Informační a komunikační technologie

Vyučující:

Zuzana Zahradníčková (zahradnickova@zsjiraskova.cz)

Jana Kahounová (kahounova@zsjiraskova.cz)

Marie Pechová (pechovam@zajiraskova.cz)

Konzultační hodiny dle dohody: každý čtvrtek ráno 7:00 - 7:45 hod. místnost č.20 

- naše škola disponuje celkem 14 interaktivními tabulemi

- v minulém roce bylo do školy zakoupeno 32 tabletů pro výuku volitelných předmětů.

- výuka IKT probíhá ve 2 VT učebnách na 14 (č.20) +16 (č.23) žákovských stanicích

Hodinová dotace výpočetní techniky:

5.ročník (1 hodina) - povinný předmět ŠVP
6.ročník (1 hodina) - povinný předmět ŠVP
7.ročník (1 hodina) - volitelný předmět ŠVP GRAFIKA

8.ročník (1 hodina) - volitelný předmět ŠVP Multimédia a prezentace na webu
9.ročník (1 hodina) - volitelný předmět ŠVP Psaní všemi deseti

 

Neveklovský Datel 2017

11.12.2017 11:32:06 | Zuzana Zahradníčková

.

Celý článek

Domácí příprava

31.10.2016 10:49:51 | Zuzana Zahradníčková

Domácí příprava – z předmětu IKT a volitelných předmětů VTg, VTm, VTp

Formy domácí přípravy z informatiky – 5. – 9. ročník

· příprava pomůcek: žáci potřebují zápisový sešit

· ústní příprava na výuku (opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin), lze využít sešitů na zápis, kde jsou uvedeny nové informace

· příprava referátů, prezentací, projektových úkolů

Všechny využívané prezentace pro výuku najdete na stránkách školy:

· http://www.zsjiraskova.cz/vypocetni-technika

Dále je možno využít stránky:

· http://www.vyukovematerialy.eu/in.php

· http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/informatika.html

· http://old.zsdobrichovice.cz/informatika.htm

· http://odkazy.rvp.cz/odkaz/s/6613/ONLINE-TESTY-Z-INFORMATIKY.html

· http://dumy.cz/

 

 

Celý článek

DUMY - IKT

17.9.2013 18:20:16 | Bohumil Bareš

Prezentace

Základy IKT a internetu - vy_32_inovace_ikt1_01-20.pdf

MS Office - vy_32_inovace_ikt2_01-20.pdf

Grafika a multimédia - vy_32_inovace_ikt3_01-20.pdf

Celý článek

Operační systém

4.1.2012 12:06:19 | Bohumil Bareš

Zde si otevřete přednášku o základním ovládáním OS Windows operacni_system.doc

Celý článek
TOPlist