Tělesná výchova

Benešovský běžecký festival 2022 - účast Jiráskovky

10.8.2022 06:33:54 | Jindřich Slunečko | Atletika

V neděli 18. 9. 2022 se uskuteční BBF 2022 - Rozběhněte to s námi Jirásci

 

Milí žáci Jiráskovky, milí rodiče,

 

18. 9. 2022 proběhne v našem městě Benešovský běžecký festival.

Rádi bychom se opět aktivně zapojili i jako škola – JIRÁSKOVKA a podpořili myšlenku:  NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME! 

Vzhledem k termínu začátkem školního roku je potřeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na všech sportovních nástěnkách ve škole a přinést ji do čtvrtka 8. 9. 2022 do školy J. Slunečkovi nebo M. Blažkové. Takto přihlášené děti zaregistrujeme a zaplatíme jim startovné. U již přihlášených je možné  přinést doklad o zaplacení a též startovné proplatíme.
Byli bychom rádi, kdyby tuto myšlenku podpořili i vaši rodiče – kategorie jsou opravdu různorodé, buď jako závodníci, nebo jako fandící doprovod. Vzhledem k velkému počtu závodníků a aktivnímu zapojení učitelů  - běžců není možné za děti při Benešovském běžeckém festivalu zodpovídat. Díky.

Všechny další informace je možné najít na webových stránkách naší školy www.zsjiraskova.cz .

Běžím za svou školu Jiráskovku!!! Jedna škola, jedna rodina, jeden tým!

 

Jiráskovka do toho!!!

prihla-s-ka-bbf-2022.docx

bbf-2022-propozice-platne-k18082022.pdf


Zpět Tisk
TOPlist