Přírodopis

Domácí příprava

24.10.2016 17:15:27 | Bohumil Bareš

Formy domácí přípravy z přírodopisu – 6. – 9. ročník

 

  • příprava pomůcek: žáci potřebují učebnici, zápisový sešit
  • ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin), lze využít sešitů na zápis, kde jsou uvedeny nové informace  a učebnice
  • příprava na písemné a ústní opakování a zkoušení
  • příprava referátů, prezentací, projektových úkolů

 

 

 

  • Domácí příprava je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka do školy. Domácí příprava buduje odpovědnost žáka za plnění povinností.

     

Zpět Tisk
TOPlist