Naše Jiráskovka, jak školu nazývá většina těch, kteří s ní měli kdy něco společného, uzavře v tomto školním roce 2023-2024 již devátou dekádu své existence. Za tak dlouhou dobu přirozeně doznala mnohých změn, stále je však co vylepšovat, na čemž samozřejmě všichni zúčastnění trvale pracují. V současné době disponuje odpovídajícím vybavením nejen učeben, ale také skvělým zázemím sportovním v podobě haly i venkovního hřiště. Školní družinu pak mohou děti navštěvovat v samostatné sousední budově, kde je umístěna i školní jídelna, která je však samostatným právním subjektem. Aktuálně navštěvuje školu přes 800 dětí, což je původní kapacita, takže nějaký ten prostor navíc by se nám určitě hodil. Škola se zaměřuje na všestranný rozvoj všech žáků, patřičnou pozornost samozřejmě věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či zdravotním postižením, i těm nadaným. Velkou tradici tu má sport, kde žáci zaznamenávají pravidelné úspěchy, a to i na republikové úrovni. Plavání a bruslení v nadstandardním rozsahu je samozřejmostí. Pestrá je nabídka mimoškolních aktivit, trvalou nadstavbou pak tradiční pobytové akce jako škola v přírodě pro 3.-5. ročník, lyžařské kurzy pro 7. ročník, turistické kurzy pro 8. ročník, ozdravný pobyt u moře pro 5.-8. ročník nebo výukový jazykový zájezd do Anglie pro 9. ročník. Napříč veškerou činností sázíme na vzájemnou spolupráci, komunikaci, respekt a dobrou náladu.

Kontakt

Jiráskova 888
Benešov
256 01

Tel: +420 317 721 697

e-mail: