Tělesná výchova

Benešovský běžecký festival 2021

25.8.2021 19:33:40 | Jindřich Slunečko | Atletika

19. září 2021 si přijďte zaběhat na Městský atletický stadion  v Benešově

 

Milí žáci Jiráskovky, milí rodiče,

19. 9. 2021 proběhne v našem městě Benešovský běžecký festival, letos na Městském atletickém stadionu.

Rádi bychom se opět aktivně zapojili i jako škola – JIRÁSKOVKA a podpořili myšlenku:  NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME! 

Vzhledem k termínu začátkem školního roku je potřeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na všech sportovních nástěnkách ve škole a přinést ji do středy 8. 9. 2021 do školy J. Slunečkovi (5. B – 1. patro) nebo M. Blažkové (5. A – 1. patro). Takto přihlášené děti zaregistrujeme a zaplatíme jim startovné. U již přihlášených je možné  přinést doklad o zaplacení a též startovné proplatíme.
Byli bychom rádi, kdyby tuto myšlenku podpořili i vaši rodiče – kategorie jsou opravdu různorodé, buď jako závodníci, nebo jako fandící doprovod. Vzhledem k velkému počtu závodníků a aktivnímu zapojení učitelů  - běžců není možné za děti při Benešovském běžeckém festivalu zodpovídat. Díky.

Všechny další informace je možné najít na webových stránkách naší školy www.zsjiraskova.cz .

Běžím za svou školu Jiráskovku!!! Jedna škola, jedna rodina, jeden tým!

 

Jiráskovka do toho!!!

propozice_bbf_2021_final.pdf

 

Zpět Tisk
TOPlist