Cizí jazyky

3.ročník Anglický jazyk (5 skupin) 3h
4.ročník Anglický jazyk (4 skupiny) 3h
5.ročník Anglický jazyk (4 skupiny) 3h
6.ročník Anglický jazyk (5 skupin) 3h
7.ročník Anglický jazyk (4 skupiny) 3h
  Německý jazyk (3 skupiny) 2h
  Ruský jazyk (1 skupina) 2h
  Konverzace AJ (1 skupina, volitelný předmět) 1h
8.ročník Anglický jazyk (5 skupin) 3h
  Německý jazyk (3 skupiny) 2h
  Ruský jazyk (3 skupiny) 2h
9.ročník Anglický jazyk (4 skupiny) 3h
  Německý jazyk (3 skupiny) 2h
  Ruský jazyk (3 skupiny) 2h

Volitelné předměty

6.ročník Seminář z českého jazyka - dramatická výchova 1h
  Matematický seminář 1h
  Přírodovědný seminář - přírodopis 1h
  Tělovýchovný seminář 1 (2 skupiny) 1h
7.ročník Matematický seminář 1h
  Finanční gramotnost 1h
  Seminář z českého jazyka - dramatická výchova 1h
  Konverzace z anglického jazyka 1 1h
8.ročník Seminář z českého jazyka 1h
  Matematický seminář 1h
  Finanční gramotnost 1h
  Zeměpisný seminář 1h
  Výtvarné projekty 1h
9.ročník Seminář z českého jazyka 1h
  Matematický seminář 1h
  Finanční gramotnost 1h
  Dějepisný seminář 1h