Školní družina

Telefon: 317 722 507

Vedoucí vychovatelka: Eva Seidlová

Email: skolni.druzina@zsjiraskova.cz

Vychovatelky: Bezoušková Jana,Bradová Helena, Fojtíková Martina, Křepelková Jitka, Němcová Martina, Slavíková Jana, Vanišová Marcela.

 

Od října začínají kroužky ve ŠD,na které se žáci přihlásili.

3.10.2016 11:43:32 | Martina Němcová

Těšíme se na společně strávené chvíle s dětmi a na spoustu nových zážitků.

Připomeňme si práci kroužků na fotkách z loňského školního roku.

Celý článek

Řád Školní družiny

8.9.2016 11:23:37 | Milena Prášková

Nový řád ŠD: novy_rad_-sd_2016_2017.pdf

Celý článek

Z činnosti školní družiny v 2.pol.2015/16

31.8.2016 12:45:50 | Martina Němcová

Fotogalerie ŠD 2.pol.

Celý článek

JSME JEDNA RODINA – ŠKOLNÍ DRUŽINA

29.8.2016 19:45:23 | Milena Prášková

JSME JEDNA RODINA – ŠKOLNÍ DRUŽINA


Naše ŠD je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Zabezpečuje žákům v době od 6,00 do 9,00 a od 11,40 do 17,00 odpočinek, relaxaci, zájmovou činnost a zajímavé využití volného času. Dvě stě žáků prvních až třetích tříd je rozděleno do osmi oddělení. Žáci se pod vedením vychovatelek učí  žít s ostatními,  spolupracovat , posilovat svoji osobnost, tolerovat individualitu svých kamarádů a dosáhnout úspěchu.

Pro budoucí školní rok jsme si dali za úkol více si všímat vzájemných vztahů, klást důraz na slušné jednání, ohleduplnost , stanovit tak pevné meze chování a vytvořit společně se žáky  vlídné prostředí,  do něhož se mohou každý den těšit.

Žákům nabízíme možnost v čase od 14,00 do 15,45 rozvíjet své vědomosti, dovednosti, tvořivost, talent a nadání  v jedenácti zájmových kroužcích- Malování, Šikovné ruce, Bystré hlavy, Krok za krokem přírodou, Hrátky s angličtinou, Malá kuchařinka, Cvičení nás baví, Hra na flétnu, Zdravé foukání s harmonikou, Švadlenky a Hrátky s pohádkami. Žáci, kteří se chtějí věnovat rekreační činnosti a dávají přednost  sportovním, pohybovým a turistickým aktivitám, které realizujeme převážně venku během vycházek, a to  organizovaně nebo jako spontánní činnost, se mohou denně vydovádět na hřišti na Sladovce.

V připraveném  celoročním tematickém a časovém plánu se budeme snažit dvaceti  nápaditými, poučnými a zábavnými společnými akcemi a akcemi v odděleních  motivovat  žáky k učení, aktivitě, poznání, podněcovat je k tvořivému myšlení ,  probudit iniciativu a vynalézavost a umožnit žákům přenést se do světa fantazie. Neměl by snad někdo z vás, vážení čtenáři,chuť  přenést se do dětství a zadovádět si na Žlutém bálu, stát se talentem roku, vyrobit si plavidlo z recyklovatelného materiálu, upéct si  svatomartinské pečivo na akci Zábavné tvoření, pochlubit se svými hereckými a muzikantskými výkony na posezení s rodiči u vánočního stromečku  nebo se přenést do pravěku? Jestliže ano, projděte se někdy se svými dětmi kolem oken naší ŠD. Možná na vás dýchne prostřednictvím  výstavek  a  výrobků  atmosféra, kterou si žáci užívají v zájmových kroužcích a při zábavných činnostech ve svých odděleních.

I ve školním roce 2016-17 se žáci kroužků Hrátky s pohádkami   a Hry na flétnu  chystají svým vystoupením potěšit spoluobčany  Domova seniorů ve Villaniho ulici a pobavit kamarády v MŠ Táborská. Víme, že dědové a babičky mají mnoho zážitků, vzpomínek a životních zkušeností, které jsou pro nás ostatní zajímavé a poučné. Rádi bychom se prostřednictvím jejich životních příběhů dozvěděli, jaké to bylo v době jejich mládí.

Naši žáci také rádi soutěží a ověřují si, že jsou v něčem lepší než ostatní. Proto se rádi účastníme soutěžích vyhlášených DDM a také akcí vyhlášených Městským úřadem( zdobení vánočního stromečku a velikonočního stromu). Když se nám něco povede, rádi se pochlubíme rodičům a známým na stránkách školního webu a BD.

 

A co si přeje kolektiv vychovatelek do nového školního roku? Každý den předat rodičům zdravé, šťastné a spokojené děti!

Celý článek

Akce školní družiny za 2.pololetí školního roku

31.8.2015 15:12:14 | Martina Němcová

Ohlédnutí za činností ŠD v 2.pololetí

Celý článek

Činnost školní družiny za 1.pololetí 2014-2015

6.4.2015 15:24:23 | Martina Němcová

Akce školní družiny

Celý článek

Z činnosti kroužků školní družiny 2013-14

26.8.2014 15:24:05 | Martina Němcová

Z činnosti kroužků školní družiny 2013-14

Celý článek

Akce ŠD za druhé pololetí školního roku 2013-14

26.8.2014 14:39:28 | Martina Němcová

Ani v druhém pololetí jsme ve ŠD nezaháleli

Celý článek

Akce školní družiny za 1.pololetí školního roku 2013 -14

26.8.2014 14:21:29 | Martina Němcová

V prvním pololetí proběhly ve ŠD tyto akce:

Celý článek

Vystoupení dětí ze ŠD v Domově seniorů

3.6.2014 06:14:58 | Martina Němcová

Vystoupení v Domově seniorů

Celý článek
TOPlist