Žákovský parlament

Žákovský parlament je sestaven ze zástupců jednotlivých tříd 5.-9.ročníku. Jednou za měsíc se schází na jednání s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků naší školy. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace s třídními učiteli.

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
5.A Jakub Černý Kamila Polívková
5.B Kristýna Dvořáková Adam Randa
5.C Ema Červenková Oldřich Svoboda
6.A Petr Matuška Natálie Naušová
6.B Zuzana Žeromská Filip Stibůrek
6.C Aneta Benešová Vanesa Majerová
7.A Eliška Žížalová Dominik Dvořák
7.B Gréta Sahulová Otakar Procházka
7.C Michal Pumpr Monika Vališová
8.A Petr Sahula Berenika Žáková
8.B Holšánová Zuzana Strnadová Klára
8.C Lucie Čermáková Jana Herdinová
9.A Jiří Hamerle Jiří Fialka
9.B Denisa Drazdíková Patricie Fuxová
9.C Agáta Sobotková Matyáš Styblík

Zajímavost

Jedním ze splněných přání, které vzešlo z jednání Žákovského parlamentu, je zavedení žolíkových listin. Jednoho žolíka lze použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu. Nevztahuje se na diktáty, písemné práce, testy, pětiminutovky apod. Nelze jej použít v měsících lednu a červnu v době uzavírání klasifikace. Každý žák má k dispozici tři žolíky na celý školní rok.
TOPlist