Volitelné předměty

6.ročník Seminář z českého jazyka 2h
Matematický seminář 2h
Přírodovědný seminář - přírodopis (2 skupiny) 2h
Tělovýchovný seminář 1 2h
7.ročník Přírodovědný seminář - fyzika 1h
Výpočetní technika - grafika (2 skupiny) 1h
Společenskovědní seminář 1h
Seminář z českého jazyka 1h
Konverzace z anglického jazyka 1 1h
8.ročník Seminář z českého jazyka - tvorba školního časopisu 1h
Výpočetní technika - multimédia a prezentace na webu (2 skupiny) 1h
Zeměpisný seminář 1h
Výtvarné projekty 1h
9.ročník Seminář z českého jazyka 1h
Matematický seminář 1h
Výpočetní technika - psaní všemi deseti (2 skupiny) 1h
Dějepisný seminář 1h

 

 

TOPlist