Program školy

Plán práce na školní rok 2017 / 2018 naleznete v souboru:

plan_prace_skolni_rok-2017-2018.pdf

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

4. 2. – 8. 2. 2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna  2019.

Poznámka: Pátek 19. dubna 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2018.


Pedagogické rady (termíny):

srpen :            27. 8. 2018

listopad:         27. 11.2018

leden:             24. 1. 2019

duben:            23. 4. 2019

červen:           20. 6. 2019

27. 6. 2019

Třídní schůzky, hovorové hodiny (termíny):

Září:             26. 9. 2018

Listopad:       29. 11. 2018

Duben:         25. 4. 2019

 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků

 

ZÁPIS KE VZDĚLÁNÍ

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Den otevřených dveří:

Leden – pro budoucí 1.třídy ( odpoledne)

Duben – pro veřejnost ( dopoledne)

Časový plán vyučovacích hodin:

1. hod. 8.00 - 8.45

2.         8.55 - 9.40

3.         10.00 - 10.45

4.         10.55 - 11.40

5.         11.50 - 12.35

6.         12.45 - 13.30

7.         13.40 - 14.25

8.         14.35 - 15.20

9.         15.30 - 16.15

Státní svátky:

1. leden         Den obnovy samostatného českého státu

8. květen       Den vítězství

5. červenec    Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec    Den upálení Mistra Jana Husa

28. září            Den české státnosti

28. říjen           Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad     Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1. leden          Nový rok

19. duben  Velký pátek

2. duben        Velikonoční pondělí

1. květen       Svátek práce

24. prosinec    Štědrý den

25. prosinec    1. svátek vánoční

26. prosinec    2. svátek vánoční


Významné dny

16. leden         Den památky Jana Palacha

27. leden         Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen         Mezinárodní den žen

12. březen       Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen      Den narození Jana Ámose Komenského.

7. duben         Den vzdělanosti

5. květen         Květnové povstání českého lidu

15. květen       Den rodin

10. červen       Vyhlazení obce Lidice

27. červen       Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad     Den válečných veteránů


V Benešově, 31. 8. 2018                   Mgr. Petr Šedivý, ředitel školy

TOPlist