIČE

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S přátelským pozdravem, pedagogický sbor ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Obraťte se na třídního učitele, školního metodika prevence – Ing. Bc. J.Moosovou(317721697,317723545, jitka.moosova@zsjiraskova.cz), výchovného poradce – Mgr. I. Mlákovou a Mgr. E. Marešovou (317721697), školního psychologa – PhDr. A. Balatovou (775306838), ředitele školy – Mgr. Petra Šedivého (317721697). Využít lze také email školy – zsjiraskova@seznam.cz, schrankaduvery@zsjiraskova.cz, email jmenovaných pracovníků, které jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo pokud se jedná o anonymní podání, lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry v 1. patře – pravá část budovy nebo také napsat na: schrankaduvery@zsjiraskova.cz 

 

 

Zdroj Kolář, 2011

 

Škola je zapojena do tohoto programu:

Plánu protidrogové prevence města Benešov na roky 2017-2020

Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2018

 

 

Projekt pro 2.stupeň ZŠ - Jedu s přehledem

13. 11. pro 8. a 9. ročníky, 20. 11. 2019 pro 6. a 7. ročníky bude probíhat projekt Jedu s přehledem. Je to interaktivní bezpečnostně vzdělávací program určený pro žáky druhého stupně základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Obsah programu je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část: V teoretické části přednášky si žáci připomenou a rozšíří povědomí o bezpečnosti silničního provozu. Hlavní témata: používání reflexních prvků, nauka o zdravovědě, vliv alkoholu a drog na chování účastníka silničního provozu, vysvětlení aktivních a pasivních bezpečnostních prvků vozidel Praktická část: Praktickou část tvoří čtyři stanoviště, na kterých si žáci zábavnou a nenucenou formou procvičí znalosti nabyté v teoretické části. Poslední díl praktické výuky probíhá ve venkovních prostorách školy a v případě špatného počasí naši lektoři zajistí přístřešek. Hlavní témata:1. stanoviště Chování cyklisty v silničním provozu vč. bezpečnostní výbavy s rozšířením na vlastnosti a rizika tzv. elektrovozítek.2. stanoviště Praktické cvičení první pomoci zaměřené na zdravotní újmy po autonehodě.3. stanoviště Vliv omamných a psychotropních látek na chování a psychiku účastníků silničního provozu.

 

4. stanoviště Praktická ukázka aktivních a pasivních bezpečnostních prvků vozidel.

 

DEKRA CZ a.s., Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4, Tel: 267 288 111, E-mail: info.cz@dekra.com, Markéta Marynčáková, organizátor projektu, Tel.: 725 881 934, E-mail: marketa.maryncakova@dekra.com, www.dekra.cz/jedusprehledem

 

 

E-Bezpečí doporučuje nový grantový program pro školy O2 Chytrá škola.

Věděli jste, že až 40 % dětí se už někdy v živote setkalo s kybernetickou agresí? Víte, že podle některých odhadů bude drtivá práce budoucnosti spojena svyužíváním digitálních technologií? Zapojte se do programu O2 Chytrá škola a rozvíjejte společně s námi digitální gramotnost v ČR.

Součástí programu O2 Chytrá škola je nový a stále se rozvíjející webový portál www.o2chytraskola.cz. Portál určený učitelům i rodičům se primárně zaměřuje na online bezpečí a mediální gramotnost. Web je vytvářen ve spolupráci sodborníky na danou problematiku a věříme, že na něm především učitelé najdou mnoho zajímavých materiálů, které jim pomohou se lépe zorientovat v nástrahách a příležitostech digitálního světa, a informace z této oblasti budou předávat dále dětem.

Nedílnou součástí O2 Chytrá škola je i vyhlášení nového grantového programu pro základní školy, díky kterému mohou školy žádat o finanční podporu v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, rodičů a žáků.

Více o grantu naleznete na stránkách www.o2chytraskola.cz/grantovy-program.

Materiály - školní rok 2019 /2020

Přílohy, co dělat když...

 

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU NNTB - kde-je-problem-a-jak-ho-resime.pdf

 

Celoškolní, celoroční projekt Co dělat když...., předcházíme rizikovému chování

metodické materiály jsou podrobně rozpracovány v MPP

 

Podrobné materiály ke stažení zde:

 • Program všeobecné prevence - pod záštitou Krajského úřadu Středočeského kraje

  • Program všeobecné prevence pod záštitou Města Benešov

 

 

 

 

13 BODŮ PRO ŠKOLU BEZ NÁSILÍ A ŠIKANY. ZÁSADY, KTERÉ  NÁS VŠECHNY PODNÍTÍ K PŘEMÝŠLENÍ O VLASTNÍM CHOVÁNÍ.

 1. NEDĚLAT OSTATNÍM TO, CO NECHCEŠ, ABY DĚLALI TOBĚ.
 2. VYSLECHNOUT  NÁZOR  DRUHÉHO
 3. RESPEKTOVAT ODLIŠNOSTI DRUHÝCH
 4. BÝT SILNÝ I BEZ NÁSILÍ
 5. OZNÁMIT NĚKOMU NENÍ ŽALOVAT.
 6. MÍT SVŮJ VLASTNÍ NÁZOR, ALE NEPROSAZOVAT HO ZA KAŽDOU CENU.
 7. CHRÁNIT SLABŠÍ.
 8. NEPONIŽOVAT ZA ÚČELEM STÁT SE LEPŠÍM.
 9. PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM.
 10. POMÁHAT SI VZÁJEMNĚ.
 11. ZNÁM NĚKOHO ZE SVÉHO OKOLÍ, KTERÝ POTŘEBUJE POMOCI. POMŮŽU MU.
 12. KAŽDÝ ŽÁK A KAMARÁD MÁ STEJNÁ PRÁVA A POVINNOSTI.
 13. ŘÍCI SI O POMOC NENÍ SLABOSTÍ.

 

NĚKOLIK  DŮLEŽITÝCH  RAD  PRO  RODIČE  V  OBLASTI   PREVENCE
ZVLÁŠTĚ  PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

 • upozorněte své dítě na to, že se nesmí o svých problémech bát hovořit ani doma, ani ve škole s učiteli
 • seznamte své dítě s okruhem osob, na které se může v případě nebezpečí obrátit
 • věnujte svému dítěti pozornost
 • pravidelně se informujte na chování svého dítěte
 • promluvte, máte-li důvod, o svých obavách s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní (Mgr.  Iva Mláková), se školní preventistkou (Ing. Bc. Jitka Moosová), se školní psycholožkou ( PhDr. Anna Balatová)
 • ptejte se učitelů, zda se problémem zabývají

Učitelé školy

==================================================================================

Důležité odkazy a telefony:

Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany

 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org

E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz

Kontakty

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna, www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, www.napisnam.cz

 

Zdroj: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, Č.j. MSMT – 22294/2013-1

www.nekurte.cz, www.dokurte.cz, www.saferinternat.cz – ke kyberšikaně (rady a tipy), www.msmt.cz, www.adiktologie.cz, www.ipp.cz, www.poradenskecentrum.cz, www.linkabezpeci.cz


pomoc@linkabezpeci.cz

Telefonické krizové intervence – 116 111 (určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích – nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sitě)
Rodičovská linka – 840 111 234
Linka pro vzkaz domů – 800 111 113, 724 727 777

TOPlist