Školní družina

JSME JEDNA RODINA – ŠKOLNÍ DRUŽINA

29.8.2016 19:45:23 | Milena Prášková

JSME JEDNA RODINA – ŠKOLNÍ DRUŽINA


Naše ŠD je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Zabezpečuje žákům v době od 6,00 do 9,00 a od 11,40 do 17,00 odpočinek, relaxaci, zájmovou činnost a zajímavé využití volného času. Dvě stě žáků prvních až třetích tříd je rozděleno do osmi oddělení. Žáci se pod vedením vychovatelek učí  žít s ostatními,  spolupracovat , posilovat svoji osobnost, tolerovat individualitu svých kamarádů a dosáhnout úspěchu.

Pro budoucí školní rok jsme si dali za úkol více si všímat vzájemných vztahů, klást důraz na slušné jednání, ohleduplnost , stanovit tak pevné meze chování a vytvořit společně se žáky  vlídné prostředí,  do něhož se mohou každý den těšit.

Žákům nabízíme možnost v čase od 14,00 do 15,45 rozvíjet své vědomosti, dovednosti, tvořivost, talent a nadání  v jedenácti zájmových kroužcích- Malování, Šikovné ruce, Bystré hlavy, Krok za krokem přírodou, Hrátky s angličtinou, Malá kuchařinka, Cvičení nás baví, Hra na flétnu, Zdravé foukání s harmonikou, Švadlenky a Hrátky s pohádkami. Žáci, kteří se chtějí věnovat rekreační činnosti a dávají přednost  sportovním, pohybovým a turistickým aktivitám, které realizujeme převážně venku během vycházek, a to  organizovaně nebo jako spontánní činnost, se mohou denně vydovádět na hřišti na Sladovce.

V připraveném  celoročním tematickém a časovém plánu se budeme snažit dvaceti  nápaditými, poučnými a zábavnými společnými akcemi a akcemi v odděleních  motivovat  žáky k učení, aktivitě, poznání, podněcovat je k tvořivému myšlení ,  probudit iniciativu a vynalézavost a umožnit žákům přenést se do světa fantazie. Neměl by snad někdo z vás, vážení čtenáři,chuť  přenést se do dětství a zadovádět si na Žlutém bálu, stát se talentem roku, vyrobit si plavidlo z recyklovatelného materiálu, upéct si  svatomartinské pečivo na akci Zábavné tvoření, pochlubit se svými hereckými a muzikantskými výkony na posezení s rodiči u vánočního stromečku  nebo se přenést do pravěku? Jestliže ano, projděte se někdy se svými dětmi kolem oken naší ŠD. Možná na vás dýchne prostřednictvím  výstavek  a  výrobků  atmosféra, kterou si žáci užívají v zájmových kroužcích a při zábavných činnostech ve svých odděleních.

I ve školním roce 2016-17 se žáci kroužků Hrátky s pohádkami   a Hry na flétnu  chystají svým vystoupením potěšit spoluobčany  Domova seniorů ve Villaniho ulici a pobavit kamarády v MŠ Táborská. Víme, že dědové a babičky mají mnoho zážitků, vzpomínek a životních zkušeností, které jsou pro nás ostatní zajímavé a poučné. Rádi bychom se prostřednictvím jejich životních příběhů dozvěděli, jaké to bylo v době jejich mládí.

Naši žáci také rádi soutěží a ověřují si, že jsou v něčem lepší než ostatní. Proto se rádi účastníme soutěžích vyhlášených DDM a také akcí vyhlášených Městským úřadem( zdobení vánočního stromečku a velikonočního stromu). Když se nám něco povede, rádi se pochlubíme rodičům a známým na stránkách školního webu a BD.

 

A co si přeje kolektiv vychovatelek do nového školního roku? Každý den předat rodičům zdravé, šťastné a spokojené děti!

Zpět Tisk
TOPlist