Program školy

 

Plán práce na školní rok 2017 / 2018 naleznete v souboru:

plan_prace_skolni_rok-2017-2018.pdf

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018

začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

12. 3. – 18. 3. 2018

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2017.


Pedagogické rady (termíny)            :

srpen :                        30. 8. 2017

listopad:         21. 11.2017

leden:             23. 1. 2018

duben:            19. 4. 2018

červen:           21. 6. 2018

28. 6. 2018

Třídní schůzky, hovorové hodiny (termíny):

Listopad:       23. 11. 2017

Duben:           26. 4. 2018

 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků

 

ZÁPIS KE VZDĚLÁNÍ

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Den otevřených dveří:

Leden – pro budoucí 1.třídy ( odpoledne)

Duben – pro veřejnost ( dopoledne i odpoledne

Časový plán vyučovacích hodin:

1. hod. 8.00 - 8.45

2.         8.55 - 9.40

3.         10.00 - 10.45

4.         10.55 - 11.40

5.         11.50 - 12.35

6.         12.45 - 13.30

7.         13.40 - 14.25

8.         14.35 - 15.20

9.         15.30 - 16.15

 

KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ – školní rok 2017/2018

Září: Evropský den jazyků ( 26. 9.)

Turistický kurz - 8.tř. ( od 10. 9. -22. 9., 2 turnusy po sobě)

Patronace 1. a 9.tříd ( září – červen)

Říjen: Den zdraví

Listopad: Haloween

Srdce s láskou darované

Prosinec: Jarmark

Leden: Zvykáme si na školu ( leden – červen)

Den otevřených dveří ( pro budoucí prvňáčky, odpoledne)

Únor: Dyslektická olympiáda

Jiráskovka mám hlas ( školní kolo)

Březen: LVZ

Noc s Andersenem

Duben: Návštěva MŠ v ZŠ

Den Země ( 22. 4.)

Den vzdělanosti ( 7.4.)

Den otevřených dveří ( pro veřejnost)

Květen: Den rodin ( 16.5.)

Jiráskovka mám hlas ( finále)

Jazykový kurz pro žáky 6. roč.

Červen: ŠVP

 

Ozdravný pobyt žáků u moře ( 6. 6. -17.6.)

září - Turistický kurz Šumava 8.ročník
březen - LVZ Pec pod Sněžkou 7.ročník
květen - Jazykové soustředění - 6.ročník
Červen - Ozdravný pobyt u moře

Státní svátky:

1. leden         Den obnovy samostatného českého státu

8. květen       Den vítězství

5. červenec    Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec    Den upálení Mistra Jana Husa

28. září            Den české státnosti

28. říjen           Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad     Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1. leden           Nový rok

30. březen Velký pátek

2. duben        Velikonoční pondělí

1. květen       Svátek práce

24. prosinec    Štědrý den

25. prosinec    1. svátek vánoční

26. prosinec    2. svátek vánoční


Významné dny

16. leden          Den památky Jana Palacha

27. leden         Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen       Mezinárodní den žen

12. březen       Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen      Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben        Den vzdělanosti

5. květen       Květnové povstání českého lidu

15. květen       Den rodin

10. červen       Vyhlazení obce Lidice

27. červen       Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad     Den válečných veteránů


V Benešově, 31. 8. 2017                   Mgr. Milena Prášková

TOPlist