Žákovský parlament

Žákovský parlament je sestaven ze zástupců jednotlivých tříd 5.-9.ročníku. Jednou za měsíc se schází na jednání s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků naší školy. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace s třídními učiteli.

NOVINKA - POPTÁVKA PO ZÁJMOVÉM KROUŽKU

Níže se může průběžně objevit zájem ze strany žáků prezentovaný na jednání Žákovského parlamentu a případná reakce ze strany pedagogů (jako případných vedoucích kroužku).

Divadelní kroužek - informace: Iveta Pechová, kancelář


ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
5.B Michal Baloušek Lukáš Valenta
5.C Matěj Dušek Jiří Nguyen
5.D Tomáš Zeman Tereza Stibůrková
6.A Jakub Černý Jakub Červenka
6.B Kristýna Dvořáková Adam Randa
6.C Ema Červenková Nela Němcová
7.A Kateřina Tůmová Petr Matuška
7.B Filip Stibůrek Zuzana Žeromská
7.C Kristýna Benešová Denisa Přitasilová
8.A Claudie Holubová Adam Milík
8.B Lukáš Klenovac Petr Strnad
8.C Michal Pumpr Monika Vališová
9.A Berenika Žáková Petr Sahula
9.B Zuzana Holšánová Klára Strnadová
9.C Šárka Hubáčková Lucie Čermáková

Zajímavost

Jedním ze splněných přání, které vzešlo z jednání Žákovského parlamentu, je zavedení žolíkových listin. Jednoho žolíka lze použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu. Nevztahuje se na diktáty, písemné práce, testy, pětiminutovky apod. Nelze jej použít v měsících lednu a červnu v době uzavírání klasifikace. Každý žák má k dispozici tři žolíky na celý školní rok.
TOPlist