Přírodopis

6. ročník

29.1.2013 11:34:22 | Bohumil Bareš

Formy domácí přípravy z přírodopisu – 6. – 9. ročník

- příprava pomůcek: žáci potřebují učebnici, zápisový sešit

- ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin), lze využít sešitů na zápis, kde jsou uvedeny nové informace  a učebnice (v zápisu jsou uvedeny strany v učebnici) dále  sešitu vzadu, kde jsou jednotlivé pojmy procvičovány

- příprava referátů, prezentací, projektových úkolů

- využití internetu        www.wikipedie.cz – obecné informace – referáty, zajímavosti, projekty

www.zsjiraskova.cz –předměty – přírodopis – DUMY Bareš, Šedivý

 

Zpět Tisk
TOPlist