Tělesná výchova

Benešovský běžecký festival 2019

13.8.2019 13:04:28 | Jindřich Slunečko | Atletika

22. 9. 2019 to společně rozběhneme

 

Milí žáci Jiráskovky, milí rodiče,

22. 9. 2019 proběhne v našem městě Benešovský běžecký festival.

Rádi bychom se opět aktivně zapojili i jako škola – JIRÁSKOVKA a podpořili myšlenku: NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME! A letos ještě s možností podpořit našeho žáčka Bedříška Svobodu přihlášením se do charitativního běhu.

Vzhledem k termínu začátkem školního roku je potřeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na všech sportovních nástěnkách ve škole a přinést ji do pátku 6.9. 2019 do školy J. Slunečkovi nebo M. Blažkové. Takto přihlášené děti zaregistrujeme a zaplatíme jim startovné. U již přihlášených je možné přinést doklad o zaplacení a též startovné proplatíme.
Charitativní běh (přihlášení a zaplacení) je individuální záležitostí každého z nás -
http://www.benesov-beh.cz .

Byli bychom rádi, kdyby tuto myšlenku podpořili i vaši rodiče – kategorie jsou opravdu různorodé, buď jako závodníci, nebo jako fandící doprovod. Vzhledem k velkému počtu závodníků a aktivnímu zapojení učitelů - běžců není možné za děti při Benešovském běžeckém festivalu zodpovídat. Díky.

Všechny další informace je možné najít na webových stránkách naší školy www.zsjiraskova.cz .

Běžím za svou školu Jiráskovku!!!

Jiráskovka do toho!!!

 

Zpět Tisk
TOPlist