Žákovský parlament je sestaven ze zástupců jednotlivých tříd 5.-9.ročníku. Jednou za měsíc se schází na jednání s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků naší školy. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace s třídními učiteli.

Školní rok 2023-2024

5.A Ema Vašatová Tomáš Chmelík
5.B Eva Hromádková Stanislav Kvetsko
5.C Kateřina Nováková Bořek Reichl
6.A Nikola Žajglová Daniel Bártl
6.B Barbora Housková Nikita Kolbabová
6.C Tereza Šobíšková Adam Budinský
6.D Adéla Bártová Jakub Kadlec
7.A Max Bouša Marie Urbanová
7.B Karolína Vesecká Vojtěch Vyskočil
7.C Lucie Kamarýtová Václav Jindřich
8.A Viktorie Červenková Martina Čepela
8.B Sabina Murgačová Vladimír Bárta
8.C Kateřina Machanová Iva Zemanová
9.A Linda Plachá Anna Vynšová
9.B Beáta Klimešová Tereza Kleplová
9.C Linda Maříková Soňa Krimshandlová

Zajímavost

Jedním ze splněných přání, které vzešlo z jednání Žákovského parlamentu, je zavedení žolíkových listin. Jednoho žolíka lze použít jednorázově jako osvobození od ústního zkoušení v libovolném předmětu. Nevztahuje se na diktáty, písemné práce, testy, pětiminutovky apod. Nelze jej použít v měsících lednu a červnu v době uzavírání klasifikace. Každý žák má k dispozici tři žolíky na celý školní rok.