Milí žáci Jiráskovky, milí rodiče,
17. 9. 2023 proběhne v našem městě Benešovský běžecký festival.
Rádi bychom se opět aktivně zapojili i jako škola – JIRÁSKOVKA a podpořili myšlenku: NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME!
Vzhledem k termínu začátkem školního roku je potřeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na všech sportovních nástěnkách ve škole, nebo na webových stránkách školy a přinést ji do čtvrtka 7. 9. 2023 do školy J. Slunečkovi nebo M. Blažkové. Takto přihlášené děti zaregistrujeme a zaplatíme jim startovné. U již přihlášených je možné přinést doklad o zaplacení a též startovné proplatíme.
Byli bychom rádi, kdyby tuto myšlenku podpořili i vaši rodiče – kategorie jsou opravdu různorodé, buď jako závodníci, nebo jako fandící doprovod. Vzhledem k velkému počtu závodníků a aktivnímu zapojení učitelů - běžců není možné za děti při Benešovském běžeckém festivalu zodpovídat. Díky.
Všechny další informace je možné najít na webových stránkách naší školy zde.
Běžím za svou školu Jiráskovku!!! Jedna škola, jedna rodina, jeden tým!
Jiráskovka do toho!!!

leták

propozice

přihláška